Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2004, Cilt 13, Sayı 4
Araştırma
  Hemodiyaliz Hastalarında Malnütrisyon ve Tedavi Yöntemleri
Mutluay R, Derici ÜB

  Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Apolipoprotein-E Gen Polimorfizminin Lipid Profili ve Ateroskleroz Gelişimi Üzerine Etkileri
Sarı H, Koç M, Beşerli A, Güney İ, Oymaklı Y, Çırakoğlu B, Akoğlu E, Özener Ç

  Hemodiyaliz Tedavisinde İnflamasyon ve Oksidatif- Karbonil Stres Göstergeleri Arasındaki İlişkiler
Demir S, Köken T, Kahraman A, Gökçe Ç, Türkkan E, Serteser M

  Hemodiyaliz Hastalarında Arteriyovenöz Fistül Açıklığını Etkileyen Faktörler
Zümrütdal A, Oğuzkurt L, Sezer S, Torun D, Göloğlu Z, Özdemir FN, Haberal M

  ß-Talasemi Minörlü Çocuklarda Renal Tübüler Fonksiyonlar
Kalman S, Atay AA, Sakallıoğlu O, Özgürtaş T, Gök F, Kurt İ, Kürekçi AE, Özcan O, Gökçay E

  Kronik Periton Diyalizi Programındaki Çocuklarda Nazal Stafilokok Taşıyıcılığı ve İnfeksiyon
Aksu N, Sözen G, Yavaşcan Ö, Kara OD, Erdoğan H, Kangın M, Köse Ş, Özünlü H

  Oymak S, Tokgöz B, Sipahioğlu MH, Canöz Ö, Erdoğan N, Büyükoğlan H, Gülmez İ, Sav T, Utaş C, Özesmi M
Oymak S, Tokgöz B, Sipahioğlu MH, Canöz Ö, Erdoğan N, Büyükoğlan H, Gülmez İ, Sav T, Utaş C, Özesmi M

  Antitrombin-III Eksikliği Olan Bir Diyaliz Hastasında Geçici Kateterizasyon Sonrası Gelişen Vena Cava Superior Sendromu
Ünver S, Atasoyu EM, Evrenkaya TR, Özmen N, Arslan Y, Karaman B

  ANCA (+) Retroperitoneal Fibrozis Olgusu: Ender Bir Böbrek Yetmezliği Nedeni
Atasoyu EM, Ünver S, Evrenkaya TR, Başekim Ç, Solmazgül E, Tülbek MY

  Nadir Bir Durum: Yeşil İdrar
Çavdar C, Öztop İ, Solmaz D, Demir U

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.