Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2004, Cilt 13, Sayı Ek
Araştırma
  Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı genetiği
Çefle K

  Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında kistogenez
Ecder SA

  Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında klinik özellikler
Odabaş AR

  Polikistik böbrek hastalığı tanı ve takibinde görüntüleme yöntemlerinin rolü
Kazancıoğlu R

  Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı tedavisinde yeni ufuklar ve statinler
Altıparmak MR

  Polikistik böbrek hastalığında transplantasyon
Türkmen A

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.