Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2004, Cilt 13, Sayı Ek
Araştırma
  Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri İle Anjiyotensin Reseptör Blokerleri Arasındaki Farklar Nelerdir?
Şükrü Ulusoy

  Böbrek Hastalıklarının Tedavisinde Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri ve Anjiyotensin 2 Reseptör Blokerlerinin Kombinasyonu
H. Asuman Yavuz, Gültekin Süleymanlar

Derleme
  Böbrek Hastalıklarının Fizyolojisinde RAAS
Şehsuvar Ertürk

  Hedef Kan Basıncı Değeri Ne olmalıdır?Kimler Tedavi Edilmelidir?
Neslihan Seyrek

  Hipertansiyonun Diabetes Bellitus, Renal Yetmezlik, Koroner Arter Hastalığı, Stroke ve Obezite ile İlişkisi: Mekanizmalar
Nail Çağlar

  Hipertansiyonda Kombinasyon Tedavisi
Nurol Arık, Melda Dilek

  Hipertansiyon Tedavisinde Anjiyotensin 2 Reseptör Blokerleri
Kamil Dilek

  JNC 7' nin Getirdikleri
Serkan Kahraman, Bülent Altun

  Kronik Nefropatilerde Böbreğin Korunması Açısından Antihipertansif Ajan mı, Yoksa Kan Basıncı Düzeyi mi Önemlidir?
Tevfik Ecder

  Renal Yetmezliğin İlerlemesinin Önlenmesinde Kan Basıncı Kontrolünün Önemi
Emel Akoğlu

  Renal Parankimal Hipertansiyon
M. Emin Yılmaz

  Primer Hipertansiyon Patogenezinde Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sisteminin Rolü
Saniye Şen

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.