Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2007, Cilt 16, Sayı 1
Araştırma
  Hemodiyaliz Hastalarında Osteoporoz için Risk Faktörleri
Kübra Kaynar, Gülsüm Özkan, Semih Gül, Gamze Çan, Mehmet Tosun, Şükrü Ulusoy

Olgu Sunumu
  İfosfamid Kullanımı Sonrası Gelişen Fanconi Sendromu
Banu Acar, Mesiha Ekim, Z. Birsin Özçakar, Selçuk Yüksel, Fatoş Yalçınkaya, Handan Uğur, Nurdan Taçyıldız, Emel Ünal, Gülsan Yavuz

  Sürekli Ayaktan Periton Diyalizinin Nadir Bir Komplikasyonu, Safra Kesesi Perforasyonu
Hayriye Sayarlıoğlu, Yasemin Soyoral, Ekrem Doğan, Çetin Kotan, Murat Aslan, Murat Başer, Reha Erkoç

  Medikal Tedaviye Dirençli Psödomonas Peritonit Olgusu
Suat Ünver, Enes Murat Atasoyu, Haldun Uluutku, İlker Sücüllü, Şükrü Yıldırım, T. Rıfkı Evrenkaya

  Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastasında Tek Doz Asiklovir Kullanımına Bağlı Delirium: Olgu Sunumu
Hasan Kayabaşı, Ali Kemal Kadiroğlu, İsmail Hamdi Kara, Dede Şit, M. Emin Yılmaz

Derleme
  Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Prediyalitik Dönemde Takip ve Tedavi Uygulamaları
Murat Demir, Ali Kutlucan, Mehmet Tuğrul Sezer

  Böbreğin Fibrotik Hastalıklarında TGF-ß ve BMP-7' nin Rolü
Melike Betül Öğütmen

  Diyaliz Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu
Dede Şit, Ali Kemal Kadiroğlu, Hasan Kayabaşı, M. Emin Yılmaz, Bünyamin Işıkoğlu

  Yoğun Bakım Hastalarının Akut Böbrek Yetmezliği Tedavisinde Diyaliz
Ahmet Aykut Sifil

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.