Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2007, Cilt 16, Sayı 2
Araştırma
  Kronik Böbrek Hastalığında Endotel Disfonksiyonu: Adiponektin ve İnflamasyonun Rolü
Mahmut İlker Yılmaz, Kayser Çağlar, Mutlu Sağlam, Tayfun Eyileten, Alper Sönmez, Cengizhan Açıkel, Taner Özgürtaş, Yusuf Oğuz, Abdulgaffar Vural, Müjdat Yenicesu

  Hemodiyaliz Hastalarının Polimorfonükleer Lökositlerinin Oksidatif Stresi Üzerine Farklı Diyalizör, Membranlarının Etkileri
Cem İlgen, Fatih Bulucu, Levent Yamanel, İzzet Yavuz, Volkan Inal, Ahmet Aydın, Abdülgaffar Vural

  Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında ACE Gen Polimorfizmi Prevalansı
Avşar Zerman, Dede Şit, Ali Kemal Kadiroğlu, Hasan Kayabaşı, Metin Budak, Zülfükar Yılmaz, M. Emin Yılmaz

  Kronik Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Hastalarında Homosistein ve CRP
Hatice Akay, Fatma Meriç Yılmaz, Murat Duranay, Mustafa Altay, Nazan Çelik

  Canlı Böbrek Vericisinin Ameliyat Öncesi İncelemesinde 3-Boyutlu Spiral Tomografik Anjiyografinin Kullanımı
Bülent Yiğit, İbrahim Berber, Melih Kara, Gürkan Tellioğlu, Okan Akıncı, İzzet Titiz

  Diüretik Kullanan ve Kullanmayan Esansiyel Hipertansiyon Hastalarında 24 Saatlik Kan Basıncı Monitörizasyonu Sonuçları
Hülya Bahadır Çolak, Tamer Alıcı, Hikmet Tekçe, Seyhun Kürşat

Olgu Sunumu
  İzole Nefromegali Nedeni: Akut Lenfoblastik Lösemi
İsmail Dursun, Yasemin Altuner Torun, Zübeyde Gündüz, Türkan Patıroğlu, Metin Kaya Gürgöze

  Lityumla İlişkili Nefrotik Sendrom Olgusu
Aykut Sifil, Caner Çavdar, Funda Sağlam, Dilek Gibyeli, Ayşegül Temizkan, Ali Çelik, Sülen Sarıoğlu, Hasan Kayahan, Zeliha Tunca, Taner Çamsarı

Derleme
  Hemodiyalizde Biyouyumluluk
Suat Ünver, Enes Murat Atasoyu, T. Rıfkı Evrenkaya

  Renal Fonksiyonel Rezerv
Mustafa Koyun, Ayfer Gür Güven

  Renal Transplant Hastalarında Arteriyovenöz Fistüllerin Kapatılması
Kübra Kaynar

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.