Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2007, Cilt 16, Sayı Ek
Derleme
  Peritoneal Transport ve Fizyoloji
Hülya Taşkapan

  Hasta Seçimi
Mehmet Rıza Altıparmak

  Periton Diyalizi ve Rezidüel Böbrek Fonksiyonu
Kenan Ateş

  Katater ve Diyaliz Ekipmanı
Ayhan Doğukan

  Bağlantı Sistemleri
Ayhan Doğukan

  Periton Diyalizi Tipleri
Kübra Kaynar, Şükrü Ulusoy

  Periton Diyalizi Yeterliliği
Melda Dilek, Tekin Akpolat

  Ultrafiltrasyon Yetersizliği (Periton Diyalizinde Membran Yetersizliği)
Taner Çamsarı

  Peritonit
Zelal Adıbelli, Tekin Akpolat

  Peritonit Dışı İnfeksiyonlar
İbrahim Karayaylalı

  Yeni Periton Diyaliz Solüsyonları
Bülent Tokgöz

  Periton Diyalizinin Uzun Dönem Komplikasyonları
Rahmi Yılmaz, Mustafa Arıcı

  Periton Diyalizi ve Böbrek Transplantasyonu
F. Fevzi Ersoy

  Diyaliz Uygulamalarında Maliyet Analizi
Cengiz Utaş

  Çocuklarda Periton Diyalizi
Ozan Özkaya, Kenan Bek

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.