Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2007, Cilt 16, Sayı 3
Araştırma
  Kronik Puromisin Aminonükleozid (PAN) Nefrozda Renal Fonksiyon, Böbrek Cisimciği, Ultrastrüktürü ve Slit Por Sayısı Arasındaki İlişkiler
İsmail Seçkin, Mümin Uzunalan, Sibel Köktürk, Bülent Uruluer, Güngör Şatıroğlu, Meltem Pekpak, Hüseyin Sönmez, Zeynep Öztürk

  Mikroalbüminürisi Olan Esansiyel Hipertansif Hastalarda Plazma Total Homosistein Düzeyleri ve Diğer Kardiyovasküler Risk Faktörleri
Fatih Bulucu, Levent Yamanel, İzzet Yavuz, Volkan İnal, M. Kemal Erbil

  Hemodiyaliz Hastalarının Sitokin Düzeyleri ve Oksidatif Stres ile İlişkisi
Sema Akgün, H. Buğra Koca, Ahmet Kahraman, Tülay Köken

  Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Beslenme ve Antropometrik Ölçümlerin Anemi Durumuna Göre Değerlendirilmesi
Ali Kemal Kadiroğlu, Dede Şit, Hasan Kayabaşı, Zülfükar Yılmaz, M. Emin Yılmaz

  Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında İntrakraniyal Anevrizma Sıklığı
Erkan Dervişoğlu, Ahmet Yılmaz, Erkan Şengül, Yonca Anık

Olgu Sunumu
  Bir Kronik Hemodiyaliz Hastasında Oral Nimesulid Sonrası Ani Gelişen Pigmentasyonla Karakterize Postdiyalitik Hemoliz
Ayhan Doğukan, Bilge Aygen, Murat Güler, Göksel Özalp, Ali İhsan Günal, Hüseyin Çeliker

  Sol Renal Arter Stenozu ve Sağda Atrofik Böbrek Olan Hastada Son Dönem Böbrek Yetmezliğinin Stent ile Önlenmesi
Garip Şahin, Mehmet Soydan, Tamer Kaya

  Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi ile İzlenen Genç Hastada Volüm Yükünün Ciddi Bir Komplikasyonu: Akut Aort Diseksiyonu
Fatih Dede, Burak Civelek, Deniz Aylı, Mansur Kayataş, Ali Rıza Odabaş

  Bulanık Periton Sıvısı - Eozinofilik Peritonit
Nevin Semerci, Ferah Sönmez, Sezen Özkısacık, Nimet Uzun

Derleme
  Kronik Böbrek Hastalığında Yeni Bir Oyuncu: Asimetrik Dimetilarginin (ADMA)
Mahmut İlker Yılmaz, Tayfun Eyileten, Müjdat Yenicesu

  Enürezis
Bülent Kaptan, Neşe Özkayın

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.