Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2007, Cilt 16, Sayı 4
Araştırma
  Steroide Duyarlı Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Kemik Mineralizasyonu ile Leptinin İlişkisi
Yasemin Altuner Torun, Hakan M. Poyrazoğlu, Ruhan Düşünsel

  Canlı Böbrek Vericilerinin Uzun Dönemde Karşılaşabileceği Riskler
Gürkan Tellioğlu, İbrahim Berber, Pınar Seymen, Gamze Kılıçoğlu, V. Melih Kara, Bülent Yiğit, Tülay Özgezer, İzzet Titiz

  Meme Kanseri Hastalarında Kemoterapinin Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi
Kübra Kaynar, Feyyaz Özdemir, Bülent Yıldız, Gamze Çan, Şükrü Ulusoy

  2001-2007 Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olgularımızın Geriye Dönük Analizi
Ramazan Danış, Şehmus Özmen, Davut Akın, Remzi Beştaş, Yahya Atayan, Abbas Zülfüoğulları, Suat Yalçın, Orhan Yazanel

Olgu Sunumu
  Renal Agenezisi Olan Bir Beckwith-Wiedemann Olgusu
İbrahim Gökçe, İzlem Göçmen, Neşe Karaaslan Bıyıklı, Serap Turan, Harika Alpay

  Renal Transplant Hastasında Geç Gelişen Sitomegalovirüs (CMV) İnfeksiyonu
Garip Şahin, Ahmet Uğur Yalçın

  Diyabetik Nefropatisi Olan Bir Hastada Sebebi Bilinmeyen Ateş Varlığı
Kübra Kaynar, Gülsüm Özkan, Erdal Güngör, Mehmet Arslan, Kadriye Yıldız, Ahmet Sarı, Funda Öztürk, Semih Gül, Serkan Besli, Şükrü Ulusoy

  Üremik Kemik Hastalığı ile İlişkili Bilateral Femur Kırığı
Aykut Sifil, Caner Çavdar, Funda Sağlam, Ayşegül Temizkan, Ali Çelik, Vasfi Karatosun, Taner Çamsarı

  Akut Böbrek Yetmezlikli Bir Hastada Primer Mesane Malign Lenfoması
Emre Tutal, Avsin İbis, Nurhan Özdemir, Nihal Tutar, Beyhan Demirhan, Özgür Özyılkan

Derleme
  SLE Nefriti ve Güncel Tedaviler
Hayriye Sayarlıoğlu, Mehmet Sayarlıoğlu, Ekrem Doğan

  Hayvandan İnsana Doku ve Organ Naklinin (Xenotransplantasyon) Etik Boyutu
Esin Karlıkaya, İnci Hot

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.