Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2000, Cilt 9, Sayı 4
Araştırma
  Kronik diyaliz hastalarında tüberküloz profilaksisi gerekebilir mi?
Cengiz K

  Sürekli ayaktan periton diyalizi hastalarında growth faktörler
Özener Ç, Şirikçi Ö, Koç M, Bihorac A

  SAPD hastalarında HGV infeksiyonu
Özener Ç, Geyik G, Bihorac A, Avşar E, Ülgen S, Albaz M, Akoğlu E

  Membranöz glomerulonefrit vakalarında tedavinin klinik ve rebiyopsilerle izlenmesi
Güllülü M, Güçer Ş, Yavuz M, Dilek K, Tınaztepe K, Karakoç Y, Yurtkuran M

  Hemodiyaliz ile periton diyaliz hastalarında serum L-karnitin düzeyleri
Aysuna N, Kazancıoğlu R, Bozfakıoğlu S, Türkmen A, Kayacan SM, Ayrıbaş D, Yıldız A, Toker N, Ark E

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.