Diğer Sayılar: [ Önceki ]
1994, Cilt 3, Sayı 2
Araştırma
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KiSTİK BÖBREK HASTALIKLARI
Dr. Ayşe ÖNER, Dr. Mehmet BÜLBÜL, Dr. Nurhayat ECİN Dr. Gülay DEMİRCİN, Dr. Ayşegül AKÇAYÖZ, Dr. Keriman TINAZTEPE

KISA SÜRE UYGULANAN (8 HAFTA) REKOMBİNANT HUMAN ERİTROPOETİN'İN (r-HuEPO) HEMODİYALİZ HASTALARINDAKİ HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ
Dr. Kamil DİLEK, Dr. Mustafa YURTKURAN, Dr. Mahmut YAVUZ, Dr. Mustafa GÜLLÜLÜ, Dr. Osman MANAVOĞLU, Dr. Mehmet SAKAR

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT GLOMERULONEFRİT
Dr. F. Müjgan AYNACI, Dr. Hilal MOCAN, Dr. Gülay KARAGÜZEL, Dr. Yakup ASLAN

POSTTRANSPLANT ERİTROSİTOZDA ENALAPRİLİN ETKİNLİĞİ
Dr. Ercan OK, Dr. Ahmet ÇÖKER, Dr. Seyhun KÜRŞAT, Dr. Hüseyin TÖZ, Dr. Yaman TOKAT, Dr. Fehmi AKÇİÇEK, Dr. ALİ BAŞÇI

ERİTROPOİETİNE BAĞLI DEMİR TÜKETİMİNİN SERUM ALİMİNYUM DÜZEYİNE ETKİSİ
Dr. Tekin AKPOLAT, Dr. Nurol ARIK, Dr. Ahmet SAYAL, Dr. Oktay OYMAK, Dr. Şali ÇAĞLAR, Dr. Cem SUNGUR, Dr. Ahmet AYDIN, Dr. Aşkın IŞIMER, Dr. Ünal YASAVUL, Dr. Çetin TURGAN

KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA HEPATİT B VİRÜS AŞILAMASI VE SONUÇLARI
Dr. Ayper ATABEK - SOMER, Dr. Ahmet NAYIR, Dr. Harika ALPAY, Dr. Faik TANMAN, Dr. Aydan ŞİRİN, Hürriyet SUNAR

  HEMODİYALİZ VE CAPD ETKİNLİĞİNİN ÜRE KİNETİK METODLARLA DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Nedim Yılmaz SELÇUK, Dr. Ayla SAN, Dr. Halil Zeki TONBUL, Dr. Ersin AKARSU

İNSÜLİNE BAĞIMLI OLMAYAN DIABETES MELLİTUS'DA MİKROALBÜMİNÜRİ VE İDRAR AMİLAZI
Dr. Ç. ÖZENER, Dr. A. BEDİR, Dr. K. EMERK, Dr. E. AKOĞLU

TİP 2 DİABETİK HASTALARDA NEFROPATİNİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİNDE PLAZMA ENDOTELİN-1 DÜZEYLERİ
Dr. H. Önder ERSÖZ, Dr. Osman ÖZDOĞAN, Dr. Çetin ÖZENER, Dr. Nacide ERCAN, Dr. Emel AHOĞLU

KLİĞİNİMİZDE RENAL TRANSPLANTASYONDA UYGULANAN VİRALPROFİLAKSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. F. TÜRKMEN, DΓ. İzzet TİTİZ, Dr. Deniz GÜZEY, Dr. Yıldız Özel

DİYALİZ MERKEZİMİZDE ÇEŞİTLİ MEMBRANLARLA YAPILAN REUSE UYGULAMA SONUÇLARI
Dr. Ayla San, Dr.H. Zeki Tonbul, Dr. Dilek İka, Dr. N.Yılmaz Selçuk

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.