Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2010, Cilt 19, Sayı 3
Araştırma
Erdosteinin Diyabetik Ratlarda Böbrek Hasarı Üzerine Koruyucu Etkisi
Faruk TURGUT, Ayşe ÇARLIOĞLU, Rabia ALKAN, Derya AKDENİZ, Hacer HALTAŞ, Özlem ŞAHİN BALÇIK, Ebru UZ, Ömer Faruk KARATAŞ

DOI 10.5262/tndt.2010.1003.01

Hemodiyaliz Hastalarında Diyalizatın Mikrobiyolojik Niteliğinin Enflamasyon Belirteçleri Üzerine Etkisi
Tayfun EYİLETEN, Müjdat YENİCESU, Battal ALTUN, Mustafa ÇAKAR, Murat KARAMAN, Seyid Ahmet AY, Kayser ÇAĞLAR, Yusuf OĞUZ, Abdülgaffar VURAL, Mahmut İlker YILMAZ

DOI 10.5262/tndt.2010.1003.02

Çocuk Hemodiyaliz Hastalarında Mikrocerrahi ile Oluşturulan Arteriovenöz Fistüller
Ömer ULULAR Kanat ÖZIŞIK, Zeki TEMİZTÜRK, Ali BULUT1, Mehmet BÜLBÜL, Özlem ERDOĞAN

DOI 10.5262/tndt.2010.1003.03

Renal Biopsy in Patients Aged 65 Years and Older: A Clinicopathological Analysis
Yusuf OĞUZ, Fatih DEDE, Ahmet Seyit AY, Murat KARAMAN, Tayfun EYİLETEN, Alper KIRKPANTUR, Mahmut İlker YILMAZ

DOI 10.5262/tndt.2010.1003.04

Retroperitoneoskopik Verici Nefrektomi Sonuçlarımız
Ender ÖZDEN, Yarkın Kamil YAKUPOĞLU, Yakup BOSTANCI, Fatih ATAÇ, Ahmet KARATAŞ, Şaban SARIKAYA

DOI 10.5262/tndt.2010.1003.05

Kronik Böbrek Hastalığı olan Hastalarda Spironolaktonun Diastolik Kalp Fonksiyonlarına Etkisi
Erkan ŞENGÜL, Tayfun ŞAHİN, Çiğdem ÇAĞLAYAN, Ahmet YILMAZ

DOI 10.5262/tndt.2010.1003.06

Kronik Böbrek Hastalarında Endotel İşlev Bozukluğu ve Serum Pentraxin-3 Düzeyleri
Elvan ŞAHİN, Fatih BULUCU, Murat KARAMAN, Ahmet Seyid AY, Mutlu SAĞLAM, Erdinç ÇAKIR, Mahmut İlker YILMAZ

DOI 10.5262/tndt.2010.1003.07

The Effect of Catheter Placement Technique on Technical Survival in Patients Receiving Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis
Funda SARI, Metin SARIKAYA, Ayşe Jini GÜNEŞ, Mustafa EREN, Ramazan ÇETİNKAYA

DOI 10.5262/tndt.2010.1003.08

Nefroloji Pratiğinde Plazmaferez Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Battal ALTUN, Mustafa ÇAKAR, Seyid A hmet AY, Murat KARAMAN, Mahmut İlker YILMAZ, Tayfun EYİLETE N, Kayser ÇAĞLAR, Yusuf OĞUZ, Müjdat YENİCESU, Abdülgaffar VURAL

DOI 10.5262/tndt.2010.1003.09

Olgu Sunumu
Idiopathic Spontaneous Renal Artery Dissection: A Rare Case
Yeter BAYRAM, Faruk TURGUT, İsmail KIRBAŞ, Mehmet KANBAY

DOI 10.5262/tndt.2010.1003.10

Kronik Böbrek Hastalığına Eşlik Eden, İzole Maksiller Sinüs Aspergillomu
Canan YAZICI ÖZGÜR, Fatih DEDE, Birgül ÖNEÇ, Hadim AKOĞLU, Ramazan ÖZTÜRK, Ezgi YENİGÜN, Serhan PİŞKİNPAŞA, Eyüp KOÇ, Ali Rıza ODABAŞ

DOI 10.5262/tndt.2010.1003.11

Akut Böbrek Yetersizliği ile Prezente Olan İki Farklı Olgu: Renal Lenfoma ve Akciğer Kanseri Böbrek Metastazı
Ayşe Serra UÇAR, Yaşar ÇALIŞKAN, Halil YAZICI, Berna YELKEN, Işın KILIÇASLAN, Alaattin YILDIZ, Mehmet Şükrü SEVER

DOI 10.5262/tndt.2010.1003.12

Enoxaparine-related Internal Oblique Muscle Hematoma in a Patient with Renal Insufficiency
Yalçın SOLAK, Hüseyin ATALAY, İlker POLAT, Mehdi YEKSAN

DOI 10.5262/tndt.2010.1003.13

Düzenli Hemodiyalize Giren Hastada Diabetik Üremik Bazal Ganglion Tutulumu
Orçun ALTUNÖREN, Berna KAYA, Hayriye SAYARLIOĞLU, Mustafa GÖKÇE, Ekrem DOĞAN

DOI 10.5262/tndt.2010.1003.14

IgA Nephritis in a Patient with Familial Mediterranean Fever: 5 Years-Follow-up
Bennur Esen GÜLLÜ, Selda ÇELİK, Tuncay DAĞEL, İbrahim DOĞAN, Serdar KAHVECİOĞLU, Haydar DURAK, Mehmet Rıza ALTİPARMAK

DOI 10.5262/tndt.2010.1003.15

Derleme
Böbrek Nakli Sonrası Tekrarlayan Glomerülonefritler
Barış AFŞAR, Rengin ELSÜRER, Mahmut İlker YILMAZ

DOI 10.5262/tndt.2010.1003.16

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.