Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2011, Cilt 20, Sayı 2
Araştırma
Development of Encapsulating Peritoneal Sclerosis in Kidney Allograft Recipients: Risk Factors and Clinical Implications
Kenan KEVEN, Ebru UZ, Şule ŞENGÜL, İlhan KURULTAK, Acar TÜZÜNER, Selçuk HAZİNEDAROĞLU, Kenan ATEŞ

DOI 10.5262/tndt.2011.1002.04

Dekspantenolün Böbreği İskemi-Reperfüzyon Hasarından Koruyucu Etkisi Var mıdır?
Sezen ÖZKISACIK, Mesut YAZICI, Harun GÜRSOY, Mukadder SERTER, Nil ÇULHACI

DOI 10.5262/tndt.2011.1002.05

Evaluation of Pleiotropic Effects of Statins in Chronic Renal Failure Patients
Sultan ÖZKURT, Mehmet SOYDAN, Garip ŞAHİN, Cengiz BAL, Özkan ALATAŞ

DOI 10.5262/tndt.2011.1002.06

A Retrospective Analysis of Five Year Data of End-Stage Renal Disease Patients: A Single Center Experience
Kültigin TÜRKMEN, Ahmet TUNÇ, Yalçın SOLAK, Süleyman TÜRK

DOI 10.5262/tndt.2011.1002.07

Kronik Böbrek Hastalarında Ürik Asit ve D vitamini Düzeyleri Arasındaki İlişki
Erkan ŞENGÜL, Emine BİNNETOĞLU, Ahmet YILMAZ

DOI 10.5262/tndt.2011.1002.08

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Metabolik Sendrom Sıklığı ve Metabolik Sendrom Gelişiminin Diyaliz Süresi ile İlişkisi
Hasan KAYABAŞI, Zülfükar YILMAZ, İdris YILDIRIM, Yaşar YILDIRIM, Ali Kemal KADİROĞLU, M. Emin YILMAZ

DOI 10.5262/tndt.2011.1002.09

Membranoproliferatif Glomerülonefritlerin Tedavisinde İmmünsupresif Ajanlar
Tülin AKAGÜN, Yaşar ÇALIŞKAN, Ömer KAYA, Halil YAZICI, Berna YELKEN, Nadir ALPAY, Aydın TÜRKMEN

DOI 10.5262/tndt.2011.1002.10

Canlıdan Renal Transplantasyon Yapılan Olgularda Arteriyel Sertliği Etkileyen Faktörler
Serpil Ergülü EŞMEN, Müge ÖZCAN, Şule ŞENGÜL, Acar TÜZÜNER, Selçuk HAZİNEDAROĞLU, Arzu ENSARİ, Gökhan NERGİZOĞLU, Kenan KEVEN

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Başvuran Gebelerde Hipertansiyon Sıklığı
Haydar ERSOY, Oktay Sarı, Ümit AYDOĞAN, Halil AKBULUT, Kurtuluş ÖNGEL, Müfit Cemal YENEN, Kenan SAĞLAM

DOI 10.5262/tndt.2011.1002.12

Olgu Sunumu
Karbamazepin İntoksikasyonunda Karbon Hemoperfüzyon mu Yüksek Etkinlikli Hemodiyaliz Uygulaması mı?: Bir Olgu Sunumu
Arzu KAHVECİ, Zeynep KUBİLAY, Ebru AŞICIOĞLU, Hakkı ARIKAN, Mehmet KOÇ, Serhan TUĞLULAR, Çetin ÖZENER

DOI 10.5262/tndt.2011.1002.13

Successful Renal Transplantation in a Patient with Behcet Disease and Hodgkin Lymphoma in Remission
Vural Taner YILMAZ, Alihan GÜRKAN, Ayhan DİNÇKAN, Fevzi ERSOY, Gültekin SÜLEYMANLAR

DOI 10.5262/tndt.2011.1002.14

Karabaş ve Oğul Otu Kullanımı Sonrası Gelişen Karaciğer ve Böbrek İşlev Bozukluğu
Sami BAHÇEBAŞI, İsmail KOÇYİĞİT, Cahit UÇAR, Aydın ÜNAL, Oktay OYMAK, Cengiz UTAŞ

DOI 10.5262/tndt.2011.1002.15

Influenza A/H1N1 Infection in a Renal Transplant Recipient: Early Recognition Prevented Unfavorable Results
Yalçın SOLAK, Nedim Yılmaz SELÇUK, Hüseyin ATALAY, Orhan ÖZBEK, Nejdet GENÇ

DOI 10.5262/tndt.2011.1002.16

Simultaneous Occurrence of Henoch-Schonlein Purpura in Two Brothers
İbrahim GÖKÇE, Cenap ZEYBEK, Beyza MACUNLUOĞLU, İlknur ÇALIK, Serap Sariye ARI

DOI 10.5262/tndt.2011.1002.17

Derleme
Matriks Metaloproteinazların Böbrek Hastalıklarındaki Rolü
Funda SAĞLAM

DOI 10.5262/tndt.2011.1002.01

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi
Gürsel YILDIZ, Mansur KAYATAŞ, Ferhan CANDAN

DOI 10.5262/tndt.2011.1002.02

Bifosfonatların Pediatrik Nefrolojide Kullanımı Pediatride Bifosfonatlar
Nurdan YILDIZ, Harika ALPAY

DOI 10.5262/tndt.2011.1002.03

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.