Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2011, Cilt 20, Sayı 3
Araştırma
How do Patients who are Known to the Renal Units Start Chronic Haemodialysis?
Muhammad N RAZA, Chris RK DUDLEY

DOI 10.5262/tndt.2011.1003.04

Hemodiyaliz Hastalarında Hipervoleminin Gösterilmesinde Biyoimpedans Spektroskopinin Yeri
Ender HÜR, Özkan GÜNGÖR, Gülay AŞÇI, Meltem Seziş DEMİRCİ, Latife Meral KAYIKÇIOĞLU, Serdar KAHVECİOĞLU, Mehmet USTA, Soner DUMAN, Hüseyin TÖZ, Ercan OK

DOI 10.5262/tndt.2011.1003.05

Insulin Resistance and Antropometric Measurements in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease
Rümeyza KAZANCIOĞLU, Vecihi MEMİLİ, Savaş ÖZTÜRK, Meltem GÜRSU, Çiğdem KUTLU, Banu BÜYÜKAYDIN, Mehmet KÜÇÜK, Fuat ŞAR

DOI 10.5262/tndt.2011.1003.06

The Presence of Recipient-Derived Renal Cells in Kidney Allografts
Türkan METE, Şule ŞENGÜL, Arzu ENSARİ, Kenan KEVEN, Bülent ERBAY, Şehsuvar ERTÜRK

DOI 10.5262/tndt.2011.1003.07

Vericiye Özgü Antikor Pozitif Olgularda Böbrek Nakli: Tek Merkez Deneyimi
Kenan KEVEN, Şule ŞENGÜL, Acar TÜZÜNER, Funda YALÇIN, Hüseyin TUTKAK

DOI 10.5262/tndt.2011.1003.08

Posttransplant Eritrositoz ve Risk Faktörleri
Emre ERDEM, Ahmet KARATAŞ, Coşkun KAYA, Levent CEYLAN, Yarkın Kamil YAKUPOĞLU, Kuddusi CENGİZ, Nurol ARIK, Tekin AKPOLAT

DOI 10.5262/tndt.2011.1003.09

Hemodiyaliz Hastalarında Safen Ven veya Basilik Ven Transpozisyonu?
Dolunay ODABAŞI, Elif ARI, Hasan EKİM

DOI 10.5262/tndt.2011.1003.10

Erişkin Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Asemptomatik EKG Değişiklikleri ve İlişkili Faktörler
Kenan TURGUTALP, Ahmet Alper KIYKIM, Mehmet HOROZ, Türkay ÖZCAN

DOI 10.5262/tndt.2011.1003.11

İdiopatik Fokal Segmental Glomerüloskleroz Olgularında Tedavi ve Sonuçlar: Bağışıklığı Baskılayıcı Ajanlar ya da Renin Anjiyotensin Sistem İnhibitörleri
Yaşar ÇALIŞKAN, Hasan Tahsin ÖZPOLAT, Halil YAZICI, Berna YELKEN, Numan GÖRGÜLÜ, Nilgün AYSUNA, Aydın TÜRKMEN, Mehmet Şükrü SEVER

DOI 10.5262/tndt.2011.1003.12

CAPD Hastalarında Atorvastatin Tedavisinin İnflamasyon Belirteçleri (CRP) ve Diyalizat IL-6 ve CA-125 Düzeyi Üzerine Etkisi
Özlem TİRYAKİ, Celalettin USALAN

DOI 10.5262/tndt.2011.1003.13

Olgu Sunumu
Şiddetli Preeklampsi Gelişen Olgunun Böbrek Biyopsisi: Kresentik IgA Nefriti
Dilek GİBYELİ GENEK, Osman Zikrullah ŞAHİN, Haldun Hakan YAVAŞ, Orhan YÜCEL, Tamer ŞAHİN, Mustafa CİRİT

DOI 10.5262/tndt.2011.1003.14

Systemic Lupus Erythematosus Associated Gastrointestinal System Vasculopathy in a Patient with Lupus Nephropathy
Özkan ULUTAŞ, Melda CÖMERT, Hülya TAŞKAPAN, Tamer BAYSAL, Ercan GÜNDÜZ, Süleyman KOZ, Turgut PİŞKİN

DOI 10.5262/tndt.2011.1003.15

Posttransplant Genitoüriner Tüberküloz
Zeynep BAL, Mehtap ERKMEN UYAR, Hamdi KARAKAYALI

DOI 10.5262/tndt.2011.1003.16

Utility of Double Filtration Plasmapheresis in Acute Antibody Mediated Renal Allograft Rejection: Report of Three Cases
Yalçın SOLAK, Hüseyin ATALAY, İlker POLAT, Melih ANIL, Kültigin TÜRKMEN, Zeynep BIYIK, Mehdi YEKSAN

DOI 10.5262/tndt.2011.1003.17

Azigos Ven: Malpozisyon mu? Alternatif mi?
Habib EMRE, Yasemin USUL SOYORAL, Hüseyin BEĞENİK, Davut DEMİRKIRAN, Fatih Mehmet ERDUR, Hasan Ali GÜMRÜKÇÜOĞLU, Reha ERKOÇ

DOI 10.5262/tndt.2011.1003.18

İmmünsupresif Tedavi Altındaki bir Myastenia Gravis Hastasında Nefrotik Sendrom
Savaş SİPAHİ, Özkan GÜNGÖR, Selçuk YAYLACI, Ahmet Bilal GENÇ, Hakan DEMİRCİ, Mustafa Volkan DEMİR, Ali TAMER

DOI 10.5262/tndt.2011.1003.19

Derleme
Vasküler Giriş Yolları
Berna YELKEN, Mehmet Şükrü SEVER

DOI 10.5262/tndt.2011.1003.01

Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuvar mı?
Hasan MİCOZKADIOĞLU

DOI 10.5262/tndt.2011.1003.02

Glomerüler Endotel Hastalıklarının Tedavisinde Yeni Ufuklar
Nazım DENİZLİ, Recep DEMİRCİ, Murat DURANAY, Bilal YILMAZ

DOI 10.5262/tndt.2011.1003.03

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.