Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2012, Cilt 21, Sayı 1
Araştırma
Effects of Renal Transplantation on Cardiac Function and Morphology in the Late Posttransplant Period
İsmail KOÇYİĞİT, Aydın ÜNAL, Ahmet ÇELİK, Baki EKER, İdris ARDIÇ, Bülent TOKGÖZ, Oktay OYMAK, Cengiz UTAŞ

DOI 10.5262/tndt.2012.1001.05

Clinical Outcomes of Peritoneal Dialysis Patients at a Secondary State Hospital Nephrology Clinic
Funda SARI, Metin SARIKAYA, Ramazan ÇETİNKAYA, Ayşe Jini GÜNEŞ, Mustafa EREN

DOI 10.5262/tndt.2012.1001.06

Hemodiyaliz Hastalarına Verilen Eğitimin Kan Basıncı ve Kilo Alımına Etkisi
Yasemin TURGUT KURT, Emre ERDEM, Coşkun KAYA, Ahmet KARATAŞ, Nurol ARIK

DOI 10.5262/tndt.2012.1001.07

Böbrek Nakli Hastalarında Nakil Sonrası Erken Dönemde Sirolimus-Tacrolimus Kombinasyonu Sirolimus-Siklosporin Kombinasyonundan Üstünmüdür?
Vural Taner YILMAZ, Alihan GÜRKAN, Ayhan DİNÇKAN, Hüseyin KOÇAK, Gültekin SÜLEYMANLAR, Fevzi ERSOY

DOI 10.5262/tndt.2012.1001.08

Endothelial Dysfunction and Vitamin D Levels in Kidney Allograft Recipients
Mehmet ALTAN, Kenan KEVEN, Şule ŞENGÜL, İrem DİNÇER, Aydan ONGUN, Cansın TOLUNAY, Nejat AKAR, Yonca EĞİN, Şehsuvar ERTÜRK

DOI 10.5262/tndt.2012.1001.09

Yeni Tanı Konmuş ve Tedavi Edilmemiş İzole Kan Basıncı Yüksekliği Olan Hastalarda Oksidatif DNA Hasarı: Olmesartanın Akut Etkisi
Ahmet KIYKIM, Mahmut SEYHANLI, Kenan TURGUTALP, Mehmet HOROZ, Türkay ÖZCAN

DOI 10.5262/tndt.2012.1001.10

Periton Diyalizi Hastalarında Hepsidin ile Anemi ve İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kontrol Gruplu Çalışma
Zeki AYDIN, Meltem GÜRSU, Sami UZUN, Serhat KARADAĞ, Emel TATLI, Abdullah ŞUMNU, Yasemin DÖVENTAŞ ERDOĞAN, Macit KOL DAŞ, Savaş ÖZTÜRK, Rümeyza KAZANCIOĞLU

DOI 10.5262/tndt.2012.1001.11

Hastanede Yatan Hastalarda Akut Böbrek Hasarı Tedavisinde Aralıklı Hemodiyaliz mi, Sürekli Hemodiyaliz mi?
Ayşegül ORUÇ, Alparslan ERSOY, Ayşe HOYRAZLI, Tümay ALTINAY, Nimet AKTAŞ, Abdülmecit YILDIZ, Cuma Bülent GÜL, Mustafa GÜLLÜLÜ

DOI 10.5262/tndt.2012.1001.12

Pankreas Nakli Başarısında Pankreas Naklinin Tipi ve Egzokrin Ağızlaştırma Şekli Ne Kadar Önemlidir? Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Deneyimi
Vural Taner YILMAZ, Alihan GÜRKAN, Hüseyin KOÇAK, Ayhan DİNÇKAN, Hasan ALTUNBAŞ, Ramazan SARI, Gültekin SÜLEYMANLAR

DOI 10.5262/tndt.2012.1001.13

Effects of Serum Selenium Level on Cell-Mediated Immunity and on Antibody Response to Multivalent Influenza Vaccine in Hemodialysis Patients
Kültigin TÜRKMEN, Tevfik ECDER, Süleyman TÜRK

DOI 10.5262/tndt.2012.1001.14

Olgu Sunumu
Son Dönem Böbrek Yetersizliği Nedeniyle Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastada Gebelik: Olgu Sunumu
Savaş SİPAHİ, Selçuk YAYLACI, Ahmet Bilal GENÇ, Mehmet GÜNDÜZ, Mine GÜNAYDIN, Arif Serhan CEVRİOĞLU, Ali TAMER

DOI 10.5262/tndt.2012.1001.15

Böbrek Nakli Hastasında Dizde Osteonekroza Eşlik Eden Bilateral Septik Artrit: Olgu Sunumu
Erhan TATAR, Özkan GÜNGÖR, Fatih KIRÇELLİ, Bilgin ARDA, Mehmet ARGIN, Hüseyin TÖZ, Cüneyt HOŞCOŞKUN

DOI 10.5262/tndt.2012.1001.16

İdiyopatik Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu
Abdullah ŞUMNU, Meltem GÜRSU, Zeki AYDIN, Sami UZUN, Serhat KARADAĞ, Emel TATLI, Işın KILIÇASLAN, Savaş ÖZTÜRK, Rümeyza KAZANCIOĞLU

DOI 10.5262/tndt.2012.1001.17

Penis Tutulumu ve Henoch-Schönlein Purpurası: Olgu Sunumu
Önder YAVAŞCAN, Tuğçe ÇELİK, Murat ANIL, Belde KASAP DEMİR, Nejat AKSU

DOI 10.5262/tndt.2012.1001.18

Kolesterol Embolisi: Gözden Kaçabilen bir Tanı
Sinem Nihal ESATOĞLU, Dilek KESKİN, Selma ALAGÖZ, Ayşe Selcen BAY, Haydar DURAK, Nurhan SEYAHİ, Mehmet Rıza ALTIPARMAK, Kamil SERDENGEÇTİ

DOI 10.5262/tndt.2012.1001.19

Peritonitis after Colonoscopy in a Peritoneal Dialysis Patient
Savaş SİPAHİ, Özkan GÜNGÖR, Fatih KIRÇELLİ, Peruze AYDIN, Esen AKA ÜLKER, Ali TAMER

DOI 10.5262/tndt.2012.1001.20

Derleme
Böbrek Naklinin Global Rolü
Guillermo Garcia GARCIA, Paul HARDEN, Jeremy CHAPMAN

DOI 10.5262/tndt.2012.1001.01

Van Depremi'nin Ardından: Yine Yeniden Deprem
Mehmet Şükrü SEVER, Rümeyza KAZANCIOĞLU

DOI 10.5262/tndt.2012.1001.02

Son Dönem Böbrek Hastalarında Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Ters Dönmesi (Ters ya da Reverz Epidemiyoloji)
Ferruh ARTUNÇ

DOI 10.5262/tndt.2012.1001.03

Renal Parenkimal Skar ve Reflü Nefropatisi
İbrahim GÖKÇE, Harika ALPAY

DOI 10.5262/tndt.2012.1001.04

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.