Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2012, Cilt 21, Sayı 2
Araştırma
Relationship Between Fetuin-A, Inflammation, Coronary Artery Calcification in Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients
Kültigin TÜRKMEN, Hatice KAYIKÇIOĞLU, Orhan ÖZBEK, Abduzhappar GALPOV, Fatma Hümeyra YERLİKAYA, Aysun TOKER, Halil Zeki TONBUL

DOI 10.5262/tndt.2012.1002.02

The Relationship Between Daytime, Nighttime and 24-Hour Heart Rate with Urinary Albumin and Protein Excretion in Patients with Newly Diagnosed Type 2 Diabetes
Barış AFŞAR

DOI 10.5262/tndt.2012.1002.03

Acil Servise Başvuran Hastalarda Hipernatremi
Neslihan YÜCEL, İdris ŞAHİN, Feride Sinem AKGÜN, Süleyman KÖZ, İlhami BERBER, Muzaffer Galip ÖZDEMİR

DOI 10.5262/tndt.2012.1002.04

Short Term Effects of Diltiazem on Renal Functions: A Controlled Clinical Study
Savaş ÖZTÜRK, Zeki AYDIN, Meltem GÜRSU, Emre ABANOZ, Sami UZUN, Serhat KARADAĞ, Mustafa YENİGÜN, Rümeyza KAZANCIOĞLU

DOI 10.5262/tndt.2012.1002.05

Kronik Böbrek Hastalarında Bitkisel Ürün Kullanımı
Cem BİÇEN, Emre ERDEM, Coşkun KAYA, Ahmet KARATAŞ, Özde ELVER, Tekin AKPOLAT

DOI 10.5262/tndt.2012.1002.06

Paid Living-Unrelated Renal Transplantation Abroad: Too Much Unknown
Yalçın SOLAK, Kültigin TÜRKMEN, İbrahim GÜNEY, Mehmet ERİKOĞLU, Halil Zeki TONBUL, Süleyman TÜRK

DOI 10.5262/tndt.2012.1002.07

Association of Nutritional Status with Depression and Sleep Disorders in Elderly End Stage Renal Disease Patients - Does Chronic Inflammation Cause it all?
Ayşe BİLGİÇ, Avşin İBİŞ, Emre TUTAL, Serkan KOÇ, Siren SEZER, Nurhan ÖZDEMİR

DOI 10.5262/tndt.2012.1002.08

Comparison of Laparoscopic and Conventional Methods for Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Catheter Insertion in Terms of Complications
Bülent DİNÇ, Ayhan DİNÇKAN, Hüseyin ÇİYİLTEPE, Ayhan MESCİ, Okan ERDOĞAN, Taner ÇOLAK

DOI 10.5262/tndt.2012.1002.09

Nakil Sonrası Diabetes Mellitus Gelişen Renal Transplant Alıcılarında İdame Bağışıklığı Baskılayıcı Tedavide Tam Doz Siklosporine Karşın Düşük Doz Takrolimus
Vural Taner YILMAZ, F. Fevzi ERSOY, Hüseyin KOÇAK, Gülşen YAKUPOĞLU, Gültekin SÜLEYMANLAR

DOI 10.5262/tndt.2012.1002.10

Böbrek Biyopsilerinin Klinikopatolojik Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi
Serhan PİŞKİNPAŞA, Fatih DEDE, Hadim AKOĞLU, Fatma DOĞRU, Ezgi Çoşkun YENİGÜN, Ramazan ÖZTÜRK, Nihal ÖZKAYAR, Didem TURGUT, Eyüp KOÇ, Ali Rıza ODABAŞ

DOI 10.5262/tndt.2012.1002.11

The Comparison of Four Different Dialysates on QT Dispersion and Arrhythmias in Hemodialysis Patients
Kültigin TÜRKMEN, Sibel MİL, Yalçın SOLAK, Süleyman TÜRK

DOI 10.5262/tndt.2012.1002.12

Olgu Sunumu
Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastada Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu (PRES): Nefrologlar Olarak Ne Kadar Farkındayız?
Ezgi YENİGÜN ÇOŞKUN, Eyüp KOÇ, Hadim AKOĞLU, Serhan Vahit PİŞKİNPAŞA, Ramazan ÖZTÜRK, Nihal ÖZKAYAR, Fatih DEDE, Lale PAŞAOĞLU, Ali Rıza ODABAŞ

DOI 10.5262/tndt.2012.1002.13

Renal Allograft Alıcısı Çocuk Hastada Takrolimus İlişkili Geri Dönüşümlü Posterior Ensefalopati Sendromu
Elif ÇOMAK, Çağla Serpil DOĞAN, Arife USLU GÖKÇEOĞLU, Mustafa KOYUN, Özgür DUMAN, Kamil KARAALİ, Sema AKMAN

DOI 10.5262/tndt.2012.1002.14

Testicular Involvement in Wegener Granulomatosis: Case Report and Review of the literature
Mehmet Nuri TURAN, Özkan GÜNGÖR, Fatih KIRÇELLİ, Erhan TATAR, Banu SARSIK, Ebru OK SEVİNÇ, Gürhan GÜNAYDIN, Ali BAŞÇI, Gülay AŞÇI

DOI 10.5262/tndt.2012.1002.15

Kronik Böbrek Yetmezlikli Nadir Bir Olgu: Laurence Moon Bardet Biedl Sendromu
Zülfükar YILMAZ, Berat EBİK, Yaşar YILDIRIM, Hasan KAYABAŞI, Serdar İLERİ, Fatma YILMAZ, Ali Kemal KADİROĞLU, Mehmet Emin YILMAZ

DOI 10.5262/tndt.2012.1002.16

A Suicide Attempt in a Renal Transplant Patient with Mycophenolate Sodium
Savaş SİPAHİ, Fatih KIRÇELLİ, Cemal Ertan KOCAMAN, Ahmet NALBANT, Selçuk YAYLACI, Ahmet Bilal GENÇ, Mustafa Volkan DEMİRCİ, Hakan DEMİR, Ali TAMER

DOI 10.5262/tndt.2012.1002.17

Nefrotik Sendromun Nadir Bir Nedeni: C1q Nefropatisi
Serhan PİŞKİNPAŞA, Hadim AKOĞLU, Ezgi ÇOŞKUN YENİGÜN, Nihal ÖZKAYAR, Eyüp KOÇ, İpek IŞIK GÖNÜL, Fatih DEDE

DOI 10.5262/tndt.2012.1002.18

Ender Bir Hiponatremi Nedeni: Bira Potomania
Gökhan SARGIN, Hakan AKDAM, Harun AKAR, Yavuz YENİÇERİOĞLU

DOI 10.5262/tndt.2012.1002.19

Spitzer-Weinstein Sendromu: Tip 4 Renal Tubuler Asidozun bir Formu ve İndapamide Cevabı: Bir Olgu Sunumu
Hilmi Umut ÜNAL, Mahmut GÖK, Mahmut İlker YILMAZ, Tayfun EYİLETEN, Yusuf OĞUZ, Kayser ÇAĞLAR, Müjdat YENİCESU, Abdülgaffar VURAL

DOI 10.5262/tndt.2012.1002.20

Derleme
Böbrek Nakli Hastalarında Arteriyel Sertliği Etkileyen Faktörler
Özkan GÜNGÖR, Hüseyin TÖZ

DOI 10.5262/tndt.2012.1002.01

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.