Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2012, Cilt 21, Sayı 3
Araştırma
Çocukluk Yaş Grubunda Çift Toplayıcı Sistem
Belde KASAP, Alkan BAL, Caner ALPARSLAN, Murat ANIL, Ayşe Berna ANIL, Önder YAVAŞCAN, Nejat AKSU

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.04

Böbrek Yetersizliğinin Farklı Evrelerinde Karotis İntima Media Kalınlıklarının Değerlendirilmesi
Meltem GÜRSU, Zeki AYDIN, Sami UZUN, Serhat KARADAĞ, Sabri OĞULLAR, Adem KİRİŞ, Abdullah ŞUMNU, Emel TATLI, Rıza Umar GÜRSU, Savaş ÖZTÜRK, Rümeyza KAZANCIOĞLU

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.05

Gece Sistolik Kan Basıncı Yükselmelerinin Santral Hemodinamikler ve Arteriyel Sertleşme ile İlişkisi
Gülperi ÇELİK, Ali GÜNDOĞDU, Rengin ELSÜRER AFŞAR, Fatih ŞAHİN

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.06

Periton Diyaliz Hastalarında Kemik Mineral Dansitometresi ile Damar Kireçlenmesi (Vasküler Kalsifi kasyon) Arasındaki İlişki
Kültigin TÜRKMEN, Fatih Mehmet ERDUR, Orhan ÖZBEK, Hatice KAYIKÇIOĞLU, Mustafa SAĞLAM, Halil Zeki TONBUL

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.07

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Plazma 9-cis, 11-trans ve 10-trans, 12-cis Konjuge Linoleik Asit İzomerleri Düzeyleri
Fatma Hümeyra YERLİKAYA, İdris MEHMETOĞLU, Sevil KURBAN, Halil Zeki TONBUL

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.08

2005–2010 Yılları Arasında Nefroloji Bölümünde Takip Edilen Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarının Geriye Dönük Analizi
Salim ÖZENÇ, Mahmut İlker YILMAZ, Murat ÇELİKTEPE, Cengizhan AÇIKEL, Kenan SAĞLAM, Ümit AYDOĞAN

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.09

Meningomiyeloselli Hastaların Yürüyebilme Durumunun Böbrek Hastalığı ile İlişkili Klinik ve Radyolojik Bulgulara Etkisi Var mı?
Meryem BENZER, Harika ALPAY, Ülger ALTUNTAŞ, Neşe BIYIKLI, Ahu ÖZŞEN, Tufan TARCAN

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.10

Son Dönem Böbrek Yetersizliğinin Mobilite ve Denge Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Kontrollü Bir Çalışma
Nesrin YAĞCI, Duygu AĞIRCAN

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.11

Böbrek Nakli Olmuş Hastalarda Osteoporoz Risk Faktörleri
Ahmet KARATAŞ, Emre ERDEM, Coşkun KAYA, Melda DİLEK, Yarkın Kamil YAKUPOĞLU, Ender ÖZDEN, Kuddusi CENGİZ, Nurol ARIK, Tekin AKPOLAT

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.12

Hemodiyaliz Hastalarının Yaşamında Neleri Değiştirebiliriz? Bir Projenin Sonuçları
Zehra EREN, Elif ARI BAKIR, Elif Çiğdem KASPAR, Semih BAKIR, Fuat BALSAK, Selim ÖZBİLİR

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.13

Başarılı Böbrek Nakli Sonrası Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında Arteriyel Sertliğin Değerlendirilmesi
Abdülmecit YILDIZ, Alpaslan ERSOY, Selda DOĞAN, Cuma Bülent GÜL, Ayşegül ORUÇ, Nimet AKTAŞ, Gökhan OCAKOĞLU, Selime ERMURAT, Mustafa HARTAVİ, Sümeyye GÜLLÜLÜ, Mustafa GÜLLÜLÜ

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.14

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Yenidoğan Döneminde Akut Böbrek Yetmezliği
Mehmet MUTLU, Yakup ASLAN, İbrahim GÖKÇE

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.15

Olgu Sunumu
Sekonder Hipertansiyon Nedeni Olarak Primer Hiperparatiroidi
Mehmet GÜNDÜZ, Ekrem DOĞAN, Ercan GÜNDÜZ, Hayriye SAYARLIOĞLU

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.16

Transplante Böbrekte 29 yıl Sonra Renal Hücreli Karsinoma: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Hilmi Umut ÜNAL, Mahmut GÖK, Mahmut İlker YILMAZ, Tayfun EYİLETEN, Kayser ÇAĞLAR, Yusuf OĞUZ, Müjdat YENİCESU, Abdülgaffar VURAL

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.17

Akut Böbrek Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Glomerüler Tip Lezyon Olgusu
Serhan PİŞKİNPAŞA, Nihal ÖZKAYAR, Ezgi YENİGÜN ÇOŞKUN, Hadim AKOĞLU, Eyüp KOÇ, İpek Işık GÖNÜL, Fatih DEDE

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.18

Akut Böbrek Hasarıyla Tanı Alan Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri Olgusu
Ezgi ÇOŞKUN YENİGÜN, Didem TURGUT, Simge BARDAK, Serhan PİŞKİNPAŞA, Nihal ÖZKAYAR, Eyüp KOÇ, Fatih DEDE

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.19

Periton Diyalizi Hastasında Nadir Bir Peritonit Etkeni: Streptococcus Agalactiae
Özkan GÜNGÖR, Meltem Seziş DEMİRCİ, Erhan TATAR, Aygül ÇELTİK, Bilgin ARDA, Hüseyin TÖZ, Mehmet ÖZKAHYA

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.20

Bartter Sendromu Tip І: Bir Olgu Sunumu
Çağla Serpil DOĞAN, Salih KALAY, Arife USLU GÖKÇEOĞLU, Osman ÖZTEKİN, Elif ÇOMAK, Mustafa KOYUN, Nihal OYGÜR, Sema AKMAN

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.21

Periton Diyalizi Yapan Olguda Dirençli Yersinia Enterocolitica Peritoniti
Mehmet ÖZDEN, Ali GÜREL, Ayşe SAĞMAK TARTAR, Ramazan ULU, Ayhan DOĞUKAN

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.22

Kronik Böbrek Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Kronik Lityum Kullanımı
Özkan GÜNGÖR, Sait ŞEN, Abdülkerim Furkan TAMER, Erhan TATAR, Gülay AŞÇI, Fehmi AKÇİÇEK

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.23

İlaca Bağlı Hiperkaleminin Nadir Bir Nedeni Olarak Primidon Kullanımı
Mehmet BÜYÜKBAKKAL, Barış ESER, Özlem YAYAR, Zafer ERCAN, Aysun KUTLUGÜN, Hadim AKOĞLU, Bülent ERDOĞAN, Özgür MERHAMETSİZ, Mehmet Deniz AYLI

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.24

Derleme
Nakledilmiş Böbreğini Kaybetmiş Olan Hastalar
Tülin AKAGÜN, Mehmet Şükrü SEVER

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.01

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D
Özkan ULUTAŞ, Hülya TAŞKAPAN

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.02

Yaşlılık Döneminde Nefrolojik Sorunlar
Demet YAVUZ, Rahman YAVUZ, Siren SEZER

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.03

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.