Diğer Sayılar: [ Önceki ]
1994, Cilt 3, Sayı 3
Araştırma
PERİFERİK NÖROPATİ (PN) TEDAVİSİNDE RENAL TRANSPLANTASYONUNUN (TX) ETKİSİ
Dr. Erdal Karaca, Dr. Mustafa Cirit, Dr. Ercan Ok, Dr. Deniz Selçuki, Dr. Kemal Başak, Dr. Gürhun Atabay, Dr. Ali Başçı

HEMODİYALİZİN PSİKİYATRİK YÖNLERİ
Dr. Can Cimilli

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALAR İLE BU HASTALARIN AKRABA OLAN VE OLMAYAN SAĞLIKLI DONÖRLERİNDE DOKU GRUBU ANTİJENLERİNİN HLA HAPLOTİPLERİNİN VE DENGESİZ BAĞLANTI SIKLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Ünal YASAVUL, Dr. Yunus ERDEM, Dr. Oktay OYMAK, Dr. Murat HAYRAN, Dr. Çetin TURGAN, Dr. Şali ÇAĞLAR

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN SAĞALTIMININ KARDİOVASKÜLER SONUÇLARI
Dr. Fatoş Önen, Dr. Ender Terzioğlu, Dr. Abdi Sağan, Dr Ali Başçı

HEMODIALIZ TEDAVİSİNDEKİ HASTALARDA, ASETAT VE BİKARBONAT DİYALİZATININ KARDİYAK FONKSİYONLARA ETKİSİ
Dr. Yasavul U, Dr. Kes S, Dr. Sungur C, Dr. Aydemir K, Dr. Oymak O, Dr. Erdem Y, Dr. Yalçın AU, Dr. Turgan Ç, Dr. Çağlar Ş

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA BEYİN MANYETİK REZONANS BULGULARI
Dr. Cihangir Erem, Dr. Uğur Onur, Dr. Ziya Mocan, Dr. Halit Gümele, Dr. Münir Telatar

HEMODİYALİZ VE CAPD HASTALARINDA CK VE LDH ENZİM VE İZOENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. T. Çamsan, Dr. A. Çelik, Dr. M. Fadıloğlu, Dr. T. Serenkök, Dr. B. Özen

BASİT BÖBREK KİSTLERİNİN SERUM ERİTROPOETİN DÜZEYİNE ETKİSİ
Dr. Figen Semerci, Dr. Aydoğan Albayrak, Dr. Münire Hacıbekiroğlu, Dr. Recep Karadan, Dr. Serdar Semerci, Dr. Fatih Akdoğan

  TÜRKİYE'DE HEMODİYALİZ VE TRANSPLANTASYON 1994
Dr. Yunus ERDEM, Dr. Ahmet Uğur YALÇIN, Dr. Oktay OYMAK, Dr. Ünal YASAVUL, Dr. Çetin TURGAN, Dr. Emel AKOĞLU, Dr. Şali ÇAĞLAR, Dr. Kemal ÖNEN

KAYSERİ YÖRESİNDE DOKU ANTİJENLERİ (HLA)
Dr. Türkan PATIROĞLU, Dr. Nilay IŞIK, Dr. Hamza ÖTER

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ TANISIYLA İZLENEN PEDİATRİK HASTALARIN ÖZOFAGO - GASTRO DUODENOSKOPİ SONUÇLARI
Dr. Ahmet NAYIR, Dr. Ilmay BİLGE, Prof. Dr. Sevinç EMRE, Prof. Dr. Aydan ŞİRİN, Prof. Dr. Semra SÖKÜCÜ, Prof. Dr. Faik TANMAN

Olgu Sunumu
ROKITANSKY-KUSTER-MAYER-HAUSER SENDROMU (BİR OLGU NEDENİYLE)
Dr. M. Soydan, Dr. V. Asian, Dr. O. Son, Dr. E. Erenoğlu

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.