Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2015, Cilt 24, Sayı 1
Araştırma
Türkiye?de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2013 Yılı Özet Raporu
Nurhan SEYAHİ, Mehmet Rıza ALTIPARMAK, Kenan ATEŞ, Sinan TRABULUS, Gültekin SÜLEYMANLAR

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.02

The Relationship between Body Composition A nalysis, Erythropoietin Requirements and Hemoglobin Variability in Hemodialysis Patients
Emre TUTAL, Mehtap Erkmen UYAR, Siren SEZER, Zeynep BAL, Tugba BOZKURT, Nurhan OZDEMİR ACAR, Mehmet HABERAL

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.03

Effects of M ycophenolate M ofetil and Rapamycin on Peritoneal Fibrosis in an Experimental Model of Peritoneal Dialysis
Hasan DURSUN, Aytül NOYAN, Şeyda ERDOĞAN, Aysun KARABAY BAYAZIT, Gülşah ŞEYDAOĞLU, Ali ANARAT

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.04

Kardiyopulmoner Baypas Uygulanan Hastalarda Düşük Doz Dopaminin Böbrek Fonksiyonları ve Elektrolit Atılımı Üzerine Etkisi
Sunay AKGÜN, Zeliha ALICIKUŞ TUNCEL, Şefika Türkan KUDSİOĞLU, Filiz İzgi ÇOŞKUN, Fatma UKİL, Sezer KARABULUT, Olgar BAYSERKE, Nihan YAPICI, Zuhal AYKAÇ

DOI 10.5262/tndt.2014.1003.21

An Important Problem: Posttransplant Focal Segmental Glomerulosclerosis Recurrence and Plasmapheresis
Türker EMRE, Rümeyza KAZANCIOĞLU, Hüseyin DOĞAN, Yaşar Kerem ÇALIŞKAN, Serdar KAHVECİOĞLU, Aydın TÜRKMEN

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.06

Comparison of Modification of Diet in the Renal Disease (MDRD) and Cockroft-Gault (CG) Formulas for Estimating Glomerular Filtration Rate (GFR) in Patients Metabolic Syndrome
Hüseyin ÇAT, Ali Osman ÖZTÜRK, Berrin KARADAĞ, Yüksel ALTUNTAŞ

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.07

Hemodiyaliz Hastalarında A ntropometrik Ölçümler
Zeki AYDIN, Yonca SEVİM, Barış DÖNER, Meltem GÜRSU, Serhat KARADAĞ, Sami UZUN, Abdullah ŞUMNU, Egemen CEBECİ, Alaattin YILDIZ, Savaş ÖZTÜRK

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.08

Böbrek Tutulumlu Amiloidoz Olgularının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Yavuz AYAR, Alparslan ERSOY, Abdülmecit YILDIZ, Emel IŞIKTAŞ SAYILAR, Sedat ÇELİKÇİ, İsmail ARSLAN, Mustafa Ferhat ÖKSÜZ, Mustafa GÜLLÜLÜ

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.09

Spectrum of Acute Kidney Injury and its Outcome in Intensive Care Unit in Tertiary Care Center in India
Pavan MALLESHAPPA, Anup CHAUDHARİ, Hemant MEHTA

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.10

Sekonder Hiperparatiroidi Nedeniyle Opere Olan Hastalar ile Medikal Tedavi Alan Hastalar Arasındaki Maliyet Analizi
Aysel TOÇOĞLU GÜRKAN, Savaş SİPAHİ, Ali TAMER

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.11

Renal Artery Stenosis in Patients with Ischemic Heart Disease
İsmail ATES, Şeref ULUCAN, Mehmet DOĞRU, Zeynettin KAYA, Anıl AKTAŞ SAMUR, Havva Asuman YAVUZ

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.12

Distribution of Infections and Bacteriological Spectrum in Crush Syndrome
Fadime ERSOY DURSUN, Ali İhsan GÜNAL, Alpagan Mustafa YILDIRIM

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.13

Böbrek Alıcılarında Depresyon, Kaygı ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Yavuz AYAR, Alparslan ERSOY, Emel IŞIKTAŞ SAYILAR, Ayten YILMAZ, Mehmet Fethullah AYDIN

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.14

Olgu Sunumu
Licorice Ingestion; An Unusual Cause of Rhabdomyolysis and Acute Renal Failure
Ramazan DANIŞ, Çağlar RUHİ, Nuh BERKETOĞLU, Ali Veysel KAYA, Barış YILMAZER, Sedat KAYA

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.15

Acute Chorea Characterized by Bilateral Basal Ganglia Lesions in a Patient with Diabetic Nephropathy
İbrahim DOĞAN, Serdar KAHVECİOĞLU, Ünal KURTOĞLU, Demet YILDIZ, Abdulmecit YILDIZ

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.16

Safen Ven Grefti İnterpozisyonu ile Brakiyal Arter ve Basilik Ven Arasında Arteriyovenöz Fistül Oluşturulması
Hakan KARA, Kemal UZUN, Yaşar KARACA, Burçin ABUD, Hasan YILMAZ

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.17

A Successful Transplantation from Maastricht Category-4 Non-Heart Beating Donor
Veysi BAHADIR, B. Çağlar RUHİ, Nurettin AY, Sedat KAYA, Ramazan DANIŞ

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.18

Termination of Hemodialysis Treatment on the 5th Month of Mycophenolate Mofetil in Type 4 Lupus Nephritis with Serious Renal Failure: A Case Report
Dilek TORUN, Hasan MİCOZKADIOĞLU, Rüya ÖZELSANCAK, İsmail YILDIZ

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.19

Plasmapheresis in Chronic A ctive A ntibody-Mediated Rejection
Güner KARAVELİ, Ebru GÖK OĞUZ, Tolga YILDIRIM, Zafer ERCAN, Özgür MERHAMETSİZ, Ayhan HASPULAT, Deniz AYLI

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.20

Metformin-Associated L actic A cidosis: A Case Report
Salih İNAL, Gülay ULUSAL OKYAY, Berkan ARMAĞAN, Turgay ARINSOY

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.21

A Surprising Situation D ue to I codextrin (Icodextrin Peritonitis)
Sena Memnune ULU, Mehmet POLAT, Şeref YÜKSEL

DOI 10.5262/tndt.2014.1003.23

A Case of Medullary Sponge Kidney Diagnosed at an Older Age
Erhan EKEN, Abdullah ÖZKÖK, Fatoş ARSLAN, Satılmış BİLGİN, Kübra AYDIN BAHAT, Ali BAKAN, Ömer Celal ELCİOĞLU, Ali Rıza ODABAŞ

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.23

Mixed Fungal Infection in Early Period after Kidney Transplantation: A Case Report
Emel IŞIKTAŞ SAYILAR, Alparslan ERSOY, Yavuz AYAR, Halis AKALIN, İlkay CEYLAN, Nermin Kelebek GİRGİN, Uygar Levent DEMİR, Beyza ENER

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.24

Gitelman Sendromunun Nadir Bir Nedeni: Çölyak Hastalığı: İlginç Bir Olgu
Simge BARDAK, Kenan TURGUTALP, Çağatay ÇAVUŞOĞLU, Ayşegül ÖZDOĞAN, Eda MERMİ, Tolga KÖŞECİ, Ahmet KIYKIM

DOI 10.5262/tndt.2015.1001.25

Derleme
  CKD in D isadvantaged Populations
Guillermo GARCIA -GARCIA, Vivekanand JHA

Sistatin C’nin Kullanıldığı Bilimsel Çalışmalar: Türkiye’den Bir Bakış
Sena Memnune ULU, Mehmet POLAT, Ahmet AHSEN, Şeref YÜKSEL

DOI 10.5262/tndt.2014.1003.22

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.