Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2015, Cilt 24, Sayı 3
Araştırma
The Abo Blood Groups are Related to Diabetic Nephropathy
Aydın ÜNAL, İsmail KOÇYİĞİT, Semih YILMAZ, Bülent ESER, Ferhan ELMALI, Murat Hayri SİPAHİOĞLU, Bülent TOKGÖZ, Oktay OYMAK

DOI 10.5262/tndt.2015.1003.06

Son Dönem Böbrek Yetmezliğinde Renal Replasman Tedavilerine Göre Anksiyete ve Depresyonun Varlığı ve Etkileyen Faktörler
Bennur ESEN, Emel SAĞLAM GÖKMEN, Ahmet Engin ATAY, Hakan SARI, Ayten KARAKOÇ, Serdar KAHVECİOĞLU, Hasan KAYABAŞI, Dede ŞİT

DOI 10.5262/tndt.2015.1003.03

Hemodiyaliz Tedavisi Alan 65 Yaş Altı Bireylerde Ağrı ve Baş Etme Yöntemleri
Nazan KILIÇ AKÇA, Dilek ARSLAN

DOI 10.5262/tndt.2015.1003.04

Kronik Böbrek Hastalığında Bilişsel Fonksiyon Bozukluğu: Diyaliz Modalitesinin Etkisi
Recep AK, Sedat ÜSTÜNDAĞ, Ayten ÜSTÜNDAĞ, Babürhan GÜLDİKEN, Necdet SÜT

DOI 10.5262/tndt.2015.1003.05

The Impact of Chronic Kidney Disease - Mineral and Bone Disorder on the Locomotor System and Quality of Life in Hemodialysis Patients
Mohamed FOUAD, Maher BORAIE

DOI 10.5262/tndt.2015.1003.08

Plasma and Saliva Irisin Levels of Patients with Diabetic Nephropathy and Non-Diabetic Proteinuria
Ali GÜREL, Hasan ATLI, Deccane DÜZENCİ, Süleyman AYDIN, Ayhan DOĞUKAN

DOI 10.5262/tndt.2015.1003.09

Peritonitis Incidence is Correlated with Increased Leptin and CD4/CD8 Ratio in Peritoneal Dialysis Patients
Yusuf BİLEN, Erdem ÇANKAYA, Nurhan BİLEN, Abdullah UYANIK, Fuat ERDEM, M. Hamidullah UYANIK

DOI 10.5262/tndt.2015.1003.10

Relationship Between Neutrophil/Lymphocyte Ratio and Albuminuria in Diabetic Patients
Aydın ÜNAL, İsmail KOÇYİĞİT, İlkcan ÇERÇİ, Ender DOĞAN, Tamer ARIKAN, Murat Hayri SİPAHİOĞLU, Bülent TOKGÖZ, Oktay OYMAK

DOI 10.5262/tndt.2015.1003.07

Olgu Sunumu
An Uncommon Presentation of HDR Syndrome: Distal Renal Tubular Acidosis in a Patient with Sjögren's Syndrome
Ebru Sevinç OK, Erhan TATAR, Kezban Pınar YENİAY, Tolgay IŞIKYAKAR, Figen YARGUCU ZİHNİ, Özgür ESEN, Ali TOSUN

DOI 10.5262/tndt.2015.1003.11

Relapsing Urinary Tract Infection Due to Rectourethral Fistula in a Renal Transplant Recipient
Ayşegül ORUÇ KOÇ, Alparslan ERSOY

DOI 10.5262/tndt.2015.1003.12

Case Report of a Transplant Renal Artery Stenosis: Delayed Diagnosis, Correct Treatment
Ayhan HASPULAT, Tolga YILDIRIM, Ebru GÖK OĞUZ, Özgür MERHAMETSİZ, Zafer ERCAN, Özlem YAYAR, Güner KARAVELİ GÜRSOY, Hadim AKOĞLU, İbrahim AKDAĞ, Deniz AYLI

DOI 10.5262/tndt.2015.1003.13

Sarcoidosis Presenting with Membranous Nephropathy in a Patient with Hypertensive Nephropathy: Case Report
Mehmet Nuri TURAN, Mustafa YAPRAK, Özkan GÜNGÖR, Abdülkerim Furkan TAMER, Banu SARSIK, Halil BOZKAYA, Nesrin MOĞULKOÇ, Erhan TATAR, Meltem SEZİŞ DEMİRCİ

DOI 10.5262/tndt.2015.1003.14

Irreversible Unilateral Gynecomastia in a Cadaveric Kidney Transplant Recipient
Kenan TURGUTALP, Ahmet KIYKIM, Tolga KÖŞECİ, Nilgün ÇİÇEK, Ümit ÇINKIR, Ayşe POLAT, Taylan KARA, Simge BARDAK, Serap DEMİR

DOI 10.5262/tndt.2015.1003.15

Derleme
Nefroloji Pratiğinde Plazmaferezin Kullanımı
Mustafa YAPRAK, Mehmet Nuri TURAN, Ali BAŞÇI

DOI 10.5262/tndt.2015.1003.01

Multipl Myeloma Böbreği
Yavuz AYAR, Alparslan ERSOY, Abdülmecit YILDIZ

DOI 10.5262/tndt.2015.1003.02

Anma Yazısı
  Prof. Dr. Kemal Önen Hocamızı Kaybettik
Turgay Arınsoy

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.