Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2016, Cilt 25, Sayı 1
Araştırma
Kronik Böbrek Hastalığı Sürecinde Alışkanlıklar ve Hayat Tarzı Değişiklikleri Ne Derece Önemli?
Mahmut İlker YILMAZ, İsa CAN, Zeynep DURMUŞ, Bekir DOĞAN, Muhammet Emin KARAYİĞİT, Buşra Sevde OKUDUCU, Nurperi Hilal ACAR, Aydın BAĞDAT, Murat KARAMAN, Mustafa GEZER, Hilmi Umut ÜNAL

DOI 10.5262/tndt.2016.1001.03

Evaluation of Diabetic Patient Care Quality in Primary Care
Selçuk MISTIK, Ülkü Elif DEMİR, Sinan DEMİR

DOI 10.5262/tndt.2016.1001.04

Metabolic Syndrome and Arterial Stiffness in Peritoneal Dialysis Patients
Hakan AKDAM, Alper ALP, Nur KARAKÜTÜK, Nadide GENCER, Özgül ÖZBEK, Pınar OKYAY, Harun AKAR, Yavuz YENİÇERİOĞLU

DOI 10.5262/tndt.2016.1001.05

Impacts of Dialysis Replacement Therapies on Insulin Resistance and Assessment of Atherosclerotic Parameters
Mehmet KÖROĞLU, Nilgül AKALIN, Selçuk SEZİKLİ, Yıldız OKUTURLAR, Özlem HARMANKAYA

DOI 10.5262/tndt.2016.1001.06

Cardiac Autonomic Neuropathy and Complications of Primary Hypertension: Is Autonomic Neuropathy a Cause or a Result?
Seyid Ahmet AY, Fatih BULUCU, Murat KARAMAN, Kamil BAŞKÖY, Mustafa ÇAKAR, Turgay ÇELİK, Şevket BALTA, Said DEMİRKOL, Murat ÜNLÜ, Ömer KURT, Erol ARSLAN, Ümit YOLCU, Kenan SAGLAM

DOI 10.5262/tndt.2016.1001.07

Pretransplant Gelişmiş Hla Sınıf I ve II Panel Reaktif Antikorların Böbrek Allogrefti Üzerine Klinik ve Patolojik Düzeyde Etkileri
Çağlar RUHİ, Murat TUĞCU, Umut KASAPOĞLU, Başak BOYNUEĞRİ, Gülistan GÜMRÜKÇÜ, Pınar ATA, Süheyla APAYDIN, Mesut İzzet TİTİZ

DOI 10.5262/tndt.2016.1001.08

Comparison of Ultrafiltration and Intravenous Diuretic Therapies in Patients Hospitalized for Acute Decompensated Biventricular Heart Failure
Ayşe ŞEKER, Mansur KAYATAŞ, Can HÜZMELİ, Ferhan CANDAN, Mehmet Birhan YILMAZ

DOI 10.5262/tndt.2016.1001.09

Hemodiyaliz Hastalarında Ağrı
Saide ÖZYİĞİT, Yasemin YILDIRIM, Emine KARAMAN

DOI 10.5262/tndt.2016.1001.10

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarının Kaygı Düzeyleri ve baş etme Tutumları: Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Örneği
Ercüment ERBAY, Oğuzhan ZENGİN, Buğra YILDIRIM, Tolga YILDIRIM, Ayman ABUDALAL

DOI 10.5262/tndt.2016.1001.11

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
Abdülmecit YILDIZ, Saim SAĞ, Ayşegül ORUÇ, Yavuz AYAR, Bülent GÜL, Nimet AKTAŞ, Fethullah AYDIN, Alparslan ERSOY, Mahmut YAVUZ, Mustafa GÜLLÜLÜ, Kamil DİLEK

DOI 10.5262/tndt.2016.1001.12

Olgu Sunumu
Böbrek Nakli Sonrası Valgansiklovir Profilaksisi Altında Gelişen Varisella Zoster Enfeksiyonu
Simge BARDAK, Kenan TURGUTALP, Mahmut Bakır KOYUNCU, Gülden ERSÖZ, Ahmet KIYKIM

DOI 10.5262/tndt.2016.1001.19

Diagnosis of Amyloidosis by Reexamination of Past Thyroidectomy Tissue Biopsy Specimen in a Nephrotic Syndrome Patient
Fatih TAŞTEKİN, Garip ŞAHİN

DOI 10.5262/tndt.2016.1001.13

McArdle Hastalığına Bağlı Diyaliz Gerektiren Akut Böbrek Yetmezliği
Hasan ERGENÇ, Bilgehan ACAR, Saadet SAYAN, Savaş SİPAHİ

DOI 10.5262/tndt.2016.1001.14

Spleen and Bilateral Kidney Infarction and Intestinal Ischemia Due to Atrial Fibrillation
Ali GÜREL, Hasan ATLI, Deccane DÜZENCİ, Ayhan DOĞUKAN, Ramazan ULU, Nevzat GÖZEL

DOI 10.5262/tndt.2016.1001.15

Nephrotic Syndrome Due to Metformin
Garip ŞAHİN, Yusuf KARAKAŞ, Fatih TAŞTEKİN, Mustafa Fuat AÇIKALIN

DOI 10.5262/tndt.2016.1001.16

Microlithiasis of the Epididymis in an Infertile Hemodialysis Patient with End-Stage Renal Disease
N. Kemal ALTINBAŞ, Evren ÜSTÜNER, Cemil YAĞCI

DOI 10.5262/tndt.2016.1001.17

Tirotoksik Periyodik Paralizi Olgusu: Hipokaleminin Nadir Bir Nedeni ve Beta Blokerlerin Önemi
Mehmet Nuri TURAN, Simge BARDAK , Kenan TURGUTALP, Cemal KURT, Ahmet KIYKIM

DOI 10.5262/tndt.2016.1001.18

Derleme
Averting the Legacy of Kidney Disease: Focus on Childhood
Julie R INGELFİNGER, Kamyar KALANTAR-ZADEH, Franz SCHAEFER

DOI 10.5262/tndt.2016.1001.01

Böbrek Vericisi ve Alıcısı Değerlendirme ve Perioperatif Bakıma İlişkin Avrupa En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu
Kenan KEVEN, Aydın TÜRKMEN, Gültekin SÜLEYMANLAR

DOI 10.5262/tndt.2016.1001.02

Anma Yazısı
  Sevgili Arkadaşımız Prof. Dr. Cengiz Utaş'ı Kaybettik

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.