Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2016, Cilt 25, Sayı 2
Araştırma
Türkiye’de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2014 Yılı Özet Raporu
Nurhan SEYAHİ, Kenan ATEŞ, Gültekin SÜLEYMANLAR

DOI 10.5262/tndt.2016.1002.02

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi İlişkili Peritonit Ataklarının Değerlendirilmesi
Ayşe ŞEKER, Ferhan CANDAN, Can HÜZMELİ, Lale AKKAYA, Mansur KAYATAŞ

DOI 10.5262/tndt.2016.1002.03

Acute Renal Failure and Its Impact on Survival Following Cardiac Transplantation
Siren SEZER, Demet YAVUZ, Müjdat Batur CANÖZ, Alparslan ALTUNOĞLU, Atilla SEZGİN, Zübeyde ARAT, Fatma Nurhan ÖZDEMİR ACAR, Mehmet HABERAL

DOI 10.5262/tndt.2016.1002.04

Use of Herbal Products in Peritoneal Dialysis Patients
Egemen CEBECİ, Yonca SEVİM, Tayfun BEKTAŞ, Meltem GÜRSU, Savaş ÖZTÜRK, Abdullah ŞUMNU, Serhat KARADAĞ, Sami UZUN, Rümeyza KAZANCIOĞLU

DOI 10.5262/tndt.2016.1002.05

Hemodiyaliz Hastalarında İntradiyalitik Hipertansiyon Prevelansı ve İlişkili Risk Faktörleri
Pınar MESCİGİL, İlhan KURULTAK, Reyhan CA LAYOĞLU, Şehsuvar ERTÜRK

DOI 10.5262/tndt.2016.1002.06

Evaluation of Renal Biopsies for BK Virus Nephropathy in Non-Renal Transplant Immunosuppressed Patients
Özgür MERHAM ETSİZ, Tolga YILDIRIM, Ebru GÖK OĞUZ, Zafer ERCAN, Özlem YAYAR, Rahmi YILMAZ, Yunus ERDEM, Dilek ERTOY BAYDAR, Başol CANBAKAN, Deniz AYLI

DOI 10.5262/tndt.2016.1002.07

Locking of Tunneled Cuffed Hemodialysis Catheters with a Mixture of 45% Ethanol and 4% Trisodium Citrate is Effective in Preventing Catheter-Related Infections and Thrombosis
Tamer ARIKAN, Oktay OYMAK, Erkan YILMAZ, Aydın ÜNAL, Nilüfer OĞUZHAN, İsmail KO ÇYİĞİT, Onur TUNCA, Murat Hayri SİPAHİOĞLU, Mustafa SOYLAK, Bülent TOKGÖZ

DOI 10.5262/tndt.2016.1002.08

Obez Çocuklarda Hipertansiyon ve Böbrek Hasarlanması
İlknur GİRİŞGEN, Ferah SÖNMEZ, Çiğdem YENİSEY, İmran ÖMÜRLÜ KURT

DOI 10.5262/tndt.2016.1002.09

Association Between Elevated Serum Uric Acid and Vitamin D Insufficiency Among the Middle-Aged and Elderly Population
Mümtaz TAKIR, Yalçın SOLAK, Aybala EREK, Osman KÖSTEK, Alihan ORAL, Ömer Celal ELÇİOĞLU, Ali BAKAN, Barış AFSAR, Abdullak ÖZKÖK, Diana JALAL, Richard J JOHNSON, Kubra AYDIN BAHAT, Ali Rıza ODABAŞ, Mehmet KANBAY

DOI 10.5262/tndt.2016.1002.10

The Relationship of Red-Cell Distribution Width and Carotid Intima Media in Chronic Kidney Disease
Aydın GÜÇLÜ, Turgut Tursem TOKMAK, Hacı KAYMAZ, Kültigin TÜRKMEN, Hande ŞENOL, Nail ÖZHAN, Yusuf DURSUN

DOI 10.5262/tndt.2016.1002.11

The Efficacy of Cinacalcet in the Treatment of Hyperparathyroidism in Turkish Hemodialysis Patient Population
Orçun ALTUNÖREN, Özkan GÜNGÖR, Necmi EREN, Mehmet TANRISEV, Ender HÜR, Kültigin TÜRKMEN, Yasemin COŞKUN YAVUZ, Osman Zikirullah ŞAHİN, Funda SAĞLAM, Mehmet Nuri TURAN, Mustafa YAPRAK, Özkan ULUTAŞ11, İsmail KOÇYİGİT12, Ayten OĞUZ13, Elif ARI14, Sibel ADA15, Abdulmecit YILDIZ16, Alper AZAK17, Ahmet Edip KORKMAZ18, Demet YAVUZ19, İbrahim DOĞAN20, Hikmet TEKÇE21, Mehmet SERT22, Bület KAYA23, Serkan BAKIRDÖĞEN24, Şennur KÖSE25, Tamer SAKACI26, İrem PEMBEGÜL27, Ferhan AYTUĞ28, Aydın GÜÇLÜ29, Bülent AKGÜL30, Mahmut İlker YILMAZ31

DOI 10.5262/tndt.2016.1002.12

Olgu Sunumu
Çocukta İntraabdominal Kitleye Neden Olan Ureteropelvik Bileşke Darlığı
Neslihan Çiçek DENİZ, Şeyma KÖKSAl, Nazlı KUTER, Aybegüm KALYONCU, Halil TUĞTEPE, İbrahim GÖKCE, Harika ALPAY

DOI 10.5262/tndt.2016.1002.13

Coincidentally Found Choroidal Metastasis of Renal Cell Carcinoma with Mixed Clear Cell and Sarcomatoid Variant
Esat NAMAL, Bennur ESEN, Münevver Gül KAYA, Özgül PAMUKÇU, Emre YÜCE

DOI 10.5262/tndt.2016.1002.14

IgA Nephropathy in a Patient with Systemic Lupus Erythematosus
Süleyman KARAKÖSE, Selman ÜNVERDİ, Eyüp KOÇ, Arzu ENSARİ, Murat DURANAY

DOI 10.5262/tndt.2016.1002.15

Periton Diyalizi Hastasında Perikardiyal Diyalizat Kaçağı
Seçil Arslansoyu ÇAMLAR, Alper SOYLU, Şeyma Şebnem MUMCU, Mustafa KIR, Tuğra GENÇPINAR, Salih KAVUKÇU

DOI 10.5262/tndt.2016.1002.16

Polisitemia Vera ve IgA Nefropatisi Birlikteliği: Olgu Sunumu
Tuba DEMİRCİ YILDIRIM, Utku Erdem SOYALTIN, Andaç KOMAÇ, Ferhat EKİNCİ, Harun AKAR

DOI 10.5262/tndt.2016.1002.17

Non-Kazeifiye Granülomatöz Nefrit: Sarkoidozun Nadir Bulgusu
Vedat GENÇER, İbrahim GÜNEY, Raziye YAZICI, Hasan ESEN, Uysaler ASLAN, Özden BÖLÜKBAŞ

DOI 10.5262/tndt.2016.1002.18

Lityumun İndüklediği Nefrojenik Diyabetes İnsipitus ve Böbrek Yetmezliği: Bir Olgu Sunumu
Veysel KIDIR, Atila ALTUNTAŞ, Salih İNAL, Mürüvvet AYBEK, Mehmet Tuğrul SEZER

DOI 10.5262/tndt.2016.1002.19

Derleme
Hemodiyaliz Hastalarında Paratiroidektomi
Özkan GÜNGÖR, Orçun ALTUNÖREN, Tuba GÜNGÖR, Mahmut İlker YILMAZ

DOI 10.5262/tndt.2016.1002.01

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.