Diğer Sayılar: [ Önceki ]
1995, Cilt 4, Sayı 1
Araştırma
  AKRABA OLMAYAN CANLI DONÖRLERDEN BÖBREK TRANSPLANTASYONU
Dr. Mehmet Şükrü SEVER

KSENOTRANSPLANTASYONUN İMMÜNOLOJİK YÖNÜ
Dr. Aytül Sin, Dr. Ali Kokuludağ, Dr. Tomris Kabakçı

DONÖR SPESİFİK TRANSFÜZYONLARIN (DST) ERKEN ve GEÇ DÖNEM RENAL ALLOGREFT FONKSİYONU ÜZERİNE ETKİSİ
Dr. Kenan Ateş, Dr. Bülent Erbay, Dr. Erdal Anadol, Dr. Neval Duman, Dr. Yaşar Bedük, Dr. Cihan Bumin, Dr. Semih Aydıntuğ, Dr. Nihat Arıkan, Dr. Deniz Aylı, Dr. Şehsuvar Ertiirk, Dr. Sadık Ersöz, Dr. Hüseyin Tutkak, Dr. Oktay Karatan, Dr. Ergün Ertuğ

POSTTRANSPLANT DİYABETES MELLİTUS
Dr. Ercan Ok, Dr. Mahmut Töbü, Dr. Göktuğ Önder, Dr. Seyhun Kürşat, Dr. Yaman Tokat, Dr. Fehmi Akçiçek, Dr. Cüneyt Hoşçoşkun, Dr.Ali Başçı

BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTALARDA SERUM SOLUBL İNTERLÖKİN-2 RESEPTÖR DÜZEYİ ÖLÇÜMÜNÜN AKUT REJEKSİYON TANISINDAKİ DEĞERİ
Dr. Kenan ATEŞ, Dr. Deniz AYLI, Dr. Murat DURANAY, Dr. Şehsuvar ERTÜRK, Dr. Bülent ERBAY, Dr. Neva! DUMAN, Dr. Hüseyin TUTKAK, Dr. Oktay KARATAN, Dr. Ergün ERTUG

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEPATİT- B AŞI UYGULAMASI VE İMMÜN CEVABIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Zübeyde GÜNDÜZ, Dr. Ruhan DÜŞÜNSEL, Dr. Türkan PATIROĞLU, Dr. Cengiz UT AŞ, Dr. Hüseyin KILIÇ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA PLAZMA SERBEST KARNİTİN DÜZEYLERİ VE KARNİTİN TEDAVİSİNİN LİPİD PROFİLİNE ETKİSİ
Dr. Çetin Özener, Dr. Bülent İIçöl, Dr. Yasemin Budak, Dr. Kaya Emerk, Dr. Emel Akoğlu

HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM LİPOPROTEİN (a) DÜZEYİ
Dr. Mahmut Yavuz, Dr. Mustafa Güllülü, Dr. Alpaslan Ersoy, Dr. Kamil Dilek, Dr. Mustafa Yurtkuran

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE PLAZMA LİPİD VE APOLİPOPROTEİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ VE KLİNİK ÖNEMİ
Dr. Sevgi Eskiocak, Dr. Hatice Dörtok, Dr. Muhlise Alvur, Dr. Kuddusi Cengiz

KRONİK HEMODİYALİZ OLGULARINDA RENAL OSTEODİSTROFİ SIKLIĞI
Dr. Kamil Dilek, Dr. Mahmut Yavuz, Dr. Mustafa Güllülü, Dr. Hasan Dinç, Dr. Ediz Dalkılıç, Dr. Gürsel Savcı, Dr. Mustafa Yurtkuran

AYAKTAN DEVAMLI PERİTON DİYALİZİNİN ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI: ENDOSKOPİ MONCRffiF-POPOVICH TEKNİĞİ İLE KONVANSİYONEL KÖR TORAKAR TEKNİĞİN KIYASLANMASI
Dr. F. Akçiçek, Dr. E. Ok, Dr. Y. Tokat, Dr. M. Cirit, Dr. S. Kürşat, Dr. A Unsal, Dr. G. Atabay, Dr. A Başçı

ENÜREZİSLİ ÇOCUKLARIN ETİYOLOJİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. M. Rail Özer, Dr. Nurdan Kural, Dr. S. Durmuş Aydoğdu

Olgu Sunumu
ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA ABDOMINAL VE RENAL TÜBERKÜLOZ
Dr. A. Öner, Dr.G. Demircan, Dr. O. Pekuz, Dr. A. Akçayöz, Dr. N. Ecin

PREMATÜRE BEBEKTE RENAL KANDİDİYAZİS (OLGU SUNUMU)
Dr .Mehmet Bülbül, Dr .Sezen Sarıbaş, Dr. Ayşe Öner , Dr. Gülay Demircin, Dr. Bige İzgi, Dr. Cengiz Kara

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.