Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2017, Cilt 26, Sayı 2
Araştırma
Türkiye’de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2015 Yılı Özet Raporu
Nurhan SEYAHİ, Kenan ATEŞ,Gültekin SÜLEYMANLAR

DOI 10.5262/tndt.2017.1002.04

Doğumsal Böbrek ve Üriner Sistem Anomalilerinde Prenatal Risk Faktörleri
Alper SOYLU, Hatice EROĞLU, Seçil ARSLANSOYU ÇAMLAR, Mehmet Atilla TÜRKMEN, Salih KAVUKÇU

DOI 10.5262/tndt.2017.1002.05

Does Neutrophil to Lymphocyte Ratio Tell Something About Atherosclerosis in Hemodialysis Patients?
Özlem YAYAR, Barış ESER, Ebru GÖK OĞUZ, Özgür MERHAMETSİZ, Mehmet BÜYÜKBAKKAL, Okan YAYAR, Başol CANBAKAN, Mehmet Deniz AYLI

DOI 10.5262/tndt.2017.1002.06

Hemodiyaliz ve Böbrek Nakli Hastalarında Anksiyete, Depresyon ve Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması
Dilek BARUTÇU ATAŞ, Hakkı ARIKAN, Sabahat ALIŞIR ECDER, Hilmi ÇİFTÇİ

DOI 10.5262/tndt.2017.1002.07

Therapeutic Plasma Exchange in Pediatric Patients with Nephrologic Diseases: Results from a Single Center
Yaşar KANDUR, Yeşim ÖZDEMİR, Bahar BÜYÜKKARAGÖZ, Şeniz GÖRAL, İdil YENİCESU, Sevcan A. BAKKALOĞLU

DOI 10.5262/tndt.2017.1002.08

The Relationship Between Bioimpedance-Measured Volume and Nutritional Parameters and Mortality in Hemodialysis Patients
Ender HÜR, Şennur BUDAK KÖSE, Kemal MAĞDEN, Gürsel YILDIZ, Utku SOYALTIN, Bilal TOKA, Naki TURAN, Saadet ÇELİKÖRS, Bünyamin ALTUNDAL, Ali TUNÇ, Adil YILMAZ, Ahmet SİVRİ, Siren SEZER, Soner DUMAN

DOI 10.5262/tndt.2017.1002.09

Decreased Rate of CKD Stage V at Admission Among Children: A Single-Center Experience from the Western Part of Turkey
Caner ALPARSLAN, Önder YAVAŞCAN, Hakan ERDOĞAN, Orhan Deniz KARA, Alkan BAL, Elif Perihan ÖNCEL, Nejat AKSU

DOI 10.5262/tndt.2017.1002.10

Hemodiyaliz Hastalarının Hipertansiyon Yönetimine İlişkin Evde Yaptıkları Uygulamalar
Feray GÖKDOĞAN, Duygu KES, Gülay TURGAY, Döndü TUNA

DOI 10.5262/tndt.2017.1002.11

Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz Hastalarında Peritonit ve Serum-Diyalizat İmmünglobulin-G Subgrup Düzeyleri İlişkisi
Metin SARIKAYA, Yasin ŞAHİNTÜRK, Ayça İNCİ

DOI 10.5262/tndt.2017.1002.12

Mikroalbüminürisi Olan ve Olmayan Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Ekshale Soluk Havası İnflamatuvar Belirteç Düzeyleri ve Solunumsal Parametreler
Nilgün SAVAŞ, Ertuğrul ERKEN Faruk KUTLUTÜRK, Ayşe YILMAZ, Süheyla UZUN KAYA, Ayşe Kevser DEMİR, Banu ÖZTÜRK

DOI 10.5262/tndt.2017.1002.13

Böbrek Transplantasyonu Sonrası Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi
Dilek SOYLU, Tülay ORTABAĞ

DOI 10.5262/tndt.2017.1002.14

Olgu Sunumu
Atypical Presentation of Rectus Sheath Hematoma in a Hemodialysis Patient: Recurrent Abdominal Pain After Dialysis Sessions
İlhan KILIÇ, İlhan KURULTAK, Sedat ÜSTÜNDAĞ

DOI 10.5262/tndt.2017.1002.15

Fibromuscular Dysplasia: A Rare Case of Renal Artery Stenosis Presenting with Stroke
Serdar SARITAŞ, Nihal OLGAÇ DÜNDAR, Ayşe Berna ANIL, Caner Alparslan, Fulya KAMİT CAN, Dilek ÇAVUŞOĞLU, Özgür ÖZTEKİN, Önder YAVAŞCAN

DOI 10.5262/tndt.2017.1002.16

Rare Complication in Tenchkoff Catheter Insertion: Placement in the Bladder
Barış ESER, İbrahim DOĞAN, Özlem YAYAR, Selahattin ÇALIŞKAN

DOI 10.5262/tndt.2017.1002.17

İntravenöz İmmünglobulin Tedavisi ile İlişkili Akut Böbrek Hasarı: Olgu Sunumu
Fatih YILMAZ, Muammer BİLİCİ, Şebnem KARAÇAY ÖZKALAYCI, Ali BORAZAN

DOI 10.5262/tndt.2017.1002.18

An Unexpected Agent in a Child with Urinary Tract Infection: Haemophilus influenzae
Mümtaz Cem ŞİRİN, Cengiz Han ELMAS, Neval AĞUŞ, Caner ALPARSLAN, Nisel YILMAZ, Önder YAVAŞCAN

DOI 10.5262/tndt.2017.1002.19

Derleme
Diyabeti ve Evre 3b veya Daha İleri Derecede (tGFH < 45 mL/dk) Kronik Böbrek Hastalığı Olan Hastaların Tedavisine İlişkin Avrupa En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu
Bülent Tokgöz

DOI 10.5262/tndt.2017.1002.01

Böbrek Kök Hücreleri
Egemen KAYA, Özgür ŞENOL, Sevgi MİR

DOI 10.5262/tndt.2017.1002.02

Kadavradan Organ Bağışında Aile Algısı ve İletişim
Aynur ARSLAN, Ahmet DİLEK

DOI 10.5262/tndt.2017.1002.03

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.