Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2017, Cilt 26, Sayı 3
Araştırma
Association Between Vascular Access Type and Visceral and Peripheral Body Fat, Nutritional and Inflammatory Parameters in Incident Hemodialysis Patients
Tayfun BİRTAY, Tonguç SABA, Cevahir HABERAL, Gültekin GENÇTOY

DOI 10.5262/tndt.2017.1003.04

Böbrek Nakli Sonrası Hastaların Evde Kendilerini Koruma Konusundaki Girişimlerinin İncelenmesi
Eda DOLGUN, Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN, Nebile ÖZDEMİR, Yasemin AYDINLI, Gülsün ORDU

DOI 10.5262/tndt.2017.1003.05

Epidemiology and Clinical and Radiographic Characteristics of Pneumonia in Kidney Transplant Recipients; 24-Year Experience
Oğuzhan Sıtkı DİZDAR, Alparslan ERSOY, Halis AKALIN

DOI 10.5262/tndt.2017.1001.23

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Elektrolit Bozuklukları
Müge ÖZSAN, Mustafa YAPRAK, Oğuzhan ÖZCAN, Esra KİRİKTİR, Faruk TURGUT

DOI 10.5262/tndt.2017.1003.07

Birincil Membranöz Nefropatide C4d Varlığı ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ile Birlikteliği
Esra GÖKÇE, Mehtat ÜNLÜ, Serkan YILDIZ, Caner ÇAVDAR, Sülen SARIOĞLU, Taner ÇAMSARI

DOI 10.5262/tndt.2017.1003.08

Comparison of Different Dialysis Modalities in End-Stage Renal Disease Patients with Acute Dialysis Requirement
İsmail KOÇYİĞİT, İmran DOĞAN, Cevat YAZICI, Eray EROĞLU, Aydın ÜNAL, Muhammed DOĞAN, Murat Hayri SİPAHİOĞLU, Oktay OYMAK, Bülent TOKGÖZ

DOI 10.5262/tndt.2017.1003.09

Retroperitoneal Fibrozis Tedavisi Deneyimi: Marmara Üniversitesi Üroloji ve Nefroloji Bölümlerinin 26 Yıllık Deneyimi
Çağrı Akın ŞEKERCİ, Yılören TANIDIR, Mahir Bülent ÖZGEN, Mehmet KOÇ, Cem AKBAL, Ferruh ŞİMŞEK

DOI 10.5262/tndt.2017.1003.10

Hemodiyaliz Hastalarının Günlük Yaşam Aktiviteleri, Yeti Yitimi, Depresyon ve Komorbidite Yönünden Değerlendirilmesi
Gülay TURGAY, Emre TUTAL, Siren SEZER

DOI 10.5262/tndt.2017.1003.11

Metastatic Infections in Hemodialysis: An Analysis of 19 Cases
Aydın ÜNAL, Tamer ARIKAN, Murat Hayri SİPAHİOĞLU, İsmail KOÇYİĞİT, Bülent TOKGÖZ, Güven KAHRİMAN, Oktay OYMAK

DOI 10.5262/tndt.2017.1003.12

Handgrip Strength and Serum Uric Acid Levels are Associated with Dialysis-Malnutrition Scores in Chronic Hemodialysis Patients
Semih BAŞCI, Abdullah ÖZKÖK, Mevlüt KAÇAR, Satılmış BİLGİN, Ali Rıza ODABAŞ

DOI 10.5262/tndt.2017.1003.13

Hemodiyaliz Hastalarında İki Farklı Bikarbonat İçerikli Diyalizat Kullanımının Asidoz Kontrolüne Etkisi
İsmail BALOĞLU, Halil Zeki TONBUL, Nedim Yılmaz SELÇUK, Kültigin TÜRKMEN

DOI 10.5262/tndt.2017.1003.14

Olgu Sunumu
Nadir Bir Akut Böbrek Hasarı Nedeni: Kristal Nefropatisi
Serkan YILDIZ, Mehtat ÜNLÜ, Caner ÇAVDAR, Aykut SİFİL, Ali ÇELİK, Sülen SARIOĞLU, Taner ÇAMSARI

DOI 10.5262/tndt.2017.1003.15

Unusual Fibrillary Glomerulonephritis in a 19-Month-Old Male Patient: A Case Report and Review of the Literature
Cengiz ZEYBEK, Ahmet BOLAT, Halil ORMAN, İbrahim YAVAN, Ayhan ÖZCAN

DOI 10.5262/tndt.2017.1003.16

Chronic Kidney Disease in a Boy with Enuresis: The Diagnosis Behind the Smile
Belde Kasap DEMİR, Robert HALL, William G NEWMAN

DOI 10.5262/tndt.2017.1003.17

Hemodiyaliz Girişimi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Radial Arter Psödoanevrizması
Elif COŞKUN

DOI 10.5262/tndt.2017.1003.18

Tikagrelor Kullanımı Atorvastatin İlişkili Rabdomiyoliz Riskini Artırabilir
Banu YILMAZ, Akar YILMAZ, Sibel ERSAN, Alper ALP, Semih GÜLLE

DOI 10.5262/tndt.2017.1003.19

Derleme
Böbrek Naklinde Kullanılan Yeni İmmünsupresif İlaçlar
Özkan GÜNGÖR, Alper ALP, İrem PEMBEGÜL, Bülent TOKGÖZ

DOI 10.5262/tndt.2017.1003.01

Hemodiyaliz Hastalarında Karnitin Kullanımı
Büşra ATABİLEN, Hilal YILDIRAN

DOI 10.5262/tndt.2017.1003.02

Kronik Böbrek Hastalığında Bağırsak Mikrobiyotası ve Diyet Posasının Rolü
Ebru MELEKOĞLU, F. Gülhan SAMUR

DOI 10.5262/tndt.2017.1003.03

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.