Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2018, Cilt 27, Sayı 2
Araştırma
Türkiye’de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2016 Yılı Özet Raporu
Nurhan SEYAHI, Kenan ATEŞ, Gültekin SÜLEYMANLAR

DOI 10.5262/tndt.2018.3329

Evre V Aşamasına Gelen Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastaların Diyaliz Başlangıcındaki Yaş, Etiyoloji ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Müslüm ERDEM, Ender TANRIVERDI, Emre YÜCE, Demet ERDEM, Emel SAĞLAM GÖKMEN, Suat Hayri KÜÇÜK, Hasan KAYABAŞI, Ahmet Engin ATAY, Mikail YETMIŞ, Dede ŞIT

DOI 10.5262/tndt.2018.2405

Coping Strategies and Quality of Life in Patients Receiving Chronic Hemodialysis
Pavan MALLESHAPPA

DOI 10.5262/tndt.2018.2829

Significance of Apelin-13 for Inflammation and Cardiac Morphology in Peritoneal Dialysis Patients
İbrahim DOĞAN, Serdar KAHVECIOĞLU, Barış ESER, Hüseyin KAYADIBI, Özlem YAYAR, Tolga DOĞAN, Ünal KURTOĞLU, Sevda ÜNALLI ÖZMEN, İsminur SAKA KARAGÖZ

DOI 10.5262/tndt.2018.2939

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalığına Eşlik Eden Cilt Lezyonları
Şimal KÖKSAL CEVHER, Ezgi ÇOŞKUN YENİGÜN, Hicran YETKİN, Cenk AYPAK, Fatih DEDE

DOI 10.5262/tndt.2018.3003

Periton Diyaliz Hastalarında Serum Ürik Asit ve 25-Hidroksivitamin D Seviyesi Arasındaki İlişki
Serkan BAKIRDÖĞEN, Necmi EREN, Sibel GÖKÇAY BEK, Sara YAVUZ, Mehmet TUNCAY

DOI 10.5262/tndt.2018.3037

Effect of Initial Peritoneal Equilibration Test Results on Mortality in Peritoneal Dialysis Patients
Egemen CEBECI, Yunus Emre AYTEKIN, Abdullah ŞUMNU, Nilay ŞENGÜL SAMANCI, Meltem GÜRSU, Zeki AYDIN, Ahmet BEHLÜL, Rümeyza KAZANCIOĞLU, Savaş ÖZTÜRK

DOI 10.5262/tndt.2018.3042

Hemodiyaliz Hastalarında Fiziksel Aktivitenin Pedometre ile Değerlendirilmesi
Derya DUMAN, Emre ERDEM, Tevfik ECDER

DOI 10.5262/tndt.2018.3049

Son Dönem Kronik Böbrek Hastalarında Altı Aylık Hemodiyaliz Tedavisinin Kognitif Fonksiyona Etkisi
Vildan ÇOBAN KILINÇ, Sedat ÜSTÜNDAĞ, Ayten ÜSTÜNDAĞ, Necdet SÜT

DOI 10.5262/tndt.2018.3089

Evaluation of Cardiac Repolarization and Serum Electrolytes in Pre-Dialytic Stages of Chronic Kidney Disease
Ertuğrul ERKEN, Orçun ALTUNÖREN, Yusuf Selçuk YILDIZ, Sena ULU, Fatma Betül GÜZEL, Suna KALKAN, Mahmut Egemen ŞENEL, Kemal GÖÇER, Özkan GÜNGÖR

DOI 10.5262/tndt.2018.3094

Restless Legs Syndrome, Sleep Quality and Fatigue in Hemodialysis Patients
Gülay TURGAY, Emre TUTAL, Siren SEZER

DOI 10.5262/tndt.2018.3095

Olgu Sunumu
Uncontrolled Hypertension and Hyperkalemia Related to Low Dose Daily Acetylsalicylic Acid Therapy in a Patient with Coronary Artery Disease: A Case Report
Muammer BILICI, Fatih YILMAZ2, İbrahim İlker ÖZ, Sevil UYGUN İLIKHAN, Başak DELIKANLI ÇORAKÇI, Yasin ÖZTÜRK, Ali BORAZAN

DOI 10.5262/tndt.2018.2662

Shiga Toxin-Associated Hemolytic Uremic Syndrome and Unexpected Course
Hakan ERDOĞAN, Gökçe Nur AŞKIN, Şenay MENGI, Nevin KILIÇ, Mehmet Fatih ORHAN31

DOI 10.5262/tndt.2018.2695

Çocuklarda Aletli Periton Diyalizi Tedavisinde Nadir Görülen Bir Peritonit Etkeni: Pseudomonas Putida
Belde KASAP DEMIR1,2 Caner ALPARSLAN, Fatma MUTLUBAŞ, Önder YAVAŞCAN, Duygu ERTAN, Demet ALAYGUT, Serdar SARITAŞ, Nejat AKSU

DOI 10.5262/tndt.2017.1003.21

Warfarin-Induced Skin Necrosis Due to Protein C Deficiency in a Dialysis Patient
Abdullah ÖZKÖK, Hande ÖZPORTAKAL, Murat AŞIK, Serçin ÖZKÖK, Özlem ALKAN, Memduha BOYRAZ, Gökhan GÖNENLI, Banu ŞAHIN YILDIZ, Kübra AYDIN BAHAT, Ali Rıza ODABAŞ

DOI 10.5262/tndt.2018.2775

A Rare Cause of Hyponatremia and Acute Kidney Injury: Leptospirosis
Mürşide Esra DÖLARSLAN, Simge BARDAK, Kenan TURGUTALP, Serap DEMIR, Ahmet Alper KIYKIM

DOI 10.5262/tndt.2018.2823

Oral D Vitamin Replasmanına Bağlı Gelişen Hiperkalsemi ve Akut Böbrek Hasarı
İlter BOZACI, Tugay AVCI, Sevil NALBANT, İbrahim VASI, Mehmet SOYDAN

DOI 10.5262/tndt.2018.2827

Catheter-Related Bacteremia in a Hemodialysis Unit: Cronobacter Sakazakii
Fikriye MILLETLI SEZGIN, Aydın GÜÇLÜ, Elif SEVIM, Ali SEVIM

DOI 10.5262/tndt.2018.2838

Derleme
Lower Gastrointestinal Disorders Among Dialysis Patients
Şafak KIZILTAŞ, Sevgi ŞAHİN Gülizar ŞAHİN

DOI 10.5262/tndt.2018.3029

Böbrek için Su
Yelda DELIGÖZ BILDACI, Rümeyza KAZANCIOĞLU

DOI 10.5262/tndt.2018.3106

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.