Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2018, Cilt 27, Sayı 3
Araştırma
The Association of FGF-23, IL-1 and KIM-1 with Progression and Mortality Rates of Chronic Kidney Disease
Emel S. GÖKMEN, Bennur ESEN, Ahmet E. ATAY, Seher KARA, Müslüm ERDEM, Dede ŞIT, Hasan KAYABAŞI, Saadet P. GÜZEL, Elif YORULMAZ

DOI 10.5262/tndt.2018.2972

Awareness of Hepatitis in Hemodialysis Patients with Viral Hepatitis
Özkan GÜNGÖR, Necmi EREN, Betül GÜZEL, Egemen ŞENEL, Muhammed ÇIFTÇIOĞLU, Mehmet TUNCAY, Gülsüm AKKUŞ, Yasemin YAVUZ COŞKUN, İsmail KOÇYIĞIT, Ertuğrul ERKEN, Orçun ALTUNÖREN

DOI 10.5262/tndt.2018.3105

Gentamisin ile Oluşturulan Deneysel Nefropati Modelinde Adropinin Terapotik Etkisi
Ahmet GÜLMEZ, Hüseyin ÇELİKER, Soykan BİÇİM, Süleyman AYDIN Tuncay KULOĞLU

DOI 10.5262/tndt.2018.3121

Rapidly Progressive Glomerulonephritis: A Single-Center Experience
Özgür CAN, Gülistan GÜMRÜKÇÜ, Fügen VARDAR AKER, Süleyman BAŞ, Ali Kaan GÜREN, Günal BILEK, Süheyla APAYDIN, Gülizar MANGA ŞAHIN

DOI 10.5262/tndt.2018.3131

Böbrek Nakli Alıcılarında İmmünosupresif Tedaviye Uyumun Farklı Yöntemler ile Değerlendirilmesi
Yaprak SARIGÖL ORDIN, Özgül KARAYURT, Nermin ERTAN, Serkan YILDIZ

DOI 10.5262/tndt.2018.3147

Assessment of Cognitive Dysfunction in Hemodialysis Patients By the Mini Mental Test and the Clock Drawing Test
Demet YILDIZ, Meral SEFEROĞLU, Aygül GÜNEŞ, Nilüfer BÜYÜKKOYUNCU, Abdülmecit YILDIZ, Kasım KILIÇ, C. Bülent GÜL, Serdar KAHVECİOĞLU, Ayşegül ORUÇ, Deniz SIĞIRLI

DOI 10.5262/tndt.2018.3201

Sekonder Amiloidozda Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Analizi
Kadir Gökhan ATILGAN, Ali Rıza ODABAŞ, Fatih DEDE, Mehmet Deniz AYLI

DOI 10.5262/tndt.2018.3216

The Evaluation of Self Care Agency and General Self Efficiency Level in Dialysis Patients
Selçuk MISTIK, Demet ÜNALAN, Kevser GÖKTAŞ, Şeyma Gül YAPICI, Bülent TOKGÖZ,

DOI 10.5262/tndt.2018.3227

Hemodiyaliz Hastalarında Öz-Bakım Gücü ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Hava KURBUN, İlknur METIN AKTEN

DOI 10.5262/tndt.2018.3229

Periton Diyalizi Hastalarının Periton Sıvısında Trefoil Faktör 3 Peptid Düzeyleri ve İlişkili Faktörler
Gökmen AKTAŞ, Hakkı ARIKAN, Ertuğrul ERKEN, Ebru AŞICIOĞLU, Mehmet KOÇ, Çetin ÖZENER

DOI 10.5262/tndt.2018.3251

Expression of Podocyte Related Proteins and TGF-β1, WT-1 in Minimal Change Disease and Focal Segmental Glomerulosclerosis
Hayriye TATLI DOĞAN, İpek IŞIK GÖNÜL, Şebnem KARAKAN, Mehmet DOĞAN, Leyla MEMIŞ21

DOI 10.5262/tndt.2018.3273

Approach to a Rare Entity: Hemolysis due to Dialysis Machine
Mustafa SEVINÇ

DOI 10.5262/tndt.2018.3308

Olgu Sunumu
Complement Factor H and Complement Factor H-Related Protein 5 Mutations Associated with Atypical Hemolytic Uremic Syndrome in a Systemic Lupus Erythematosus Patient: Efficacy of Eculizumab
Sibel ERSAN, Bengü ERKUL, Banu AVCIOĞLU YILMAZ, Semih GÜLLE, Zevcet YILMAZ

DOI 10.5262/tndt.2018.2652

A Different Etiology of Pre and Post Transplant Period Proteinuria in a Liver Transplant Patient with Wilson’s Disease
Eda ALTUN, Saime PAYDAŞ, Bülent KAYA, Mustafa BALAL

DOI 10.5262/tndt.2018.2865

Catheter-Related Bacteremia due to Enterobacter ludwigii in a Hemodialysis Patient: First Report in the Literature
Süleyman KÖZ, Esin OĞUZ, Meryem TIMUÇIN, Seyit Ali BÜYÜKTUNA, Mustafa Zahir BAKICI, Ferhan CANDAN, Mansur KAYATAŞ

DOI 10.5262/tndt.2018.2866

Tenofovir ile İlişkili Olabilecek Renal Tübüler Asidoz ve Osteomalazi
Faruk ELYIĞIT, Bengü ERKUL, Hakan YARKICI, Handan ARLI, Lütfiye Bilge ÇALIŞKAN, Harun AKAR

DOI 10.5262/tndt.2018.2871

Sekonder Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni; Fabry Hastalığı
Kültigin TÜRKMEN, İsmail BALOĞLU, Nedim Yılmaz SELÇUK, Halil Zeki TONBUL

DOI 10.5262/tndt.2018.2968

MTHFR C677T Mutasyonu ve Hiperhomosisteinemi’ye Bağlı Bilateral Renal İnfarktüs
Fatma Betül GÜZEL, Egemen ŞENEL, Fatih ÖCAL, Betül KIZILDAĞ, Ertuğrul ERKEN, Orçun ALTUNÖREN, Özkan GÜNGÖR

DOI 10.5262/tndt.2018.2971

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.