TNDT EN İYİ ÖZGÜN ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ
Son sayı
2018, Cilt 27, Sayı 1
Olgu Sunumu/Derleme Özel Sayısı
Arşiv
1992, Cilt 1, Sayı 1 | 2018, Cilt 27, Sayı 1
Basım Aşamasındaki Makaleler
Yayın Arama
Online Makale Gönderme
Online Makale Değerlendirme
Duyurular
  • Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon (TNDT) Dergisi yönetim kurulu kararına göre, özgün makale başvurularında, Türk Nefroloji Derneği tarafından ingilizce olanlara 1500 TL, Türkçe olanlara ise 1000 TL yayın desteği verilecektir. Bir yazar için bir yıl içinde en fazla 3 kez yayın desteği verilecektir.
  • 1 Temmuz 2013'den itibaren Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi'ne gönderilen yazı dili TÜRKÇE olan araştırma makaleleri, olgu sunumları ve derleme yazıları da değerlendirmeye alınacaktır.
  • Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon (TNDT) Dergisi yönetim kurulu kararına göre 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yapılan özgün makale başvurularında sadece ingilizce olanlara Türk Nefroloji Derneği tarafından 1000 TL yayın desteği verilecektir. Bir yazar için bir yıl içinde en fazla 3 kez yayın desteği verilecektir.
  • Dergimiz yeni arayüzü ve yeni web adresi ile yayın hayatına devam etmektedir.
  • On-line makale gönderme ve değerlendirme sistemi yayına açılmıştır.
  • Dergimizin kısaltması, kaynaklarda "Altun B, Soylemezoglu O, Tokgoz B, Yilmaz MI, Odabas AR, Koc M: Hemodialysis complications. Turk Neph Dial Transpl 2010; 70:1-4" örneğine uygun şekilde kullanılmalıdır.
  • Makale kaynakları hazırlanırken varsa kaynaklara ait PMID ve DOI numaralarının da eklenmesi gerekmektedir.
Son Sayı
Hızlı Arama
Yazar: (İsim ya da Soyisim)
Anahtar Kelime(ler):
Yıl: Cilt: Sayfa:
Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.