TNDT EN İYİ ÖZGÜN ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ
Son sayı
2018, Cilt 27, Sayı 3
Olgu Sunumu/Derleme Özel Sayısı
Arşiv
1992, Cilt 1, Sayı 1 | 2018, Cilt 27, Sayı 3
Basım Aşamasındaki Makaleler
Yayın Arama
Online Makale Gönderme
Online Makale Değerlendirme
Duyurular
  • Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon (TNDT) Dergisi yönetim kurulu kararına göre, özgün makale başvurularında, Türk Nefroloji Derneği tarafından ingilizce olanlara 2500 TL, Türkçe olanlara ise 1000 TL yayın desteği verilecektir. Bir yazar için bir yıl içinde en fazla 3 kez yayın desteği verilecektir.
  • Dergimizin kısaltması, kaynaklarda "Altun B, Soylemezoglu O, Tokgoz B, Yilmaz MI, Odabas AR, Koc M: Hemodialysis complications. Turk Neph Dial Transpl 2010; 70:1-4" örneğine uygun şekilde kullanılmalıdır.
  • Makale kaynakları hazırlanırken varsa kaynaklara ait PMID ve DOI numaralarının da eklenmesi gerekmektedir.
Son Sayı
Hızlı Arama
Yazar: (İsim ya da Soyisim)
Anahtar Kelime(ler):
Yıl: Cilt: Sayfa:
Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.