Hakemler İçin Bilgiler

Dergimizde çift kör hakem değerlendirme sistemi kullanır, yani ne yazarlar ne de hakemler birbirlerinin ismini bilir.

Yazım kuralları ve derginin kapsamı açısından uygun olduğuna karar verilen makaleler hakemlere gönderilir. Hakemler değerlendirme formunu, makalenizi aşağıdaki temel ölçütlere göre değerlendirerek yanıtlar:

- Yazım ve içerik kalitesi

- Özgünlüğü ve alana katkısı

- Akademik standartlar

Hakem olabilmek için dergi sitemizdeki "Hakem Kayıt" butonunu kullanarak başvuru yapılması gerekmektedir. Hakem başvurusu yapan kişilerin bilgileri editörlerimiz tarafından değerlendirilecektir.

Hakemlik başvurusu yapan kişinin bir makale için hakem olarak atanması durumunda, belirtilen eposta adresine şifre ile birlikte makaleye ait bilgiler gönderilecektir.

Makale Değerlendirme Süreci ve Hakemlerin Rolü

Dergimize gönderilen makaleler öncelikle ilgili editöre iletilir.

Editör tarafından makale hakemlere gönderilir.

Hakemlerin değerlendirme süresi en fazla altı haftadır.

Bu süre içinde hakemler tarafından gelen değerlendirme formları editör tarafından değerlendirilerek makale sahibine kabul/red/revizyon mesajı iletilir.

- Kabul edilen makale için makale sahibi "Telif Hakkı Devri Formu" ile birlikte makalenin basılı ve paraflı bir örneğini Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon dergisine gönderir. Kabul edilen makale yayın sırasına alınır ve sırası gelen makale basılır.

- Red cevabı verilen makale kayıtlarda saklanır.

- Revizyon istenen makale, hakem görüşleri ile birlikte makale yazarına iletilir. Yazar revizyonu yaptıktan sonra makaleyi tekrar sisteme yükler. Yüklenen makale hakemler tarafından tekrar incelenir ve değerlendirme raporu düzenlenir. Makale sahibi revizyon yapmak istemiyorsa son kararı yayın kurulu verir.

Makale değerlendirilirken aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulmaktadır:

1. Bilimsel etik kurallarına uygunluk: Bilimsel intihal yapılmaması; kullanılan kaynakların belirtilmesi, atıfların doğruluğu, kaynağa uygunluğu.

2. İçeriği: İçeriğinin akademik bir dergide yayınlanmaya uygunluğu.

Yayın ne ölçüde mevcut bilim/teknolojideki eksiklikleri ve/veya problem(ler)i ortaya koymakta; bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi öneriler sunmakta ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunmaktadır?

3. Türü: Özgün makale, derleme, olgu sunumu, editöre mektup.

4. Bilimsel yeterlilik: Analitik, olgusal, matematik, istatistik hataları olmaması.

5. Yazım ve biçim kurallarına uygunluk.

6. Anlatım: Sade, açık, amaca uygun, aktarma yerine kendi ifadeleriyle iyi yazılmış olması.

7. Bilime özgün katkı yapması.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.