Konu İndeksi
1999, Cilt 8, Sayı 2

KonularSayfa numaraları
Çift lümenli kateter 65
Esansiyel hipertansiyon 74
İdrar N-Asetil B-D glukozaminidaz (NAG) aktivitesi 79
İdrar yolu enfeksiyonu 56
Kronik böbrek yetmezliği 51
Kronik lenfositik lösemi 91
Prediyaliz 69
Primer hiperoksalüri 87
bakteriüri 56
böbrek zedelenmesi 79
endotel 74
hasta seçim kriterleri 51
hemodiyaliz 65
infeksiyon 65
karaciğer sirozu 79
karbonhidrat metabolizması 69
kız çocukları 56
lipid metabolizması 69
membranoproliferatif glomerulonefrit 91
mikroalbuminüri 74
nefrotik sendrom 91
piyüri 56
profilaksi 65
renal replasman tedavisi 51
sefazolin 65
sürekli ayaktan periton diyalizi 69
taharet 56

 

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.