Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal - 2004; 13(1) http://www.tndt.org Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal - RSS feed of 2004; 13(1) 1300-0705 January 2004 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 1300-0705 <![CDATA[Supplements of Keto Acids in Patients with Chronic Renal Failure]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=630 2004-01-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 1 13 007 2004-01-01 003 Review <![CDATA[Nefroloji Eğitim Standardizasyonu ve Akreditasyon]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=631 2004-01-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 1 13 010 2004-01-01 008 Review <![CDATA[Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Vakalarda Tiroid Nodüllerinin İncelenmesi]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=632 2004-01-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 1 13 015 2004-01-01 011 Original Article <![CDATA[Hemodiyaliz Hastalarının Nütrisyonel Parametrelerle Değerlendirilmesi]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=633 2004-01-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 1 13 020 2004-01-01 016 Original Article <![CDATA[Tip 2 Diabetes Mellitus' lu ve Esansiyel Hipertansif Hastalarda Valsartanın Mikroalbüminüri ve GFR Üzerindeki Etkisi ve Diyabetik Nefropatinin Ayırıcı Tanısında Serum Cystatin C Düzeyi]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=634 2004-01-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 1 13 025 2004-01-01 021 Original Article <![CDATA[Hemodiyaliz Hastalarında Farklı Diyaliz Membranlarının Polimorfonükleer Lökosit Oksidatif Stresi Üzerine Etkisi]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=635 2004-01-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 1 13 029 2004-01-01 026 Original Article <![CDATA[Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Peritonitlerle Serum Albümin Düzeyinin İlişkisi]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=636 2004-01-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 1 13 033 2004-01-01 030 Original Article <![CDATA[Vezikoüreteral Reflü Tanısında Miksiyosistoüretrografinin Güvenilirliği]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=637 2004-01-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 1 13 038 2004-01-01 034 Original Article <![CDATA[Posterior Üretral Valfe Bağlı Gelişen Kronik Böbrek Yetmezliği Vakası]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=638 2004-01-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 1 13 041 2004-01-01 039 Case Report