Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal - 2004; 13(2) http://www.tndt.org Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal - RSS feed of 2004; 13(2) 1300-0705 March 2004 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 1300-0705 <![CDATA[Çocuklarda Romatolojik Hastalıklardaki İlaç Tedavisinin Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=639 2004-03-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2 13 063 2004-03-01 057 Review <![CDATA[İnternet ve Nefroloji]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=640 2004-03-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2 13 070 2004-03-01 064 Review <![CDATA[Çocuklarda Kan Basıncının Değerlendirilmesi: 24 Saat Yaşam İçinde Kan Basıncı İzlemi]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=641 2004-03-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2 13 074 2004-03-01 071 Review <![CDATA[Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Aşılama]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=642 2004-03-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2 13 078 2004-03-01 075 Review <![CDATA[Hemodiyaliz Hastalarında İskemik Kalp Hastalığının Tanı ve Tedavisi]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=643 2004-03-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2 13 085 2004-03-01 079 Review <![CDATA[Siklosporin A ve Takrolimusun Nefron Sayısı Subtotal, Nefrektomi Modeli ile Azaltılmış Böbrekteki Akut Nefrotoksik Etkileri: Deneysel Bir Çalışma]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=644 2004-03-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2 13 090 2004-03-01 086 Original Article <![CDATA[İmmünglobülin A Nefropatili Hastalarda Histopatoloji ve Klinik İişkiler]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=645 2004-03-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2 13 095 2004-03-01 091 Original Article <![CDATA[Heterozigot Faktör 5 Leiden Mutasyonlu Yenidoğanda Renal Ven Trombozu]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=646 2004-03-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2 13 099 2004-03-01 096 Case Report <![CDATA[Hemoraji Sonrası Gelişen Postpartum Hemolitik Üremik Sendrom Vakası]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=647 2004-03-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2 13 102 2004-03-01 100 Case Report <![CDATA[Hipokalsemiyle Seyreden Liddle Sendromu]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=648 2004-03-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2 13 105 2004-03-01 103 Case Report