Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal - 2004; 13(4) http://www.tndt.org Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal - RSS feed of 2004; 13(4) 1300-0705 September 2004 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 1300-0705 <![CDATA[Hemodiyaliz Hastalarında Malnütrisyon ve Tedavi Yöntemleri]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=652 2004-09-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 4 13 194 2004-09-01 189 Original Article <![CDATA[Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Apolipoprotein-E Gen Polimorfizminin Lipid Profili ve Ateroskleroz Gelişimi Üzerine Etkileri]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=657 2004-09-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 4 13 200 2004-09-01 195 Original Article <![CDATA[Hemodiyaliz Tedavisinde İnflamasyon ve Oksidatif- Karbonil Stres Göstergeleri Arasındaki İlişkiler]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=653 2004-09-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 4 13 204 2004-09-01 201 Original Article <![CDATA[Hemodiyaliz Hastalarında Arteriyovenöz Fistül Açıklığını Etkileyen Faktörler]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=651 2004-09-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 4 13 209 2004-09-01 205 Original Article <![CDATA[ß-Talasemi Minörlü Çocuklarda Renal Tübüler Fonksiyonlar]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=658 2004-09-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 4 13 212 2004-09-01 210 Original Article <![CDATA[Kronik Periton Diyalizi Programındaki Çocuklarda Nazal Stafilokok Taşıyıcılığı ve İnfeksiyon]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=654 2004-09-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 4 13 217 2004-09-01 213 Original Article <![CDATA[Oymak S, Tokgöz B, Sipahioğlu MH, Canöz Ö, Erdoğan N, Büyükoğlan H, Gülmez İ, Sav T, Utaş C, Özesmi M]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=656 2004-09-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 4 13 227 2004-09-01 218 Original Article <![CDATA[Antitrombin-III Eksikliği Olan Bir Diyaliz Hastasında Geçici Kateterizasyon Sonrası Gelişen Vena Cava Superior Sendromu]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=650 2004-09-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 4 13 231 2004-09-01 228 Original Article <![CDATA[ANCA (+) Retroperitoneal Fibrozis Olgusu: Ender Bir Böbrek Yetmezliği Nedeni]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=649 2004-09-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 4 13 235 2004-09-01 232 Original Article <![CDATA[Nadir Bir Durum: Yeşil İdrar]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=655 2004-09-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 4 13 238 2004-09-01 236 Original Article