Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal - 2004; 13(0) http://www.tndt.org Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal - RSS feed of 2004; 13(0) 1300-0705 December 2004 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 1300-0705 <![CDATA[Böbrek Hastalıklarının Fizyolojisinde RAAS]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=665 2004-12-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 0 13 007 2004-12-01 001 Review <![CDATA[Hedef Kan Basıncı Değeri Ne olmalıdır?Kimler Tedavi Edilmelidir?]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=666 2004-12-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 0 13 013 2004-12-01 008 Review <![CDATA[Hipertansiyonun Diabetes Bellitus, Renal Yetmezlik, Koroner Arter Hastalığı, Stroke ve Obezite ile İlişkisi: Mekanizmalar]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=667 2004-12-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 0 13 015 2004-12-01 014 Review <![CDATA[Hipertansiyonda Kombinasyon Tedavisi]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=668 2004-12-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 0 13 021 2004-12-01 016 Review <![CDATA[Hipertansiyon Tedavisinde Anjiyotensin 2 Reseptör Blokerleri]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=669 2004-12-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 0 13 023 2004-12-01 022 Review <![CDATA[JNC 7' nin Getirdikleri]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=670 2004-12-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 0 13 033 2004-12-01 024 Review <![CDATA[Kronik Nefropatilerde Böbreğin Korunması Açısından Antihipertansif Ajan mı, Yoksa Kan Basıncı Düzeyi mi Önemlidir?]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=671 2004-12-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 0 13 037 2004-12-01 034 Review <![CDATA[Renal Yetmezliğin İlerlemesinin Önlenmesinde Kan Basıncı Kontrolünün Önemi]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=672 2004-12-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 0 13 040 2004-12-01 038 Review <![CDATA[Renal Parankimal Hipertansiyon]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=673 2004-12-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 0 13 044 2004-12-01 041 Review <![CDATA[Primer Hipertansiyon Patogenezinde Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sisteminin Rolü]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=674 2004-12-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 0 13 050 2004-12-01 045 Review <![CDATA[Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri İle Anjiyotensin Reseptör Blokerleri Arasındaki Farklar Nelerdir?]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=675 2004-12-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 0 13 054 2004-12-01 051 Original Article <![CDATA[Böbrek Hastalıklarının Tedavisinde Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri ve Anjiyotensin 2 Reseptör Blokerlerinin Kombinasyonu]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=676 2004-12-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 0 13 062 2004-12-01 055 Original Article