Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal - 2007; 16(2) http://www.tndt.org Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal - RSS feed of 2007; 16(2) 1300-0705 March 2007 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 1300-0705 <![CDATA[Hemodiyalizde Biyouyumluluk]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=695 2007-03-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2 16 045 2007-03-01 039 Review <![CDATA[Renal Fonksiyonel Rezerv]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=696 2007-03-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2 16 050 2007-03-01 046 Review <![CDATA[Renal Transplant Hastalarında Arteriyovenöz Fistüllerin Kapatılması]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=697 2007-03-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2 16 053 2007-03-01 051 Review <![CDATA[Kronik Böbrek Hastalığında Endotel Disfonksiyonu: Adiponektin ve İnflamasyonun Rolü]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=698 2007-03-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2 16 062 2007-03-01 054 Original Article <![CDATA[Hemodiyaliz Hastalarının Polimorfonükleer Lökositlerinin Oksidatif Stresi Üzerine Farklı Diyalizör, Membranlarının Etkileri]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=699 2007-03-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2 16 067 2007-03-01 063 Original Article <![CDATA[Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında ACE Gen Polimorfizmi Prevalansı]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=700 2007-03-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2 16 072 2007-03-01 068 Original Article <![CDATA[Kronik Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Hastalarında Homosistein ve CRP]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=701 2007-03-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2 16 076 2007-03-01 073 Original Article <![CDATA[Canlı Böbrek Vericisinin Ameliyat Öncesi İncelemesinde 3-Boyutlu Spiral Tomografik Anjiyografinin Kullanımı]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=702 2007-03-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2 16 079 2007-03-01 077 Original Article <![CDATA[Diüretik Kullanan ve Kullanmayan Esansiyel Hipertansiyon Hastalarında 24 Saatlik Kan Basıncı Monitörizasyonu Sonuçları]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=703 2007-03-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2 16 085 2007-03-01 080 Original Article <![CDATA[İzole Nefromegali Nedeni: Akut Lenfoblastik Lösemi]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=704 2007-03-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2 16 088 2007-03-01 086 Case Report <![CDATA[Lityumla İlişkili Nefrotik Sendrom Olgusu]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=705 2007-03-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 2 16 091 2007-03-01 089 Case Report