Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal - 2007; 16(3) http://www.tndt.org Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal - RSS feed of 2007; 16(3) 1300-0705 June 2007 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 1300-0705 <![CDATA[Kronik Böbrek Hastalığında Yeni Bir Oyuncu: Asimetrik Dimetilarginin (ADMA)]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=721 2007-06-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 3 16 101 2007-06-01 093 Review <![CDATA[Enürezis]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=722 2007-06-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 3 16 108 2007-06-01 102 Review <![CDATA[Kronik Puromisin Aminonükleozid (PAN) Nefrozda Renal Fonksiyon, Böbrek Cisimciği, Ultrastrüktürü ve Slit Por Sayısı Arasındaki İlişkiler]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=723 2007-06-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 3 16 121 2007-06-01 109 Original Article <![CDATA[Mikroalbüminürisi Olan Esansiyel Hipertansif Hastalarda Plazma Total Homosistein Düzeyleri ve Diğer Kardiyovasküler Risk Faktörleri]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=724 2007-06-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 3 16 128 2007-06-01 122 Original Article <![CDATA[Hemodiyaliz Hastalarının Sitokin Düzeyleri ve Oksidatif Stres ile İlişkisi]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=725 2007-06-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 3 16 134 2007-06-01 129 Original Article <![CDATA[Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Beslenme ve Antropometrik Ölçümlerin Anemi Durumuna Göre Değerlendirilmesi]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=726 2007-06-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 3 16 139 2007-06-01 135 Original Article <![CDATA[Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında İntrakraniyal Anevrizma Sıklığı]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=727 2007-06-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 3 16 143 2007-06-01 140 Original Article <![CDATA[Bir Kronik Hemodiyaliz Hastasında Oral Nimesulid Sonrası Ani Gelişen Pigmentasyonla Karakterize Postdiyalitik Hemoliz]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=728 2007-06-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 3 16 146 2007-06-01 144 Case Report <![CDATA[Sol Renal Arter Stenozu ve Sağda Atrofik Böbrek Olan Hastada Son Dönem Böbrek Yetmezliğinin Stent ile Önlenmesi]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=729 2007-06-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 3 16 150 2007-06-01 147 Case Report <![CDATA[Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi ile İzlenen Genç Hastada Volüm Yükünün Ciddi Bir Komplikasyonu: Akut Aort Diseksiyonu]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=730 2007-06-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 3 16 153 2007-06-01 151 Case Report <![CDATA[Bulanık Periton Sıvısı - Eozinofilik Peritonit]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=731 2007-06-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 3 16 156 2007-06-01 154 Case Report