Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal - 2007; 16(4) http://www.tndt.org Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal - RSS feed of 2007; 16(4) 1300-0705 September 2007 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 1300-0705 <![CDATA[SLE Nefriti ve Güncel Tedaviler]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=732 2007-09-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 4 16 168 2007-09-01 159 Review <![CDATA[Hayvandan İnsana Doku ve Organ Naklinin (Xenotransplantasyon) Etik Boyutu]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=733 2007-09-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 4 16 175 2007-09-01 169 Review <![CDATA[Steroide Duyarlı Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Kemik Mineralizasyonu ile Leptinin İlişkisi]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=734 2007-09-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 4 16 182 2007-09-01 176 Original Article <![CDATA[Canlı Böbrek Vericilerinin Uzun Dönemde Karşılaşabileceği Riskler]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=735 2007-09-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 4 16 186 2007-09-01 183 Original Article <![CDATA[Meme Kanseri Hastalarında Kemoterapinin Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=736 2007-09-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 4 16 189 2007-09-01 187 Original Article <![CDATA[2001-2007 Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olgularımızın Geriye Dönük Analizi]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=737 2007-09-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 4 16 195 2007-09-01 190 Original Article <![CDATA[Renal Agenezisi Olan Bir Beckwith-Wiedemann Olgusu]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=738 2007-09-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 4 16 197 2007-09-01 196 Case Report <![CDATA[Renal Transplant Hastasında Geç Gelişen Sitomegalovirüs (CMV) İnfeksiyonu]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=739 2007-09-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 4 16 200 2007-09-01 198 Case Report <![CDATA[Diyabetik Nefropatisi Olan Bir Hastada Sebebi Bilinmeyen Ateş Varlığı]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=740 2007-09-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 4 16 204 2007-09-01 201 Case Report <![CDATA[Üremik Kemik Hastalığı ile İlişkili Bilateral Femur Kırığı]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=741 2007-09-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 4 16 207 2007-09-01 205 Case Report <![CDATA[Akut Böbrek Yetmezlikli Bir Hastada Primer Mesane Malign Lenfoması]]> http://www.tndt.org/text.php3?id=742 2007-09-01 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 4 16 211 2007-09-01 208 Case Report