2015, Cilt 24, Sayı 1
10 makale bulundu.
 • SPİNA BİFİD ALI ÇOCUKLARDA DİETİLEN TRİAMİN PENTAASETİK ASİT KLİRENSİ TEMEL ALINARAK SERUM SİSTATIİ C VE KREATİNİN DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Sevinç Çabukoğlu1, Harika Alpay2, Neşe Karaaslan Bıyıklı3, Onıid A. Noşari4, Güler Topçu5
 • Nefrolojide Mannoz Bağlayıcı Lektin
       Mustafa Bak, Deniz Tırak
 • Nefroloji Pratiğinde Plazmaferez Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
       Battal ALTUN1, Mustafa ÇAKAR1, Seyid A hmet AY1, Murat KARAMAN1, Mahmut İlker YILMAZ2, Tayfun EYİLETE N2, Kayser ÇAĞLAR2, Yusuf OĞUZ2, Müjdat YENİCESU2, Abdülgaffar VURAL2
 • Yaşlılık Döneminde Nefrolojik Sorunlar
       Demet YAVUZ1, Rahman YAVUZ1, Siren SEZER2
 • Türkiye'de Çocuk Nefrolojisinin Kuruluşu, Gelişimi ve Bugünkü Düzeyi
       Ayfer Gür GÜVEN1, Ayşin BAKKALOĞLU2, Jochen EHRICH3
 • Nefroloji Pratiğinde Plazmaferezin Kullanımı
       Mustafa YAPRAK1, Mehmet Nuri TURAN2, Ali BAŞÇI3
 • Nefrolojik Sosyal Hizmet: Kronik Böbrek Yetmezliğinde Sosyal Hizmet Müdahalesi
       Oğuzhan ZENGİN
 • Mersin İlinde Nefrolojik Hastalıklara Bağlı Gelişen İş Gücü Kaybı Nedenleri ve Oranları: Tek Merkez Deneyimi
       Simge BARDAK, Mustafa HARI, Kenan TURGUTALP, Serap DEMİR, Ahmet KIYKIM
 • Epigenetik ve Nefroloji
       Hilmi Umut ÜNAL, Murat KARAMAN, Mahmut İlker YILMAZ
 • Pediatrik Nefroloji Hastalarında Plazma Değişimi Endikasyonları ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
       Yaşar KANDUR1, Yeşim ÖZDEMİR1, Bahar BÜYÜKKARAGÖZ1, Şeniz GÖRAL2, İdil YENİCESU3, Sevcan A. BAKKALOĞLU1
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.