2015, Cilt 24, Sayı 1
8 makale bulundu.
 • TEDAVİYE DİRENÇLİ PRİMER GLOMERULER HASTALIKLARDA MİKOFENOLAT MOFETİL KULLANIMI (RETROSPEKTİF ANALİZ)
       Aydın Türkmen1, Savaş Öztürk2, Mine Besler3, Sevgi Şahin4, Gülizar Manga1, Mehmet Küçük1, Gülistan Bahat2, Ergin Ark1
 • Obstrüktif Nefropatiye Neden Olan ve Sürrenal Glandı Tutan İdiyopatik Retroperitoneal Fibrozis: Olgu Sunumu
       Garip Şahin1, Mehmet Soydan1, Mahmut Kebapçı2
 • Renin Anjiyotensin Sistemi İnhibisyonu Enkapsüle Periton Sklerozu Gelişmesini Engelleyebilir
       Ender HÜR1, Devrim BOZKURT1, Haşim NAR2, Selahattin BIÇAK2, Hüseyin TAŞKIN2, Sait ŞEN3, Soner DUMAN1
 • Deneysel Peritonit Modelinde Oktreotid Ultrafiltrasyon Yetmezliğini Engelleyebilir
       Ender HÜR1, Devrim BOZKURT1, Savaş SİPAHİ1, Muhittin ERTİLAV1, Bilgin ARDA2, Can DUMAN3, Sait ŞEN4, Ali BAŞÇI1, Fehmi AKÇİÇEK5, Soner DUMAN5
 • Düşük Doz Radyasyon Alan Sıçanlarda Meydana Gelen Böbrek Hasarına Karşı Prunus armeniaca L (Kayısı)’nın Koruyucu Etkileri
       Meltem KURUS1, Elif TASLIDERE1, Hulya ELBE1, Murat UGRAS2, Ali OTLU1
 • Ciddi Böbrek Yetmezlikli Tip 4 Lupus Nefritli Hastada Mikofenolat Mofetil Uygulamasının 5. Ayında Hemodiyaliz Tedavisinin Sonlandırılması: Olgu Sunumu
       Dilek TORUN, Hasan MİCOZKADIOĞLU, Rüya ÖZELSANCAK, İsmail YILDIZ
 • Retroperitoneal Fibrozis Tedavisi Deneyimi: Marmara Üniversitesi Üroloji ve Nefroloji Bölümlerinin 26 Yıllık Deneyimi
       Çağrı Akın ŞEKERCİ1, Yılören TANIDIR1, Mahir Bülent ÖZGEN1, Mehmet KOÇ2, Cem AKBAL1, Ferruh ŞİMŞEK1
 • Sıçanlarda Doksisiklinin Kimyasal Peritonite Bağlı Peritoneal Fibrozis Gelişimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
       Serkan YILDIZ1, Zahide ÇAVDAR2, Gülgün OKTAY3, Sülen SARIOĞLU4, Ensari GÜNELI5, Osman YILMAZ5, Taner ÇAMSARI1
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.