2015, Cilt 24, Sayı 1
216 makale bulundu.
 • KRONİK HEMODİYALİZ PROGRAMINA ALINAN ÇOCUKLARDA ARTERİYO-VENÖZ FİSTÜL UYGULAMASININ UZUN SÜRELİ SONUÇLARI
       M. Bak, G Hoşcoşkurt, C. Kabasakal, N. Aksu, A. Çöker, Y. Tokat, S. Mir, Ö. Yararbaş
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA SUBKUTAN (SC) VE İNTRAVENÖZ (IV) ERYTHROPOİETİNİN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       M. Yeksan, A. Koşar, M. Dalmaz, Y. Erdoğan
 • HEMODİYALİZİN PSİKİYATRİK YÖNLERİ
       Dr. Can Cimilli
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA BEYİN MANYETİK REZONANS BULGULARI
       Dr. Cihangir Erem1, Dr. Uğur Onur2, Dr. Ziya Mocan1, Dr. Halit Gümele2, Dr. Münir Telatar1
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEPATİT- B AŞI UYGULAMASI VE İMMÜN CEVABIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Dr. Zübeyde GÜNDÜZ, Dr. Ruhan DÜŞÜNSEL, Dr. Türkan PATIROĞLU, Dr. Cengiz UT AŞ, Dr. Hüseyin KILIÇ
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA PLAZMA SERBEST KARNİTİN DÜZEYLERİ VE KARNİTİN TEDAVİSİNİN LİPİD PROFİLİNE ETKİSİ
       Dr. Çetin Özener1, Dr. Bülent İIçöl1, Dr. Yasemin Budak2, Dr. Kaya Emerk2, Dr. Emel Akoğlu1
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM LİPOPROTEİN (a) DÜZEYİ
       Dr. Mahmut Yavuz, Dr. Mustafa Güllülü, Dr. Alpaslan Ersoy, Dr. Kamil Dilek, Dr. Mustafa Yurtkuran
 • KRONİK HEMODİYALİZ OLGULARINDA RENAL OSTEODİSTROFİ SIKLIĞI
       Dr. Kamil Dilek*, Dr. Mahmut Yavuz*, Dr. Mustafa Güllülü*, Dr. Hasan Dinç**, Dr. Ediz Dalkılıç*, Dr. Gürsel Savcı**, Dr. Mustafa Yurtkuran*
 • KRONİK HEMODİYALİZ PROGRAMINDAKİ ERKEK HASTALARDA BROMOKRİPTİN TEDAVİSİNİN GONADAL FONKSİYONLAR VE PROLAKTİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ
       Dr.Musa BALİ1, Dr.Şükrü SİNDEL1, Dr.Turgay ARINSOY1, Dr.Enver HASANOĞLU2
 • HEMODİALİZ HASTALARINDA TRANSPLANT ÖNCESİ VE SONRASI SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Dr. M. Boran, Dr. T. Kural*, Dr. Ş. Koramaz*, Dr. S. Çetin, Dr. S. Göksel*
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA DEĞİŞİK İKİ DOZ REKOMBİNANT HEPATİT B AŞISI UYGULAMASININ KARŞILAŞTIRILMASI
       Dr. A. Koşar, M. Yeksan, Dr. M. Dalmaz, M. Koşar
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA TOTAL LENFOSİT, CD4, CD8 VE CD4/CD8 ORANINA DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN ETKİLERİ
       Dr. A. Koşar1, Dr. M. Dalmaz1, Dr, M. Yeksan1, Dr. A.Z. Şengil2, Dr. S. Duman2
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA STANDART HEPARIN İLE DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİNİN KAN LİPİD DÜZEYLERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Dr. Mustafa Cirit1, Dr. Ali Keskin2, Dr. Erdal Karaca3, Dr. Yurdaer Sermez2, Dr. Filiz Büyükkeçeci4, Dr. Ali Başçı1
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEPATİTİS E VİRÜS SEROPREVALANSI
       Dr. Kuddusi Cengiz, Dr. Esin Özyilkan, Dr. Arif MansurCoşar Dr. Murat Günaydın, Dr. Gülseren Kesim, Dr. Mehmet Kundak
 • HEMODİALİZ OLGULARINDA DİSPEPSİ ve HELICOBACTER PYLORİ ENFEKSİYONUNUN ÖNEMİ
       Dr. Reha Arthan, Dr. Sema Akman, Dr. Gülsün G Yılmaz, Dr. Tekinalp Gelen, Dr. Ayfer Gür Güven
 • HEMODİALİZ HASTALARINDA DÜZENLİ DÜŞÜK DOZ HUMAN ALBUMİN KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Dr. Hakan Yurteri, Dr. İ. Oktay, Dr. Ü. Sulayan, Dr.E. Ermutlu
 • İKİ HEMODİYALİZ HASTASINDA KARDİAK TAMPONAD İLE SEYREDEN PÜRULAN PERİKARDİT
       Dr. Mustafa Cirit1, Dr. Mehmet Özkahya2, Dr. Evren Özdemir2, Dr. Ali Başçı3, Dr. Gürhun Atabay3
 • Düşük Serum 1,25-Dihidroksi Vitamin D Seviyesi Prevelan Hemodiyaliz Hastalarında Tüm Nedenli Mortalite Öngörücüsüdür
       Devrim BOZKURT1, Fatih KIRCELLİ1, Gülay AŞÇI1, Soner DUMAN1, Hamad DHEIR1, Ayşegül AKGÜN2, Hüseyin TÖZ1, Mehmet ÖZKAHYA1, Fehmi AKÇİÇEK1, Ercan OK1
 • L-Karnitin Tedavisi Hemodiyaliz Hastalarında Rutin Olarak Kullanılmalı mı?
       Yener KOÇ1, Abdulkadir ÜNSAL1, Tamer SAKACI1, Taner BAŞTÜRK1, Mürvet YILMAZ1, Elbis AHBAP1, Nezaket EREN2, Şebnem CİĞERLİ2
 • Hemodiyaliz Hastalarında HCV Enfeksiyonunun Serum Lipid Profili Üzerine Etkileri
       İdris ŞAHİN1, Lokman EMİNBEYLİ2, Hüseyin Avni ŞAHİN3, İsmet KABA4
 • Hemodiyaliz Hastalarında Damar Giriş Yolu Olarak Kateter Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi
       Zeki AYDIN1, Savaş ÖZTÜRK1, Meltem GÜRSU1, Sami UZUN1, Serhat KARADAĞ1, Filiz TAYFUR2, Tevfik ÇOBAN2, Rümeyza KAZANCIOĞLU1
 • HEMODİYALİZDEKİ SON DÖNEM BÖBREK HASTALARINDA ERİTROPOİETİN TEDAVİSİNİN KAN LİPİD VE LİPOPROTEİN DÜZEYLERİNE ETKİLERİ
       Dr.Kuddusi Cengiz, Dr.Gülseren Kesim, Dr.Mehmet Kundak, Dr.Bahattin Adam
 • HEMODİALİZ OLGULARINDA DİSPEPSİ VE HELICOBACTER ENFEKSİYONUNUN ÖNEMİ
       Reha Arthan1, Sema Akman1, Gülsün G. Yılmaz1, Tekinalp Gelen2, Ayfer Gür Güven1
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA L-KARNITIN' İN SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARINA ETKİSİ: 6 AYLIK TEDAVİ SONUÇLARI
       Dr. Ender Semiz1, Dr. M Tuğrul Sezer2, Dr. Gültekin Süleymanlar2, Dr. Halim Yılmaz2, Dr. Gülsen Yakupoğlu2, Dr. F. Fevzi Ersoy2, Dr. Necmi Değer1
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKSİDAN STRES VE ANTİOKSİDAN SAVUNMA
       Dr. Caner ÇAVDAR, Dr. Aykut SİFİL, Dr. Taner ÇAMSARI
 • DİYALİZ HASTALARININ BİLGİLENDİRİLME GEREKSİNİMLERİ
       Dr.Gülören Ünlüoğlu1, Dr.Aykut Özden1, Dr.Elmas İnce2
 • DİYALİZ HASTALARINDA HEPATİT C İNFEKSİYONU OLUŞUMUNDA DOKU ANTİJENLERİNİN ROLÜ
       İ. Süleymanlar, T. Sezer, M. Sarıkaya, M. Tuncer, F.F. Ersoy, F. Isıtan, O. Yeğin, M Gültekin, G. Yakupoğlu, G. Süleymanlar
 • BİR HEMODİYALİZ ÜNİTESİNDE HCV INFEKSIYONU INSID ANSINA ANTİ-HCV POZİTİF HASTALARIN İZOLASYONUNUN ETKİLERİ
       Ersin Akarsu, H.Zeki Tonbul, N.Yılmaz Selçuk, Ramazan Çetinkaya, Ayla San
 • KRONİK HEMODİYALİZ OLGULARINDA HEPATİT C VİRÜS ANTİKOR (ANTİ-HCV AB) SEROKONVERSİYONUNUN UZUN SÜRELİ İZLENMESİ
       Kamil Dilek1, Yüksel Karakoç2, Saniye Dilek3, Mustafa Güllülü1, Mahmut Yavuz1, Reşit Mistik4, Mustafa Yurtkuran1
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA TÜBERKÜLOZ SIKLIĞI
       Hasan Kaya1, H. Zeki Tonbul2, Yılmaz Selçuk2, Dilek İka1, Ramazan Çetinkaya2, Ersin Akarsu1
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARI İLE BU ÜNİTELERDE ÇALIŞANLARDA HEPATİT B, C, D ve E SEROLOJİK GÖSTERGELERİ
       Ayşe BALAT1, Bengül DURMAZ2, Mehmet TURGUT1, Barış OTLU2, Süleyman BÜYÜKBERBER3, Haluk ŞAVLI3, Mustafa ESENTÜRK4, Saim YOLOĞLU5
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA İŞİTME KAYBI VE ANTİOKSİDANLAR
       Enver Altaş1, Ramazan Çetinkaya2, Ahmet Kızıltunç3, H. Zeki Tonbul2, Harun Üçüncü1, İlyas Çapoğlu4
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE DİYALİZ ÖNCESİ VE SONRASI SERUM TOTAL SİYALİK ASİT DÜZEYLERİ
       Özkan Alataş1, Şeniz Koça1, Ömer Çolak1, Münevver Adalı1, Mehmet Soydan2, Ahmet U. Yalçın2
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA PARATİROİD HORMONUN SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARINA ETKİSİ
       M. Deniz Aylı1, Omaç Tüfekçioğlu2, Candan Özen2, Sakine Erbaşı2, Nurcan Arat2, İrfan Sabah2
 • ESANSİYEL AMİNOASİT UYGULAMASININ KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARININ HÜCRESEL VE HUMORAL BAĞIŞIKLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
       T.Rıfkı Evrenkaya1, E.Murat Atasoyu1, E.Gökhan Kandemir2, M. Yaşar Tülbek1
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÇİFT LÜMENLİ KATETERE BAĞLI İNFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNDE SEFAZOLİN İÇEREN HEPARIN SOLÜSYONUNUN ETKİSİ
       Reha Erkoç1, Semra Bozfakıoğlu2, Süleyman Türk3, Aydın Türkmen2, Alaattin Yıldız2, Tevfık Ecder2, Nilgün Aysuna2, Erkin Ark2
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA LOW-FLUX DİYALİZÖRÜN SERUM LEPTİN DÜZEYİNE ETKİSİ
       Saniye Şen1, Ender Arikan2
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA DAMARSAL GİRİŞ YOLU YETERSİZLİKLERİ
       Kantarcı G1, Baltacıoğlu F2, Tuğlular S1, Koç M1, Kebabçıoğlu S1, Özener Ç1, Akoğlu E.1
 • HEMODİYALİZİN TEPE AKIM HIZLARI VE OKSİJEN SATURASYONU ÜZERİNE ETKİSİ
       Neslihan Çelik1, A. Füsun Öner Eyüboğlu1, Şule Akçay1, F. Nurhan Özdemir2
 • KISA VE UZUN SÜRELİ L-KARNİTİN TEDAVİSİNİN DİYALİZ HASTALARINDAKİ KAS METABOLİZMASINA ETKİLERİ
       Saniye Şen1, Ali Sarıkaya2, Koray Gümüştaş2
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA PANEL REAKTİF ANTİKOR DÜZEYİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELER
       F. Nurhan Özdemir1, Siren Sezer1, Münire Turan2, Galip Güz1, Zübeyde Arat1, Şale Gülmüş2, Mehmet Haberal3
 • HEMODİYALİZ ÖNCESİ VE HEMODİYALİZ SIRASINDA PULSE OKSİMETRİ İLE EKSTREMİTELERDEKİ OKSİJENİZASYONUN ÖLÇÜMÜ
       Serdar Akça1, Murat Tuncer2, Metin Sarıkaya2, Adil Duman3, Muradiye Akbulut2, Fevzi Ersoy2, Gültekin Süleymanlar2, Gülsen Yakupoğlu2
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
       Emin Yılmaz1, Mehmet Kiraz2, İsmail H. Kara2
 • HEMODİYALİZ HASTALARI VE SAĞLIKLI BİREYLERDE SİGARA İÇMENİN KAN KURŞUN DÜZEYLERİNE ETKİSİ
       M. Emin Yılmaz1, İsmail H. Kara2
 • KRONIK HEMODIYALIZ HASTALARINDA LIPID PEROKSIDASYONU
       Hasan Kaya1, Fevzi Polat2, A. Rıza Odabaş3, Ramazan Çetinkaya3, İlhamı Kiki1
 • HEMODİYALİZ HASTASINDA ALIŞILMADIK PREZENTASYON GÖSTEREN EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZ
       Cüneyt Ensari1, Arzu Ensari2, Meltem Aylı3, Gıyas Ayberk1, Heyecan Öktem1, Deniz Aylı1
 • HEMODİYALİZ ÜNİTEMİZDE SON 10 YILDA DEĞİŞEN ANTİ-HEPATİT C VİRÜS (HCV) PREVALANSI
       Liitfullah Altıntepe1, Süleyman Türk1, Zeki Tonbul1, S.Kamalı2, İbrahim Güney1, Fatih Kara3, Mehdi Yeksan1
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNİN KEMİK METABOLİZMASINDAKİ ROLÜ: ANJİOTENSİN KONVERTİNG ENZİM GEN POLİMORFİZMİNİN GENETİK BELİRLEYİCİ ETKİSİ
       Bülent Altım. A.A.Kıykım, V. Seyrantepe, Mustafa Arıcı, Celalettin I salan, Yunus Erdem, M. Çağlar, Şükrü Ulusoy, Ünal Yasavul, Çetin Turgan, Şali Çağlar
 • KRONİK DİYALİZ HASTALARINDA ANJİOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM GEN POLİMORFİZMİ VE PLAZMİNOJEN AKTİVATOR İNHİBİTÖR-1 İLE İLİŞKİSİ
       İ. Çetin Özener, Emel Karışık, Azra Bihorac, Mehmet Koç, Turgay İspir, Emel Akoğlu
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM PARAOKSANAZ AKTİVİTESİ
       Hasan Kaya1, Fevzi Polat2, Ramazan Çetinkaya3, Seyithan Taysi2, A. Rıza Odabaş3, Yılmaz Selçuk3
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEV ve HCV ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
       Gülendam Bozdayı1, Hasibe Verdi3, Ülver Derici2, Murat Duranay1, Seyyal Rota1, Özden Uzunalimoğlu2
 • İNTRAVENÖZ DEMİR TEDAVİSİNİN OKSİDAN STRES VE ERİTROSİTLERİN BİÇİM DEĞİŞTİREBİLME YETENEĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Caner Çavdar, Ayşegül Temiz, Yavuz Yeniçerioğlu, Sezer Çalışkan, Ali Çelik, Aykut Sifil, Banu Önvural, Taner Çamsan
 • HEMODİYALİZİN PROTEİN KARBONİL İÇERİĞİ VE SÜLFİDRİL GRUBLARI DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Tülay Köken1, Ahmet Kahraman1, Mustafa Serteser1, Güldane Çetinkaya2
 • HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİNİN OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Hüseyin Çeliker1, Bilge Elkiran1, Necip İlhan2, A. İhsan Günal1, Ayhan Doğukan1
 • KRONİK DİYALİZ HASTALARINDA HEPATİT G VİRÜS ENFEKSİYONU
       Mahmut Yavuz1, Alpaslan Ersoy1, İsmail Aslanhan1, Nermin Öztürk2, Reşit Mistik2, Mustafa Güllülü1, Kamil Dilek1, Mustafa Yurtkuran1
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA İNSÜLİN DİRENCİ ÜZERİNE PARATHORMONUN ETKİSİ
       Mustafa Güllülü, Alpaslan Ersoy, Hasan Çakır, Mahmut Yavuz, Kamil Dilek, Mustafa Yurtkuran
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER MORTALİTE VE EKOKARDİYOGRAFİK BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       M. Emin Yılmaz1, İsmail H. Kara2, Sait Alan2
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEMODİYALİZ YETERLİLİĞİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ
       Ramazan Çetinkaya1, Ali Rıza Odabaş1, Esin Aktaş2, Yılmaz Selçuk1
 • DÖRT FARKLI DİYALİZERİN LENFOSİT ALT GRUPLARI ÜZERİNE AKUT ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Mahmut Yavuz1, Alpaslan Ersoy1, Ferah Budak2, Barbaros Oral2, Mustafa Güllülü1, İsmail Aslanhan1, Kamil Dilek1, Mustafa Yurtkuran1
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA KT/V DEĞERİNİN ARTIRILMASININ İNSÜLİN DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Hasan Çakır, Mustafa Güllülü, Alpaslan Ersoy, Mahmut Yavuz, Ediz Dalkılıç, Kamil Dilek, Mustafa Yurtkuran
 • VÜCUT KOMPOZİSYONU DEĞİŞİKLİKLERİNİ SAPTAMADA DUAL-ENERJİ X-RAY ABSORBSİYOMETRİ VE BİYOELEKTRİK İMPEDANS; BİR HEMODİYALİZ SEANSININ ETKİSİNİ SAPTAMA İKİ YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
       Aykut Sifîl1, Caner Çavdar1, Ali Çelik1, Yavuz Yeniçerioğlu1, Rıfkı Ersoy1, Dinç Özaksoy2, Taner Çamsan1
 • ULTRAFİLTRASYONUN DİGİTAL BENZERİ İMMÜNREAKTİF MADDE (DLIS), ATRIAL NATRİÜRETİK PEPTİD (ANP) VE EKOKARDİYOGRAFİK PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
       T. Rıfkı Evrenkaya1, B.Yılmaz Cingözbay2, Süleyman Altıntaş3, Enes Murat Atasoyu1, Suat Ünver1, Ömer Yiğiner2, Kadir Avşar4, Zekai Pekkafalı5, M.Yaşar Tülbek1
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA NEOPTERİN SEVİYELERİ
       Ayhan Doğukan1, Hatice Handan Akbulut2, Vedat Bulut2
 • VAN YÖRESİNDE HEMODİYALİZE GİREN KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA ANTİ-TOKSOPLASMA ANTİKOR SIKLIĞI
       İdris Şahin1, Kevser Onbaşı1, Hüseyin Şahin2, Reha Erkoç1, Şafak Andiç3
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA HİPERTANSİYON SIKLIĞI VE VOLÜM KONTROLÜNÜN ÖNEMİ
       Lütfullah Altıntepe1, H. Zeki Tonbul1, Sibel Mil2, Süleyman Türk1, Mehdi Yeksan2
 • HEMODİYALİZDE E VİTAMİNİ VE E VİTAMİNİ İLE KAPLI DİYALİZ MEMBRANI KULLANIMI
       Serkan Yıldız, Taner Çamsan
 • SİGARANIN HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİSİ
       Tülay Köken1, Mustafa Serteser1, Ahmet Kahraman1, Güldane Çetinkaya2
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA GÜNCEL AÇIK KALP CERRAHİSİ UYGULAMALARI
       Ufuk Yetkin1, Levent Yılık1, Mustafa Cirit2, Ali Gürbüz1
 • DIGITAL BENZERİ İMMÜN REAKTİF MADDE (DLIS) KURU AĞIRLIĞIN BELİRLENMESİNDE YENİ BİR UFUK MU ?
       T. Rifla Evrenkaya1, Süleyman Altıntaş2, B.Yılmaz Cingözbay3, Enes Murat Atasoyu1, Suat Ünver1, Kadir Avşar4, Ömer Yiğiner3, M. Yaşar Tülbek1
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA ARTERIOVENOZ FİSTÜLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Rıfkı Ersoy2, Caner Çavdar3, Sedat Karademir3, YavuzYeniçerioğlu2, Aykut Sifil2, Ali Çelik1, Suat Menzilcioğlu3, Taner Çamsan2
 • DİYALİZ HİPOTANSİYONUNDA NİTRİK OKSİDİN ROLÜNE AİT TARTIŞMALI SONUÇLAR
       Ü. Derici1, R. Mutluay1, T. Annsoy1, D. Erbaş3, Ş. Sindel1, O. Söylemezoğlu2, M. Bali1, E. Hasanoğlu2
 • ALPORT SENDROMUNUN BİR VARYANTI: EPSTEIN SENDROMU
       Rümeyza Kazancıoğlu, Didem Korular, Binnur Pınarbaşı, Sevgi Kalay oğlu-Beşışık, Alaattin Yıldız, Aydın Türkmen, Nilgün Aysuna, Ergin Ark
 • HEMODİYALİZ HİPOTANSİYONUNDA FARKLI SODYUM VE ULTRAFİLTRASYON PROFİLİNİN ETKİNLİĞİ
       Lütfullah Altıntepe1, H. Zeki Tonbul1, Mehdi Yeksan2, Süleyman Türk1
 • HEMODİYALİZE GİREN KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA UYKU SORUNLARI
       Şenay Uzun1, Belgiizar Kara2, Bahar İşcan3
 • CUPRAFAN HEMODİYALİZ HASTALARINDA TROMB OS İTLERDE DAHA FAZLA CD62 EKSPRESYONUNA YOL AÇMAKTADIR
       Mehmet Tuğrul Sezer1, Gültekin Süleymanlar2, Levent Ündar3, Fevzi Ersoy2, Gülsen Yakupoğlu2
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ İLE ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Bülent Özgür1, Seyhun Kürşat1, Ömer Aydemir2
 • SÜBJEKTİF GLOBAL DEĞERLENDİRME HEMODİYALİZ HASTALARINDA BESLENME DURUMUNU DEĞERLENDİRMEDE GÜVENİLİR BİR ÖLÇÜT DEĞİLDİR
       Enes Murat ATASOYU, SuatÜNVER, T. Rıfla EVRENKAYA, M. Yaşar TÜLBEK
 • HEMODİYALİZDE KAN AKIM HIZINI ARTIRMAK ERİTROPOİETİN GEREKSİNİMİNİ AZALTIYOR MU?
       Suat ÜNVER, Enes Murat ATASOYU, T.Rıfkı EVRENKAYA, M.Yaşar TÜLBEK
 • HEMODİYALİZ VE SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KAN BASINCI KONTROLÜNÜN YETERLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Mehmet Koç, İ. Çetin Özener, Emel Akoğlu
 • KATETER BAĞIMLI HEMODİYALİZ HASTASINDA SUBKLİNİK VENA CAVA SUPERIOR TAM TROMBOZUNUN YATAK BAŞI TEŞHİSİ
       İlker Alat
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA FONKSİYONEL DEMİR EKSİKLİĞİNİN TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ ASKORBİK ASİT'İN KULLANIMI
       Ali BORAZAN1, Nedred SEKİTMEZ1, Selim AYDEMİR1, Gülay KADIOĞLU1, Birsen UNSAL1, Ahmet YILMAZ2
 • DEV ANEVRİZMA KOMPLİKASYONU GÖSTEREN HEMODİYALİZ AMAÇLI ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL OLGUSU
       Ufuk YETKİN, Ali GÜRBÜZ
 • Diyaliz Amaçlı Kateter Uygulamalarımız ve Sonuçları
       İlker Alat1, M. Beşir Akpınar1, Hülya Taşkapan2, Funda Bahçeci2, Koray Aydemir1, Cengiz Çolak1, Bülent Özgür1
 • Diyabetik Olmayan Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Serum Kolesterol Seviyeleri ile Beslenme Parametreleri ve Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
       Dede ŞİT1, Hasan KAYABAŞI2, Ali Kemal KADİROĞLU3, M. Emin YILMAZ3
 • Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Oluşturulan Arteriyovenöz Fistüller için Uygulanan Cerrahi Teknikler ve Sonuçları
       Kutay TAŞDEMİR, Cemal KAHRAMAN, İnanç ÜNLÜ
 • Hemodiyaliz, Periton Diyalizi ve Prediyaliz Hastalarda Gizli Hepatit B Enfeksiyonunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi ile Araştırılması
       Mürüvvet DOĞUKAN1, Ahmet KİZİRGİL1, Ayhan DOĞUKAN2
 • Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Sekonder Hiperparatrodizm ve Oksidatif Stress Arasındaki İlişkinin Araştırılması
       Tevfik NOYAN1, Gülendam AVCI1, M. Ramazan ŞEKEROĞLU1, Reha ERKOÇ2
 • Renal Osteodistrofide Mandibulada Sintigrafik Pattern
       Gülperi ÇELİK1, Ayşegül AKGÜN2 , Meltem SEZİŞ1, Mehmet ÖZKAHYA1
 • Hemodiyaliz ve Sürekli Ambulatuar Periton Diyalizi Hastalarının Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Açısından Karşılaştırılması: 3 Yıllık İzlem
       Emre Tutal, Siren Sezer, Zübeyde Arat, F. Nurhan Özdemir
 • Konya İli ve İlçelerinde Hemodiyalize Giren Hastaların Demografik, Klinik ve Laboratuvar Özellikleri ile Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
       İbrahim Güney, Lütfullah Altıntepe, Süleyman Türk, Hüseyin Atalay, H. Zeki Tonbul, Mehdi Yeksan
 • Hemodiyaliz Hastalarında Geleneksel ve Yeni Ateroskleroz Belirteçleri Arasındaki İlişki
       Enes Murat Atasoyu1, Suat Ünver1, Selim Nalbant2, T. Rıfkı Evrenkaya1
 • Hemodiyaliz Hastalarında L-Karnitin Tedavisi
       Murat Duranay1, Hatice Akay1, Murat Üre2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Standart Heparin ve Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparinin Lipid Profili ve C-Reaktif Protein Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
       Orhan Kürşat Poyrazoğlu1, Ayhan Doğukan1, Yusuf Özkan2, Bilge Aygen1, Ali İhsan Günal1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyak Performans ile Bipedal Biyoimpedans Analiz Verileri Arasındaki İlişki
       Enes Murat Atasoyu1, Namık Özmen2, Eralp Ulusoy2, Suat Ünver1, T. Rıfkı Evrenkaya1
 • Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Hedef Hemoglobin Değerinin Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisi
       Mustafa Topal1, Fatih Dede2, Deniz Aylı2, Ekrem Abaylı1, Ulaş Özgür Özdoğan3, Tayfun Akalın1
 • Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörler
       Lütfullah Altıntepe, İbrahim Güney, Süleyman Türk, H. Zeki Tonbul, Mehdi Yeksan
 • Sekonder Hemokromaoz ve Miliyer Tüberkülozlu Bir Hemodiyaliz Hastası
       Ayhan Doğukan1, Göksel Özalp1, İbrahim Özercan2, Bilge Aygen1, Ali İhsan Günal1, İbrahim Halil Bahçecioğlu3
 • Aminoasit Bazlı Diyaliz Solüsyonunun Hipoalbüminemik Periton Diyalizi Hastalarında Biyokimyasal Etkileri
       Murat Duranay1, Fatma Meriç Yılmaz2, Hülya Parpucu1, Doğan Yücel2
 • Potasyum Klorat Toksisitesine Bağlı Nörolojik Bulguların Eşlik Ettiği Ender Bir Akut Tübüler Nekroz Olgusu
       Suat Ünver1, Enes Murat Atasoyu1, T. Rıfkı Evrenkaya1, Emrullah Solmazgül2, Hakan Ay3, Mehmet Saraçoğlu4
 • Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Malnütrisyon-İnflamasyon-Ateroskleroz (MİA Sendromu)
       Murat Demir1, H. Zeki Tonbul2
 • Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Hemodiyaliz Sırasında Oluşan QT Dispersiyonu ve Bunu Etkileyen Faktörler
       Tamer Alıcı1, Hikmet Tekçe1, Mustafa Değirmenci2, Bülent Özgür3, Seyhun Kürşat1
 • IL-1β, IL-6, TNF-α, CRP ve ESH Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B Aşısına Antikor Yanıtsızlığının Göstergesi Olabilir mi?
       Ali Kemal Kadiroğlu1, Dede Şit1, İsmail Hamdi Kara2, Mehmet Emin Yılmaz1, Bünyamin Işıkoğlu1
 • Hemodiyaliz Hastalarında HCV İnfeksiyonunun Trombosit Parametreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
       İdris Şahin1, Lokman Eminbeyli2, Funda Dolu3, Yasin Melek3, Hasan Güler3, Vechettin Öztürk3
 • β2 Mikroglobülin Birikimi ve Vasküler Çalma Sendromu Zemininde Gelişen Karpal Tünel Sendromu: Bir Olgu Sunumu
       Ali Kemal Kadiroğlu1, Dede Şit1, Hasan Kayabaşı2, M. Emin Yılmaz1, Bünyamin Işıkoğlu1
 • Kronik Böbrek Hastalıklarında Koroner Arter Cerrahisi
       Kutay Taşdemir1, Naci Emiroğulları1, Bülent Tokgöz2, Polat Vural1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Karotis İntima Medya Kalınlığıyla Subklinik Aterosklerozun İlişkisi ve Klamidya ve Sitomegalovirüs İnfeksiyonunun Rolü
       Celalettin Usalan1, Hakan Büyükhatipoğlu2, Özlem Tiryaki2
 • Malnütrisyon ve Böbrek Fonksiyonları
       Fulya Tahan, Zübeyde Gündüz, Hakan Poyrazoğlu
 • Hemodiyaliz Hastalarında AV Fistül Yetersizliğinin Yol Açtığı Komorbid Sonuçların Fistül Kan Akım Hızı Üzerine Etkileri
       Suat Ünver1, Enes Murat Atasoyu1, T. Rıfkı Evrenkaya1, M. Yaşar Tülbek2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Malnütrisyon-İnflamasyon Kompleks Sendromu ile İntravenöz Demir Tedavisi Arasındaki İlişki
       Hasan Micozkadıoğlu, Dilek Torun, Arzu Sizgen, Rüya Özelsancak, Metin Singan, Fatma Nurhan Özdemir, Siren Sezer, Mehmet Haberal
 • Diyalize Giren Kronik Renal Yetmezlikli Olguda Bir Renal Arter Stenozunun Tespiti ve Tedavisi ile Diyalizin Sonlandırılması
       Garip Şahin1, Mehmet Soydan1, Tamer Kaya2
 • Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Atorvastatin Tedavisinin IL-6, IL-10, TNF-α ve TGF-β Üzerine Etkilerinin Araştırılması
       Funda TÜRKMEN1,4, Gülbu IŞITMANGİL2, İbrahim BERBER3, Can SEVİNÇ1, Emre ERİŞKON1, Serdar DEMİRAL3, Ali ÖZDEMİR1
 • Akut Böbrek Yetmezliği Nedeni ile Akut Periton Diyalizi Uygulanan bir Çocuk Olguda Vankomisin Doz Aşımında Polisülfon Membran ile Hemodiyaliz
       Alper SOYLU, Belde KASAP, Mehmet TÜRKMEN, Salih KAVUKÇU
 • Bir Hemodiyaliz Hastasında Düşük Doz Metotreksat Sonucu Gelişen Şiddetli Pansitopeni
       İrem Pembegül YİĞİT, Ramazan ULU, Yener YILDIZ, Ayhan DOĞUKAN, Hüseyin ÇELİKER
 • Hemodiyaliz Hastalarında Diyalizatın Mikrobiyolojik Niteliğinin Enflamasyon Belirteçleri Üzerine Etkisi
       Tayfun EYİLETEN1, Müjdat YENİCESU1, Battal ALTUN2, Mustafa ÇAKAR2, Murat KARAMAN2, Seyid Ahmet AY2, Kayser ÇAĞLAR1, Yusuf OĞUZ1, Abdülgaffar VURAL1, Mahmut İlker YILMAZ1
 • Çocuk Hemodiyaliz Hastalarında Mikrocerrahi ile Oluşturulan Arteriovenöz Fistüller
       Ömer ULULAR1 Kanat ÖZIŞIK1, Zeki TEMİZTÜRK1, Ali BULUT1, Mehmet BÜLBÜL2, Özlem ERDOĞAN2
 • Düzenli Hemodiyalize Giren Hastada Diabetik Üremik Bazal Ganglion Tutulumu
       Orçun ALTUNÖREN1, Berna KAYA2, Hayriye SAYARLIOĞLU1, Mustafa GÖKÇE2, Ekrem DOĞAN1
 • Türkiye'de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2009 Yılı Rapor Özeti
       Gültekin SÜLEYMANLAR1, Nurhan SEYAHİ2, Mehmet Rıza ALTIPARMAK2, Kamil SERDENGEÇTİ2
 • Üremik Kaşıntı
       Ebru AŞICIOĞLU, Arzu KAHVECİ, Mehmet KOÇ, Çetin ÖZENER
 • Renal Replasman Tedavisi Alan Hastaların Hastaneye Yatış ve Sağkalım Açısından Karşılaştırılması
       Murat MERAL3, Ali ÇELİK2, Özkan GÜNGÖR1, Aykut SİFİL2, Caner ÇAVDAR2, Taner ÇAMSARI2
 • Karbamazepin İntoksikasyonunda Karbon Hemoperfüzyon mu Yüksek Etkinlikli Hemodiyaliz Uygulaması mı?: Bir Olgu Sunumu
       Arzu KAHVECİ1, Zeynep KUBİLAY2, Ebru AŞICIOĞLU1, Hakkı ARIKAN1, Mehmet KOÇ1, Serhan TUĞLULAR1, Çetin ÖZENER1
 • Vasküler Giriş Yolları
       Berna YELKEN1, Mehmet Şükrü SEVER2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Hipervoleminin Gösterilmesinde Biyoimpedans Spektroskopinin Yeri
       Ender HÜR1, Özkan GÜNGÖR1, Gülay AŞÇI1, Meltem Seziş DEMİRCİ1, Latife Meral KAYIKÇIOĞLU2, Serdar KAHVECİOĞLU3, Mehmet USTA4, Soner DUMAN5, Hüseyin TÖZ1, Ercan OK1
 • Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında İnsülin Direnci ve Antropometrik Ölçüm
       Rümeyza KAZANCIOĞLU1, Vecihi MEMİLİ2, Savaş ÖZTÜRK3, Meltem GÜRSU3, Çiğdem KUTLU2, Banu BÜYÜKAYDIN4, Mehmet KÜÇÜK5, Fuat ŞAR2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Safen Ven veya Basilik Ven Transpozisyonu?
       Dolunay ODABAŞI1, Elif ARI2, Hasan EKİM1
 • Erişkin Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Asemptomatik EKG Değişiklikleri ve İlişkili Faktörler
       Kenan TURGUTALP1, Ahmet Alper KIYKIM1, Mehmet HOROZ2, Türkay ÖZCAN3
 • Azigos Ven: Malpozisyon mu? Alternatif mi?
       Habib EMRE1, Yasemin USUL SOYORAL1, Hüseyin BEĞENİK1, Davut DEMİRKIRAN2, Fatih Mehmet ERDUR1, Hasan Ali GÜMRÜKÇÜOĞLU3, Reha ERKOÇ4
 • Hemodiyaliz Hastalarına Verilen Eğitimin Kan Basıncı ve Kilo Alımına Etkisi
       Yasemin TURGUT KURT1, Emre ERDEM2, Coşkun KAYA2, Ahmet KARATAŞ2, Nurol ARIK2
 • Hastanede Yatan Hastalarda Akut Böbrek Hasarı Tedavisinde Aralıklı Hemodiyaliz mi, Sürekli Hemodiyaliz mi?
       Ayşegül ORUÇ1, Alparslan ERSOY1, Ayşe HOYRAZLI2, Tümay ALTINAY1, Nimet AKTAŞ1, Abdülmecit YILDIZ1, Cuma Bülent GÜL1, Mustafa GÜLLÜLÜ1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Serum Selenyum Düzeyinin Hücre Aracılı Bağışıklığa ve Çok Değerlikli İnfluenza Aşısına Karşı Gelişen Antikor Yanıtına Etkileri
       Kültigin TÜRKMEN1, Tevfik ECDER2, Süleyman TÜRK1
 • Son Dönem Böbrek Yetersizliği Nedeniyle Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastada Gebelik: Olgu Sunumu
       Savaş SİPAHİ1, Selçuk YAYLACI2, Ahmet Bilal GENÇ2, Mehmet GÜNDÜZ3, Mine GÜNAYDIN1, Arif Serhan CEVRİOĞLU4, Ali TAMER2
 • Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hastalarının Koroner Arter Kalsifikasyonu, Fetuin-A ve İnflamasyon Arasındaki İlişki
       Kültigin TÜRKMEN1, Hatice KAYIKÇIOĞLU1, Orhan ÖZBEK2, Abduzhappar GALPOV1, Fatma Hümeyra YERLİKAYA3, Aysun TOKER3, Halil Zeki TONBUL1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Dört Farklı Diyalizat Kullanımının QT Dispersiyonu ve Aritmiler Üzerine Etkisi
       Kültigin TÜRKMEN, Sibel MİL, Yalçın SOLAK, Süleyman TÜRK
 • Son Dönem Böbrek Yetersizliğinin Mobilite ve Denge Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Kontrollü Bir Çalışma
       Nesrin YAĞCI1, Duygu AĞIRCAN2
 • Hemodiyaliz Hastalarının Yaşamında Neleri Değiştirebiliriz? Bir Projenin Sonuçları
       Zehra EREN1, Elif ARI BAKIR2, Elif Çiğdem KASPAR3, Semih BAKIR2, Fuat BALSAK2, Selim ÖZBİLİR4
 • 2003-2011 Yılları Arasında Meram Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezinde Yapılan Böbrek Nakli Olgularının Sonuçları
       Kültigin TÜRKMEN1, Fatih Mehmet ERDUR1, Mehmet ERİKOĞLU2, Abduzhappar GAİPOV1, Bayram ÇOLAK2, Ahmet TEKİN2, Mehdi YEKSAN1, Nedim Yılmaz SELÇUK1, Süleyman TÜRK1, Şakir TAVLI2, Halil Zeki TONBUL1
 • Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hastalarında Fetuin-A Seviyeleri ile Karotis İntima Media Kalınlığı ve Valvuler Kalsifikasyon Arasındaki İlişki
       Yalçın SOLAK1, Ali İNAL2, Hüseyin ATALAY1, Mehmet KAYRAK3, Zeynep BIYIK1, Kültigin TÜRKMEN1, Mehdi YEKSAN1, Süleyman TÜRK1
 • Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Semptom İndeksinin Türkçe Versiyonunun Güvenirlik ve Geçerliği
       H.Banu ÖNSÖZ1, Öznur USTA YEŞİLBALKAN2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Rekombinan İnsan Eritropoetin-α ile İlişkili Hipertansiyonda Endotelinin ve Prostasiklinin Rolü
       Kültigin TÜRKMEN1, Fatih Mehmet ERDUR1, Mahmut DALMAZ1, Mehdi YEKSAN1, İdris AKKUŞ2, Süleyman TÜRK1
 • Periton Diyalizi Hastasında Acil Hemodiyaliz Gereksinimi; Laksatif Kullanımına Bağlı Hipermagnezemi: Olgu Sunumu
       Mustafa YAPRAK1, Mehmet Nuri TURAN1, Abdülkerim Furkan TAMER1, Erhan TATAR1, Gülcan BULUT2, Meltem SEZİŞ DEMİRCİ1, Mehmet ÖZKAHYA1, Ali BAŞÇI1
 • Periton Diyalizinin Ender Görülen Sonlandırılma Nedeni: İnatçı Hıçkırık
       Abdulkadir ÜNSAL, Yener KOÇ, Arzu ÖZDEMİR KAYALAR, Taner BAŞTÜRK, Mustafa SEVİNÇ, Tamer SAKACI, Elbis AHBAP, Ayşe SİNANGİL, Zuhal ATAN UÇAR, Barış DÖNER
 • Metformin Kullanırken Diyare ve Akut Böbrek Yetmezliği Gelişen Hastada, Metformine Bağlı Laktik Asidoz: Olgu Sunumu
       Mustafa YAPRAK1, Mehmet Nuri TURAN1, Aygül ÇELTİK1, Meltem SEZİŞ DEMİRCİ1, Erhan TATAR1, Arzu Nazlı ZEKA2, Hüsnü PULLUKÇU2, Mehmet ÖZKAHYA1
 • Hemodiyaliz ve Ağrı
       Mehmet Serhan ER1, Mehmet EROĞLU1, Elif Cihan ALTINEL2, Levent ALTINEL1
 • Türkiye’de Özel Hemodiyaliz Merkezlerinin Maliyet Analizi
       Mehtap TATAR1, Gülpembe ERGİN2, Tevfik ECDER3
 • Son Dönem Böbrek Yetersizlikli Hastalarda Prohepsidin ve Kardiyovasküler Risk Belirteçleri Arasındaki İlişki
       Mahmut ARABUL1, Serdar KAHVECİOĞLU2, Mehmet Ali EREN3, Yasemin Üst ÜNDAĞ4, Emre SARANDOL5, Aysel KADERLİ6, Türker EMRE7, İbrahim DOĞAN1, Mustafa GÜLLÜLÜ8
 • Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Gabapentin Toksisitesi; Olgu Serimiz
       Ali KARAGÖZ, İbrahim GÜNEY, Raziye YAZICI, Şevket ARSLAN, Lütfullah ALTINTEPE
 • Hipotansiyon, Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastada Mirtazapinin Etkisi
       Demet YAVUZ1, Rahman YAVUZ2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme Parametreleri, Beslenme Alışkanlığı ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki
       Esra KÖSE1, Kenan TURGUTALP1, Ahmet KIYKIM1, Fatma ÇELİK2
 • Böbrek Nakli Sonrası Kronik Diyaliz Hipotansiyonunun İyileşmesi: Olgu Sunumu
       Mustafa YAPRAK1, Mehmet Nuri TURAN1, Aygül ÇELTİK1, Taylan Özgür SEZER2, Cüneyt HOŞÇOŞKUN2, Mehmet ÖZKAHYA1, Hüseyin TÖZ1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Leptin Parametreleri Enflamasyon ve Protein- Enerji Kaybının Serum ve Antropometrik Göstergeleri ile İlişkilidir
       Abdullah ÖZKÖK1, Banu İŞBİLEN2, Engin ERDEMOĞLU1, Onur Mihrimah ÖZBERK1, Özge ÇAKLILI1, Osman KÖSTEK1, Ömer Celal ELÇİOĞLU1, Ali BAKAN1, Kadir Gökhan ATILGAN1, Gülşah ŞAŞAK1, Sabahat ALIŞIR ECDER1, Ferruh İŞMAN2, Mehmet KANBAY1, Ali Rıza ODABAŞ1
 • Rekombinant Eritropoietin ile Tedavi Edilen Hemodiyaliz Hastalarında Antieritropoietin Antikorlar
       Savaş ÖZTÜRK1, Alper GÜMÜŞ2, Vecihi MEMİLİ3, Muhammet Emin DÜZ2, Egemen CEBECİ1, Macit KOLDAŞ2, Rümeyza KAZANCIOĞLU4
 • Venöz Anevrizmaya Bağlı Rüptür: Olgu Sunumu
       Funda TOR OCAK, Mahmut ÇETİNOĞLU, Candan Cudi ÖKTEN, Suat KARACA, İbrahim ÖZSÖYLER
 • Hemodiyaliz Hastasında Metastatik Kalsifikasyon ve Kalsiflaksi
       Savaş SİPAHİ1, Ayşenur UÇAR2, Selçuk YAYCI2, Reyhan ÇETİNKAYA3, Ali TAMER2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Önemli Bir Sorun: Üremik Kaşıntı ve Etkileyen Faktörler
       Nazan KILIÇ AKÇA1, Sultan TAŞCI2
 • Hemodiyaliz Hastasında Koroner Anjiyografi Sonrası Gelişen Kolesterol Embolizasyon Sendromu
       Bülent KAYA1, Eda ALTUN1, İbrahim KARAYAYLALI1, Saime PAYDAŞ1, Neslihan SEYREK1, Gülfiliz GÖNLÜŞEN2, Fatih YILDIZ3
 • Türkiye?de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2013 Yılı Özet Raporu
       Nurhan SEYAHİ1, Mehmet Rıza ALTIPARMAK1, Kenan ATEŞ2, Sinan TRABULUS1, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Sirotik Hastalarda Hemodiyalizin Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
       Süleyman KÖZ1, İdris ŞAHIN2, Zafer TERZI3, Sema Tülay KÖZ4
 • Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Hastalarında Mannoz Bağlayıcı Lektin Serum Düzeyinin Peritonit ve Kateter Enfeksiyonuna Etkisi
       Ertuğrul ERKEN1, Dilek TORUN2, Nurzen SEZGIN3, Hasan MICOZKADIOĞLU2, Ayşegül ZÜMRÜTDAL2, Rüya ÖZELSANCAK2, İsmail YILDIZ2
 • Hemodiyaliz Tedavisi Alan 65 Yaş Altı Bireylerde Ağrı ve Baş Etme Yöntemleri
       Nazan KILIÇ AKÇA, Dilek ARSLAN
 • Kronik Böbrek Hastalığında Bilişsel Fonksiyon Bozukluğu: Diyaliz Modalitesinin Etkisi
       Recep AK1, Sedat ÜSTÜNDAĞ2, Ayten ÜSTÜNDAĞ1, Babürhan GÜLDİKEN3, Necdet SÜT4
 • Kronik Böbrek Hastalığı - Mineral ve Kemik Bozukluğunun Hemodiyaliz Hastalarında Lokomotor Sistem ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
       Mohamed FOUAD1, Maher BORAIE2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Ağrı
       Saide ÖZYİĞİT1, Yasemin YILDIRIM2, Emine KARAMAN2
 • McArdle Hastalığına Bağlı Diyaliz Gerektiren Akut Böbrek Yetmezliği
       Hasan ERGENÇ1, Bilgehan ACAR2, Saadet SAYAN2, Savaş SİPAHİ1
 • Son Dönem Böbrek Yetmezlikli İnfertil Hemodiyaliz Hastasında Epididimal Mikrolitiazis
       N. Kemal ALTINBAŞ, Evren ÜSTÜNER, Cemil YAĞCI
 • Santral Venöz Kateterizasyon Sonrası Sol Brakiyosefalik Ven Perforasyonu
       Orçun ALTUNÖREN1, Berivan GANİDAĞLI2, Özkan GÜNGÖR3, Mehmet Akif SARICA4, Murat BAYKARA4, Elif İNANÇ2, Yasemin COŞKUN YAVUZ5, İhsan Yavuz ATMACA4, Ferhat KESLER2, Sefa GANİDAĞLI2
 • Malnütrisyon-İnflamasyon-Ateroskleroz (MIA) Sendromu
       Sema KÜÇÜKKATIRCI1, Nevin ŞANLIER2
 • İzotretinoin Tedavisi Alan Hastada Rabdomiyoliz ve Toksik Hepatit: Olgu Sunumu
       Ayça İNCİ, Refik OLMAZ, Bayram YEŞİL, Gülhan ÖZÇELİK, Funda SARI, Metin SARIKAYA
 • Ev Hemodiyalizine Yönelik İnançlar ve Deneyimler: Güncel Kanıtların Gözden Geçirilmesi
       Belgüzar KARA
 • Kronik Diyaliz Hastasında Proksimal Ulnar Arter Pseudoanevrizması
       Doğan KAHRAMAN1, İhsan ERGÜN2
 • Kolloidal Bizmut Subsitrat İntoksikasyonu Sonrası Gelişen Geri Dönüşümlü Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu
       Şiyar ERDOĞMUŞ, Zeynep KENDİ ÇELEBİ, Serkan AKTÜRK, Sim KUTLAY, Kenan ATEŞ, Gökhan NERGİZOĞLU
 • Kronik Böbrek Hastalığında Hepatit C Virüs Enfeksiyonunun Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
       Ayşegül ORUÇ, Alparslan ERSOY
 • Hemodiyaliz Hastasında Sık Rastlanılan Kaşıntının Nadir Sebebi: Kyrle Hastalığı
       Ayşe SİNANGİL1, Vedat ÇELİK1, Aysel ÇAĞLAR2, Tevfik ECDER1
 • Olgu Sunumu: Trombotik Mikroanjiopati ile Başvuran Skleroderma Renal Kriz
       Mehmet Can UĞUR1, Ferhat EKİNCİ1, Tuğba KARADENİZ2, Elif GRAM1, Hülya ÇOLAK3, Cengiz CEYLAN4, Harun AKAR1
 • Kronik Renal Yetmezlik Nedeniyle Hemodiyaliz ile Renal Replasman Tedavisi Alan Hastada Gelişen Kaposi Sarkomu
       Murat TUĞCU1, Umut KASAPOĞLU1, Çağlar RUHİ1, Elif SAYMAN2
 • Kronik Böbrek Hastalığında İlaç Kullanımı
       Funda SARI, Fettah Fevzi ERSOY
 • Türkiye’de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2014 Yılı Özet Raporu
       Nurhan SEYAHİ1, Kenan ATEŞ2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Türk Hemodiyaliz Hasta Popülasyonunda Hiperparatiroidizm Tedavisinde Sinakalset’in Etkinliği
       Orçun ALTUNÖREN1, Özkan GÜNGÖR1, Necmi EREN2, Mehmet TANRISEV3, Ender HÜR4, Kültigin TÜRKMEN5, Yasemin COŞKUN YAVUZ6, Osman Zikirullah ŞAHİN7, Funda SAĞLAM8, Mehmet Nuri TURAN9, Mustafa YAPRAK10, Özkan ULUTAŞ11, İsmail KOÇYİGİT12, Ayten OĞUZ13, Elif ARI14, Sibel ADA15, Abdulmecit YILDIZ16, Alper AZAK17, Ahmet Edip KORKMAZ18, Demet YAVUZ19, İbrahim DOĞAN20, Hikmet TEKÇE21, Mehmet SERT22, Bület KAYA23, Serkan BAKIRDÖĞEN24, Şennur KÖSE25, Tamer SAKACI26, İrem PEMBEGÜL27, Ferhan AYTUĞ28, Aydın GÜÇLÜ29, Bülent AKGÜL30, Mahmut İlker YILMAZ31
 • Tünelli Keçeli Hemodiyaliz Kataterlerinin %45 Etanol ve %4 Trisodyum Sitrattan Oluşan Karışım ile Kapanması Kateter İlişkili Enfeksiyonların ve Trombozun Önlenmesinde Etkindir
       Tamer ARIKAN1, Oktay OYMAK1, Erkan YILMAZ2, Aydın ÜNAL1, Nilüfer OĞUZHAN3, İsmail KO ÇYİĞİT1, Onur TUNCA1, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, Mustafa SOYLAK2, Bülent TOKGÖZ1
 • Hemodiyaliz Hastalarında İntradiyalitik Hipertansiyon Prevelansı ve İlişkili Risk Faktörleri
       Pınar MESCİGİL1, İlhan KURULTAK2, Reyhan CA LAYOĞLU3, Şehsuvar ERTÜRK4
 • Hatay İlinde Yüksek Hemodiyaliz Hasta Sayısı ve Olası Nedenler
       Faruk TURGUT1, Mustafa YAPRAK1, Müge ÖZSAN2, Gökhan GÜLER3, Mehmet BARDAKÇI3
 • Hemodiyaliz Hastalarının Böbrek Nakline Bakış Açısı
       Ahmet Fazıl GÖRGEL1,Tuğba YILMAZ1, Ferhat KESLER1, Gülşah AYDIN1, Yasemin YAVUZ COŞKUN2, Didem DEMİRCİOĞLU1, Elif İNANÇ1, Orçun ALTUNÖREN1, Özkan GÜNGÖR1, Mahmut İlker YILMAZ3
 • Rutin Hemodiyalize Giren Hastaların Acil Hemodiyaliz İhtiyacının Değerlendirilmesi: 2 Yıllık Retrospektif Tek Merkez Çalışması
       Semih GÜLLE1, Mustafa YILDIRIM1, Burak KARAKAŞ1, Mustafa Arif DEMİR2,Mehmet TANRISEV2, Harun AKAR1
 • Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Hastalarının Stresle Baş Etme Tutumları
       Selçuk MISTIK1, Demet ÜNALAN2, Mehmet KAYA1, Muhsin KARADUMAN1, Bülent TOKGÖZ3
 • Evde Nokturnal Hemodiyaliz ile Gebelik Sıklığı ve Sonuçları
       Cenk DEMİRCİ1, Meltem Seziş DEMİRCİ2, Gülay AŞÇI2, Aygül ÇELTİK3, Pınar SEYMEN1, Fatih KIRÇELLİ1, Taşkın ÇOLAK1, Ercan OK2
 • Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Demir Yükünün Fibroscan ile Değerlendirilmesi: Öncül Çalışma
       Orçun ALTUNÖREN1, Kadir GİŞİ2, Tuğba YILMAZ1, Ferhat KESLER1, Murat İSPİROĞLU2, Didem DEMİRCİOĞLU1, Safa Ersen GANİDAĞLI1, Yasemin COŞKUN YAVUZ1, Ali ÇETİNKAYA2, Özkan GÜNGÖR1
 • Hemodiyaliz Hastalarının Psikososyal Sorunlarına İlişkin Algıları
       Oğuzhan ZENGİN1, Buğra YILDIRIM2
 • Hemodiyaliz, Periton Diyalizi ve Böbrek Trasplantasyonu Hastalarında Tiol/Disülfit Dengesi
       Yasemin ÜSTÜNDAĞ Budak1, Serdar KAHVECİOĞLU2, Hüseyin CELİK3, Murat ALIŞIK4, Özcan EREL4
 • Bir Hemodiyaliz Hastasında Listeriosis: Olgu Sunumu ve Literatür İnceleme
       Nihan TEKKARIŞMAZ1, Rüya ÖZELSANCAK1, Dilek TORUN1, Hikmet Eda ALIŞKAN2
 • Böbrekler İçin Yeni Bir Düşman: Sentetik Kannabinoidler
       Alper ALP1, Hakan AKDAM2, Ayşe Gül ÖRMECİ3, İbrahim METEOĞLU3, Emel CEYLAN4, Alparslan ÜNSAL5, Yavuz YENİÇERİOĞLU2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Nötrofil Lenfosit Oranı Aterosklerozu mu Gösteriyor?
       Özlem YAYAR1, Barış ESER1, Ebru GÖK OĞUZ1, Özgür MERHAMETSİZ1, Mehmet BÜYÜKBAKKAL1, Okan YAYAR2, Başol CANBAKAN1, Mehmet Deniz AYLI1
 • Hemodiyaliz ve Böbrek Nakli Hastalarında Anksiyete, Depresyon ve Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması
       Dilek BARUTÇU ATAŞ1, Hakkı ARIKAN1, Sabahat ALIŞIR ECDER2, Hilmi ÇİFTÇİ3
 • Hemodiyaliz Hastalarında Biyoempedansla Değerlendirilen Volüm ve Beslenme Belirteçleri ile Mortalite İlişkisi
       Ender HÜR1, Şennur BUDAK KÖSE2, Kemal MAĞDEN1, Gürsel YILDIZ3, Utku SOYALTIN1, Bilal TOKA1, Naki TURAN4, Saadet ÇELİKÖRS5, Bünyamin ALTUNDAL4, Ali TUNÇ4, Adil YILMAZ4, Ahmet SİVRİ4, Siren SEZER5, Soner DUMAN6
 • Hemodiyaliz Hastalarının Hipertansiyon Yönetimine İlişkin Evde Yaptıkları Uygulamalar
       Feray GÖKDOĞAN1, Duygu KES2, Gülay TURGAY3, Döndü TUNA4
 • Bir Hemodiyaliz Hastasında Rektus Kılıf Hematomunun Atipik Başvuru Şekli: Diyaliz Seansları Sonrasında Tekrarlayıcı Karın Ağrısı
       İlhan KILIÇ, İlhan KURULTAK, Sedat ÜSTÜNDAĞ
 • Türkiye’de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2015 Yılı Özet Raporu
       Nurhan SEYAHİ1, Kenan ATEŞ2,Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Hemodiyaliz Hastalarında Karnitin Kullanımı
       Büşra ATABİLEN, Hilal YILDIRAN
 • Hemodiyaliz Hastalarında Damar Ulaşım Yolu Tipi ile Visseral ve Periferal Yağ Dokusu, Nütrisyonel ve İnflamatuvar Parametrelerin İlişkisi
       Tayfun BİRTAY1, Tonguç SABA2, Cevahir HABERAL2, Gültekin GENÇTOY3
 • Acil Diyaliz Gereksinimi Olan Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Farklı Diyaliz Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       İsmail KOÇYİĞİT1, İmran DOĞAN2, Cevat YAZICI3, Eray EROĞLU1, Aydın ÜNAL1, Muhammed DOĞAN4, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, Oktay OYMAK1, Bülent TOKGÖZ1
 • Hemodiyaliz Hastalarının Günlük Yaşam Aktiviteleri, Yeti Yitimi, Depresyon ve Komorbidite Yönünden Değerlendirilmesi
       Gülay TURGAY1, Emre TUTAL2, Siren SEZER2
 • Hemodiyalizde Metastatik Enfeksiyonlar: 19 Olgunun Analizi
       Aydın ÜNAL1, Tamer ARIKAN2, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, İsmail KOÇYİĞİT1, Bülent TOKGÖZ1, Güven KAHRİMAN3, Oktay OYMAK1
 • El-Sıkma Gücü ve Serum Ürik Asit Seviyeleri, Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz-Malnütrisyon Skoru ile İlişkilidir
       Semih BAŞCI, Abdullah ÖZKÖK, Mevlüt KAÇAR, Satılmış BİLGİN, Ali Rıza ODABAŞ
 • Hemodiyaliz Hastalarında İki Farklı Bikarbonat İçerikli Diyalizat Kullanımının Asidoz Kontrolüne Etkisi
       İsmail BALOĞLU, Halil Zeki TONBUL, Nedim Yılmaz SELÇUK, Kültigin TÜRKMEN
 • Hemodiyaliz Girişimi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Radial Arter Psödoanevrizması
       Elif COŞKUN
 • Hemodiyaliz Hastalarında Eritropoezi Uyarıcı Ajan Kullanım ile Hemoglobin Değişkenliği Arasındaki İlişki
       H. Zeki TONBUL1, Lütfullah ALTINTEPE2, İsmail BALOĞLU1
 • Ev Hemodiyalizinde Çocuk Hasta Deneyimi: Olgu Sunumu
       Eren SOYALTIN1, Önder YAVAŞCAN1, Caner ALPARSLAN1, Seçil ARSLANSOYU ÇAMLAR1, Demet ALAYGUT1 Elif Perihan ÖNCEL1, Fatma MUTLUBAŞ1, Belde KASAP DEMIR2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu, Uyku Kalitesi ve Yorgunluk
       Gülay TURGAY1, Emre TUTAL2, Siren SEZER2
 • Diyaliz Hastalarında Alt Gastrointestinal Sistem Hastalıkları
       Şafak KIZILTAŞ1, Sevgi ŞAHİN2 Gülizar ŞAHİN3
 • Türkiye’de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2016 Yılı Özet Raporu
       Nurhan SEYAHI1, Kenan ATEŞ2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Başa Çıkma Stratejileri ve Yaşam Kalitesi
       Pavan MALLESHAPPA
 • Hemodiyaliz Hastalarında Fiziksel Aktivitenin Pedometre ile Değerlendirilmesi
       Derya DUMAN1, Emre ERDEM1, Tevfik ECDER2
 • Son Dönem Kronik Böbrek Hastalarında Altı Aylık Hemodiyaliz Tedavisinin Kognitif Fonksiyona Etkisi
       Vildan ÇOBAN KILINÇ1, Sedat ÜSTÜNDAĞ2, Ayten ÜSTÜNDAĞ1, Necdet SÜT3
 • Viral Hepatitli Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit Farkındalığı
       Özkan GÜNGÖR1, Necmi EREN2, Betül GÜZEL1, Egemen ŞENEL1, Muhammed ÇIFTÇIOĞLU1, Mehmet TUNCAY3, Gülsüm AKKUŞ1, Yasemin YAVUZ COŞKUN4, İsmail KOÇYIĞIT5, Ertuğrul ERKEN1, Orçun ALTUNÖREN1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Kognitif Disfonksiyonun Kısa Mental Muayene ve Saat Çizme Testi ile Değerlendirilmesi
       Demet YILDIZ1, Meral SEFEROĞLU1, Aygül GÜNEŞ1, Nilüfer BÜYÜKKOYUNCU1, Abdülmecit YILDIZ2, Kasım KILIÇ1, C. Bülent GÜL3, Serdar KAHVECİOĞLU3, Ayşegül ORUÇ2, Deniz SIĞIRLI4
 • Diyaliz Hastalarının Öz Bakım Gücü ve Genel Öz Yeterlilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi
       Selçuk MISTIK1, Demet ÜNALAN2, Kevser GÖKTAŞ1, Şeyma Gül YAPICI1, Bülent TOKGÖZ3,
 • Hemodiyaliz Hastalarında Öz-Bakım Gücü ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
       Hava KURBUN1, İlknur METIN AKTEN2
 • Nadir Bir Olaya Yaklaşım: Diyaliz Cihazına Bağlı Hemoliz
       Mustafa SEVINÇ
 • Hemodiyaliz Hastasında Kateter ile İlişkili Enterobacter ludwigii Bakteriyemisi: Tıbbi Literatürde İlk Bildirim
       Süleyman KÖZ1, Esin OĞUZ2, Meryem TIMUÇIN1, Seyit Ali BÜYÜKTUNA3, Mustafa Zahir BAKICI4, Ferhan CANDAN1, Mansur KAYATAŞ1
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.