2015, Cilt 24, Sayı 1
83 makale bulundu.
 • 114 RENAL TRANSPLANTASYON TEDAVİSİNİN SONUÇLARI
       Dr. Abdülgaflar VURAL, Dr. Hikmet TANBOĞA, Dr. M. Yaşar TÜLBEK, Dr. Müjdat YENİCESU
 • POSTTRANSPLANT ERİTROSİTOZDA ENALAPRİLİN ETKİNLİĞİ
       Dr. Ercan OK, Dr. Ahmet ÇÖKER, Dr. Seyhun KÜRŞAT, Dr. Hüseyin TÖZ, Dr. Yaman TOKAT, Dr. Fehmi AKÇİÇEK, Dr. ALİ BAŞÇI
 • KSENOTRANSPLANTASYONUN İMMÜNOLOJİK YÖNÜ
       Dr. Aytül Sin, Dr. Ali Kokuludağ, Dr. Tomris Kabakçı
 • DONÖR SPESİFİK TRANSFÜZYONLARIN (DST) ERKEN ve GEÇ DÖNEM RENAL ALLOGREFT FONKSİYONU ÜZERİNE ETKİSİ
       Dr. Kenan Ateş1, Dr. Bülent Erbay1, Dr. Erdal Anadol2, Dr. Neval Duman1, Dr. Yaşar Bedük3, Dr. Cihan Bumin2, Dr. Semih Aydıntuğ2, Dr. Nihat Arıkan3, Dr. Deniz Aylı1, Dr. Şehsuvar Ertiirk1, Dr. Sadık Ersöz2, Dr. Hüseyin Tutkak4, Dr. Oktay Karatan1, Dr. Ergün Ertuğ1
 • POSTTRANSPLANT DİYABETES MELLİTUS
       Dr. Ercan Ok1, Dr. Mahmut Töbü2, Dr. Göktuğ Önder2, Dr. Seyhun Kürşat1, Dr. Yaman Tokat3, Dr. Fehmi Akçiçek1, Dr. Cüneyt Hoşçoşkun3, Dr.Ali Başçı1
 • BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTALARDA SERUM SOLUBL İNTERLÖKİN-2 RESEPTÖR DÜZEYİ ÖLÇÜMÜNÜN AKUT REJEKSİYON TANISINDAKİ DEĞERİ
       Dr. Kenan ATEŞ, Dr. Deniz AYLI, Dr. Murat DURANAY, Dr. Şehsuvar ERTÜRK, Dr. Bülent ERBAY, Dr. Neva! DUMAN, Dr. Hüseyin TUTKAK, Dr. Oktay KARATAN, Dr. Ergün ERTUG
 • RENAL ALLOGREFT ALICILARINDA HİPERLİPİDEMİNİN GEMFİBROZİLLE SAĞALTIMI
       Dr. Ercan Ok, Dr. Mete Alev, Dr. Seyhun Kürşat, Dr. Mahmut Töbü, Dr. Yaman Tokat, Dr. Fehmi Akçiçek, Dr. Gürhun Atabay, Dr. Ali Başçı
 • HEMODİALİZ HASTALARINDA TRANSPLANT ÖNCESİ VE SONRASI SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Dr. M. Boran, Dr. T. Kural*, Dr. Ş. Koramaz*, Dr. S. Çetin, Dr. S. Göksel*
 • RENAL TRANSPLANT OLGUSUNDA NOCARDIA ENFEKSİYONU
       Dr.Ahmet ÇOKER1, Dr.Ercan OK1, Dr.Eray KARA1, Dr.Ayşın ZEYTİNOĞLU2, Dr.Yaman TOKAT1, Dr.Cüneyt HOŞCOŞKUN1, Dr.Hasan KAPLAN1, Dr.Özdenıir YARARBAŞ1
 • RENAL TRANSPLANTASYON SONRASINDA OLGULARIN RENAL TUBULER ASİDOZ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
       Dr. A. Özdemir1, Dr. I. Yegenağa, Bakioglu1, Dr. D. Güzey2, Dr. F. Türken1, Dr. İ. Titiz3, Dr. B. Güven1, Dr. Z. Bicik1, Dr. P. Seymen1, Dr. M. Aydın, Dr. Y. Özel1
 • Enterokok ve Kandida Enfeksiyonuna Bağlı Kadaverik Renal Transplantasyon Alıcısında Gelişen Arteryel Mikotik Anevrizma Rüptürü
       Devrim BOZKURT1, Bilgin ARDA2, Sait ŞEN3, Mircelal KAZİMİ4, Cüneyt HOŞCOŞKUN4, Hüseyin TÖZ1
 • Böbrek Transplantasyonu Sonrası Erken Dönemde Siklosporin İlişkili Trombotik Mikroanjiyopati Gelişen Olgunun Takrolimus ve Plazma Değişimi ile Tedavisi
       Aysun AYBAL1, Fazıl Tuncay AKİ2, Tolga YILDIRIM1, Mustafa ARICI1, Yunus ERDEM1, Ünal YASAVUL1, Çetin TURGAN1
 • RENAL PREZERVASYONDA WISCONSIN ÜNİVERSİTESİ SOLÜSYONUNUN İSKEMİK REPERFÜZYON HASARLAR ÜZERİNE ETKİSİ
       A. B. Memmedoğlu1, M. Bağışgil2, E. İnce3, G. Sultuybek3, İ. Seçkin4, M. Sarıyar5
 • RENAL TRANSPLANTASYONLU BİR HASTADA KORONER BYPASS OPERASYONU
       Dr. Tevfik Tezcaner, Dr. Cem Yorgancioğlu, Dr. Oğuz Moldibi, Dr. Zeki Çatav, Doç. Dr. I. Yaman Zorlutuna
 • BÖBREK TRANSPLANTASYONU SONRASI TÜBERKÜLOZ İNFEKSİYONU
       Dr. Alaattin Yıldız1, Dr. M. Şükrü Sever1, Dr. Aydın Türkmen1, Dr. S. Tevfık Ecder1, Dr. Fatih Beşışık2, Dr. Levent Tabak3, Dr. Turhan Ece3, Dr. Işın Kılıçarslan4, Dr. Ergin Ark1
 • ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA TAKAYASU ARTERİTİ VE RENAL OTOTRANSPLANTASYON
       Dr. Ayşe Öner1, Dr. Mehmet Haberal2, Dr. Gülay Demircin1, Dr. Ferhun Balkana3, Dr. Hikmet Bayhan4, Dr. Nurhayat Ecin1, Dr. Mehmet Bülbül1, Dr. Saygın Çuhadaroğlu2
 • YENİ RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA SANDIMMUN NEORAL'IN ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ
       Dr. Abdülkadir Unsal1, Dr. Aydın Türkmen2, Dr. Mustafa Yurtkuran3, Dr Ercan Ok1, Dr. Uluğ Eldegez2, Dr. Kamil Dilek3, Dr. Ali Başçı1, Dr. Ali Emin Aydın2, Dr. Mehmet Şükrü Sever2, Dr. Alpaslan Ersoy3, Dr. Yaman Tokat1
 • FEBRİL PNÖMONİK SENDROM DÜŞÜNÜLEN RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA BRONKO ALVEOLAR LAVAJ BULGULARI
       Dr. Sibel Ersan1, Dr. Funda Türkmen1, Dr. İdris Şahin1, Dr.Mustafa Aydın1, Dr. M.İzzet Titiz2, Dr.Yıldız Özel1
 • POSTTRANSPLANT SITOMEGALOVIRUS HASTALIĞI
       Aydın Türkmen1, Alaattin Yıldız1, Tevfik Ecder1, A.Emin Aydın2, Reha Erkoç1, Süleyman Türk1, Şükrü Palanduz3, Uluğ Eldegez2, M. Şükrü Sever1
 • POSTTRANSPLANT DÖNEMDE EVLİLİK, HAMİLELİK VE FERTİLİZASYON
       Seyit Mehmet Kayacan1, Mehmet Şükrü Sever1, Aydın Türkmen1, Ahmet Vedat Çelik1, Alaattin Yıldız1, S.Tevfik Ecder1, Hayri Ermiş2
 • BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTALARDA CYCLOSPORİN-A DÜZEYLERİNİN İKİ DEĞİŞİK METOD İLE KARŞILAŞTIRILMASI
       Gülay Sönmez, Hayriye Şentürk, Mahmut Carin
 • RENAL TRANSPLANTS HASTALARDA PNEUMOCYSTIS CARİNİİ PNÖMONİSİ
       Rümeyza Kazancıoğlu1, Alaattin Yıldız1, Aydın Türkmen1, S.Mehnıet Kayacan1, S.Tevfik Ecder1, Turhan Ece2, Nahit Çakar3, A.Emin Aydın4, Uluğ Eldegez4, Ergin Ark1, M.Şükrü Sever1
 • SIFIR SAAT BİOPSİLERDE SAPTANAN MORFOLOJİK BULGULAR VE ERKEN DÖNEMDE GREFT FONKSİYONUNA ETKİSİ
       Sait Şen1, Mehmet Özkahya2, Cüneyt Hoşcoşkun2, Gülçin Başdemir1
 • SİKLOSPORİN KULLANAN RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ
       Soner Duman, Ercan Ok, Göktuğ Önder, Hüseyin Töz, Mehmet Özkahya, Ali Çelik, Gülay Aşçı, Gürhun Atabay
 • BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILMIŞ İKİ OLGUDA POST TRANSPLANT LENFOPROLİFERATİF HASTALIK
       Sait Şen1, Mine Hekimgil1, Soner Duman2, Ercan Ok2, Mehmet Özkahya2, Aysın Zeytinoğlu3, Cüneyt Hoşcoşkun4
 • AKUT ÜRÎNER OBSTRÜKSİYONU OLAN RENAL TRANSPLANTASYONU! BİR HASTADA DİÜRETİK BÖBREK SİNTİGRAFİSİNİN KLİNİK DEĞERİ
       Ayşegül Dirlik1, Zehra Özcan1, Soner Duman2, Gülay Aşçı2, Süreyya Özbek3, Cüneyt Hoşçoşkun4, Kamil Kumanlıoğlu1
 • MANTAR ZEHİRLENMELERİNDE EKSTRAKORPORAL TEDAVİLER
       T.Rıfkı Evrenkaya, Enes M.Atasoyu
 • RENAL GREFT FONKSİYONU ve BAZAL GLOMERULER ALAN
       Sait Şen1, Bülent Celasun2, Soner Duman3, Cüneyt Hoşçoşkun4
 • TRANSPLANT BÖBREK İĞNE BİOPSİLERİNDE İKİ BİOPSİ KORU, İKİ SINIFLAMA (BANFF 97 VE CCTT) VE İKİ ARAŞTIRICI ARASINDAKİ TANI UYUMU
       Sait Şen1, Gülçin Başdemir1, Soner Duman2, Cüneyt Hoşcoşkun3, Ali Veral1
 • HEKİM ADAYLARININ ORGAN NAKLİNE BAKIŞ AÇILARI
       Melis Naçar1, Fevziye Çetinkaya1, Dilek Kanyılmaz2, Bülent Tokgöz3, Cengiz Utaş3
 • A TİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM: BİR OLGU SUNUMU
       Osman Dönmez1, Solmaz Celebi2, Mehmet Okan2, Kamil Dilek3
 • RENAL TRANSPLANTASYON SONRASINDA OSTEONEKROZ GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ
       Sinan Trablus, Mehmet Rıza Altıparmak, Süheyla Apaydın, Ömer Başar, Kamil Serdengeçti, Meltem Pekpak, Muzaffer Sarıyar, Rezzan Ataman, Ekrem Erek
 • BİR RENAL TRANSPLANT ALICISINDA DE NOVO FOKAL SEGMENTAL GLOMERULOSKLEROZ VE TEKRARLAYAN IgA NEFROPATİSİ
       Seyit Mehmet Kayacan1, Alaattin Yıldız1, Işın Kılıçaslan2, Mehmet Şükrü Sever1
 • HİPERTANSİF RENAL TRASPLANT HASTALARINDA MİBEFRADİL KULLANIMININ SİKLOSPORİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Gültekin Süleymanlar, Murat Tuncer, Metin Sarıkaya, Mehmet Öğüş*, Fevzi Ersoy, Gülsen Yakupoğlu, Tuncer Karpuzoğlu*
 • RENAL TRANSPANTLI OLGULARDA İDRAR KAÇAĞI TANISI: ULTRASONOGRAFİ, KLİNİK VE SİNTİGRAFİ BULGULARI
       Ayşegül Dirlik1, Rüya Erinç1, Zehra Özcan1, Soner Duman2, Mehmet Özkahya2, S. Süreyya Özbek3, Kamil Kumanlıoğlu1
 • ÇOCUK KADAVERİK BÖBREKLERİNİN ERİŞKİN ALICIYA EN BLOCK TRANSPLANTASYON
       Cüneyt Hoşcoşkun1, Soner Duman2, Ali İhsan Günal2, Hüseyin Töz2, Ayşegül Dirlik3, Süha Süreyya Özbek4, Murat Sözbilen1, Ercan Ok2, Ali Başçı2, Hasan Kaplan1
 • LENFOSELDE LAPAROSKOPİK FENESTRASYON YÖNTEMİ
       Cüneyt Hoşcoşkun1, Soner Duman2, Gülay Aşçı2, Hüseyin Töz2, Süha Süreyya Özbek3, Mehmet Özkahya2, Mehmet Erikoğlu1, Ercan Ok2, Ali Başçı2, Hasan Kaplan1
 • RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA PULSE METİLPREDNİZOLON TEDAVİSİ İLE İMMÜNSÜPRESYON İNDÜKSİYONU
       Oktay Oymak1, Bülent Tokgöz1, Hülya Taşkapan3, Ayhan Doğukan4, Zeki Yılmaz2, Erdoğan Sözüer2, Cengiz Utaş1
 • ULTRASONOGRAM REHBERLİĞİNDE TRANSPLANTE BÖBREK BİYOPSİSİ NE KADAR RİSKLİ?
       Soner Duman1, Süha Süreyya Özbek2, Sait Sen3, Gülçin Başdemir3, Hüseyin Töz1, Gülay Aşçı1, Mehmet Özkahya1, Necati Sezgin2, Ali Başçı1
 • RENAL TRANSPLANTASYON OLGUSUNDA VİRAL TÜBÜLOİNTERSTİSYEL NEFRİT (OLGU SUNUMU)
       Sait Şen1, Soner Duman2, Osman Zekioğlu1, Hüseyin Töz2, Aysın Zeytinoğlu3, Gülçin Başdemir1
 • OGMENTASYON YAPILAN MESANELERDE RENAL TRANSPLANTASYON : HACETEPE DENEYİMİ
       Cem AKBAL1, Serdar TEKGÜL2, Seza ÖZEN3, Rezzan TOPALOĞLU3, Nesrin BEŞBAŞ3, Ayşin BAKKALOĞLU3, İlhan ERKAN2, Mehmet BAKKALOĞLU2
 • RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI GELİŞEN PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ
       Hakan Erdoğan1, Sevgi Mir1, Caner Kabasakal1, Neşe Özkayın1, Neşe Çelebisoy2
 • RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI HUMAN PAPİLLOM VİRÜS OLGUSU
       Sevgi Mir1, Neşe Özkayın1, Taner Akalın2
 • Acute Pancreatitis: An Uncommon Cause of Acute Renal Failure in a Renal Transplanted Patient
       Mustafa Balal, Neslihan Seyrek, Saime Paydaş, İbrahim Karayaylalı
 • Böbrek Transplantasyonunda Tedarik Zinciri Yönetimi
       B. Ruhet GENÇ
 • Renal Transplantasyon Uygulanan Hastalarda İmmünsupresif Tedavinin Monitorizasyonu
       Alper KIRKPANTUR, Mahmut İlker YILMAZ, Müjdat YENİCESU
 • Bir Üniversite Hastanesinde Üç Yıllık Böbrek Nakli Deneyimi
       Yarkın Kamil YAKUPOĞLU1, Ender ÖZDEN1, Burak KOÇAK1, Melda DİLEK2, Tekin AKPOLAT2, Nurol ARIK2, Kuddusi CENGİZ2, Zelal ADIBELLİ2, Ozan ÖZKAYA3, Belma DURUPINAR4, Necla EREN TÜLEK5, Murat DANACI6, Levent CEYLAN2, Şaban SARIKAYA1
 • Renal Transplantlı Hastalarda BK Virüs Nefropatisi: Bir Merkezin Deneyimi
       Berna MURAT YELKEN1, Işın KILIÇASLAN2, Yaşar ÇALIŞKAN1, Numan GÖRGÜLÜ1, Halil YAZICI1, Aydın TÜRKMEN1, Mehmet Şükrü SEVER1
 • Bir Renal Transplant Hastasında Everolimusa Bağlı Nefrotik Düzeyde Proteinüri
       Garip ŞAHİN1, N. Şule YAŞAR2, Evrim ÇİFTÇİ3, Ahmet Uğur YALÇIN1, Haluk KİPER4
 • Renal Transplant Alıcılarında Diyaliz Dönemine Göre Safra Kesesi Taşı Riskinde Artış
       Mustafa Balal1, Erkan Demir2, Figen Binokay3, Saime Paydaş1, Yaşar Sertdemir4, Uğur Erken2, İbrahim Karayaylalı1, Neslihan Seyrek1
 • Transplantasyon İçin Denizli'den Kadavra Organ Çıkarımı
       Murat Çolakoğlu1, Mustafa Nalbant2
 • Renal Transplant Alıcılarında Serum CRP, SAA ve C5a Düzeylerinin Akut Rejeksiyonun Erken Tanı ve Takibindeki Önemi
       Erkan Demir1, Eren Erken2, Uğur Erken1
 • İnvazif Aspergilloza Bağlı Orbital Apeks Sendromu Olan Renal Transplant Alıcısı
       Serkan Yener1, Ali Çelik2, Dilek Tekiş1, Semih Sütay3, Süleyman Kaynak4, Nusret Yılmaz1, Caner Çavdar2, Taner Çamsarı2
 • Refrakter Akut Humoral Renal Allograft Rejeksiyonunun Tek Doz Rituximab ile Başarılı Tedavisi
       Yalçın SOLAK, Hüseyin ATALAY, Süleyman TÜRK
 • Proksimal Üreter Kopmasının Tedavisinde Renal Ototransplantasyon
       Fazıl Tuncay AKİ, Artan KONİ, Cenk Yücel BİLEN, Kubilay İNCİ, Ali ERGEN, Haluk ÖZEN, İlhan ERKAN
 • Retroperitoneoskopik Verici Nefrektomi Sonuçlarımız
       Ender ÖZDEN1, Yarkın Kamil YAKUPOĞLU1, Yakup BOSTANCI1, Fatih ATAÇ1, Ahmet KARATAŞ2, Şaban SARIKAYA1
 • Nefroloji Pratiğinde Plazmaferez Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
       Battal ALTUN1, Mustafa ÇAKAR1, Seyid A hmet AY1, Murat KARAMAN1, Mahmut İlker YILMAZ2, Tayfun EYİLETE N2, Kayser ÇAĞLAR2, Yusuf OĞUZ2, Müjdat YENİCESU2, Abdülgaffar VURAL2
 • Türkiye'de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2009 Yılı Rapor Özeti
       Gültekin SÜLEYMANLAR1, Nurhan SEYAHİ2, Mehmet Rıza ALTIPARMAK2, Kamil SERDENGEÇTİ2
 • Renal Transplant Alıcılarında Post-transplant anti-HLA Antikorların Sıklığı ve Risk Etkenleri
       Burak SUVAK1, Kenan KEVEN1, Şule ŞENGÜL1, İlhan KURULTAK1, Acar TÜZÜNER2, Selçuk HAZİNEDAROĞLU2, Hüseyin TUTKAK3
 • Canlıdan Renal Transplantasyon Yapılan Olgularda Arteriyel Sertliği Etkileyen Faktörler
       Serpil Ergülü EŞMEN1, Müge ÖZCAN1, Şule ŞENGÜL1, Acar TÜZÜNER2, Selçuk HAZİNEDAROĞLU2, Arzu ENSARİ3, Gökhan NERGİZOĞLU1, Kenan KEVEN1
 • Posttransplant Genitoüriner Tüberküloz
       Zeynep BAL1, Mehtap ERKMEN UYAR1, Hamdi KARAKAYALI2
 • Akut Antikor Aracılı Renal Allograt Rejeksiyonunda Çift Filtrasyon Plazmaferez: Üç Vaka Bildirimi
       Yalçın SOLAK1, Hüseyin ATALAY1, İlker POLAT2, Melih ANIL1, Kültigin TÜRKMEN1, Zeynep BIYIK1, Mehdi YEKSAN1
 • Böbrek Nakli Alıcılarında Vitamin D Düzeyi ve Endotel İşlev Bozukluğu
       Mehmet ALTAN1, Kenan KEVEN1, Şule ŞENGÜL1, İrem DİNÇER2, Aydan ONGUN2, Cansın TOLUNAY2, Nejat AKAR3, Yonca EĞİN3, Şehsuvar ERTÜRK1
 • Renal Allograft Alıcısı Çocuk Hastada Takrolimus İlişkili Geri Dönüşümlü Posterior Ensefalopati Sendromu
       Elif ÇOMAK1, Çağla Serpil DOĞAN1, Arife USLU GÖKÇEOĞLU1, Mustafa KOYUN1, Özgür DUMAN2, Kamil KARAALİ3, Sema AKMAN1
 • Nakledilmiş Böbreğini Kaybetmiş Olan Hastalar
       Tülin AKAGÜN, Mehmet Şükrü SEVER
 • 2005–2010 Yılları Arasında Nefroloji Bölümünde Takip Edilen Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarının Geriye Dönük Analizi
       Salim ÖZENÇ1, Mahmut İlker YILMAZ2, Murat ÇELİKTEPE1, Cengizhan AÇIKEL3, Kenan SAĞLAM1, Ümit AYDOĞAN1
 • Böbrek Nakli Hastalarında Plazmaferez Tedavisi
       Özkan GÜNGÖR, Erhan TATAR, Hüseyin TÖZ
 • Hepatit B Aşısına Bağlı HBS Antijen Yalancı Pozitifliği Olan Bir Olguda Başarılı Böbrek Nakli
       Tolga YILDIRIM1, Şeref Rahmi YILMAZ1, Ercan TÜRKMEN1, Mahmut ALTINDAL1, Fazıl Tuncay AKİ2, Yunus ERDEM1, Ünal YASAVUL1, Çetin TURGAN1
 • Renal Transplantasyonda Kalsinörin İnhibitörlerinden mTOR İnhibitörlerine Geçiş: Tek Merkez Deneyimi
       Ebru GÖK OĞUZ, Tolga YILDIRIM, Özgür MERHAMETSİZ, Özlem YAYAR, Güner KARAVELİ GÜRSOY, Ayhan HASPULAT, Zafer ERCAN, Hadim AKOĞLU, Seyit İbrahim AKDAĞ, Deniz AYLI
 • Önemli Bir Problem: Transplantasyon Sonrası Fokal Segmental Glomeruloskleroz Nüksü ve Plazmaferez
       Türker EMRE1, Rümeyza KAZANCIOĞLU2, Hüseyin DOĞAN3, Yaşar Kerem ÇALIŞKAN4, Serdar KAHVECİOĞLU5, Aydın TÜRKMEN4
 • Nefroloji Pratiğinde Plazmaferezin Kullanımı
       Mustafa YAPRAK1, Mehmet Nuri TURAN2, Ali BAŞÇI3
 • Multipl Myeloma Böbreği
       Yavuz AYAR, Alparslan ERSOY, Abdülmecit YILDIZ
 • Transplant Renal Arter Stenozlu Olguda Gecikmiş Tanı, Doğru Tedavi
       Ayhan HASPULAT, Tolga YILDIRIM, Ebru GÖK OĞUZ, Özgür MERHAMETSİZ, Zafer ERCAN, Özlem YAYAR, Güner KARAVELİ GÜRSOY, Hadim AKOĞLU, İbrahim AKDAĞ, Deniz AYLI
 • Böbrek Vericisi ve Alıcısı Değerlendirme ve Perioperatif Bakıma İlişkin Avrupa En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu
       Kenan KEVEN1, Aydın TÜRKMEN2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Böbrek Nakli Sonrası Valgansiklovir Profilaksisi Altında Gelişen Varisella Zoster Enfeksiyonu
       Simge BARDAK1, Kenan TURGUTALP1, Mahmut Bakır KOYUNCU1, Gülden ERSÖZ2, Ahmet KIYKIM1
 • At Nalı Böbrekten İki Hastaya Transplantasyon Deneyimimiz: Olgu Sunumu
       Oğuz Uğur AYDIN1, Lütfi SOYLU1, Sezai AYDIN1, Nedim ÇEKMEN2, Aydın DALGIÇ3
 • Renal Transplant Alıcısı Adölesan Hastada Parvovirüs İlişkili Anemi
       Seçil ARSLANSOYU ÇAMLAR1, Alper SOYLU1, Şebnem YILMAZ BENGOA2, Mehmet ATİLLA TÜRKMEN1, Salih KAVUKCU1
 • Geç Dönemde NODAT Gelişen Renal Transplantasyonlu Olgu
       Cengiz BULUT, Güner KARAVELİ GÜRSOY, Ebru GÖK OĞUZ, Özgür MERHAMETSİZ, Tuğba KİP TEYMUR, Gökhan ATILGAN, Başol CANBAKAN, Mehmet DENİZ AYLI
 • Kronik Antikor Aracılı Rejeksiyonda Rituksimab ve Plazmaferez/İntravenöz İmmünglobulin Kombinasyonun Tarihsel Kontrol Grubu ile Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırması
       Çağlar RUHİ1, Murat TUĞCU1, Umut KASAPOĞLU1, Ali Murat GÖKÇE2, Pınar ATA3, Mesut İzzet TİTİZ4
 • Hemodiyaliz, Periton Diyalizi ve Böbrek Trasplantasyonu Hastalarında Tiol/Disülfit Dengesi
       Yasemin ÜSTÜNDAĞ Budak1, Serdar KAHVECİOĞLU2, Hüseyin CELİK3, Murat ALIŞIK4, Özcan EREL4
 • Hemodiyaliz ve Böbrek Nakli Hastalarında Anksiyete, Depresyon ve Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması
       Dilek BARUTÇU ATAŞ1, Hakkı ARIKAN1, Sabahat ALIŞIR ECDER2, Hilmi ÇİFTÇİ3
 • Pediatrik Nefroloji Hastalarında Plazma Değişimi Endikasyonları ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
       Yaşar KANDUR1, Yeşim ÖZDEMİR1, Bahar BÜYÜKKARAGÖZ1, Şeniz GÖRAL2, İdil YENİCESU3, Sevcan A. BAKKALOĞLU1
 • Böbrek Transplantasyonu Sonrası Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi
       Dilek SOYLU1, Tülay ORTABAĞ2
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.