2015, Cilt 24, Sayı 1
6 makale bulundu.
 • İNSÜLİNE BAĞIMLI OLMAYAN DIABETES MELLİTUS'DA MİKROALBÜMİNÜRİ VE İDRAR AMİLAZI
       Dr. Ç. ÖZENER, Dr. A. BEDİR, Dr. K. EMERK, Dr. E. AKOĞLU
 • Yenidoğan Bebeklerde Akut Böbrek Yetersizliği
       Harika Alpay1, Neşe Karaaslan Bıyıklı1, İbrahim Gökçe1, Hülya Bilgen2, Eren Özek2, İpek Akman2
 • Mesane Rabdomiyosarkomunda Böbrek Fonksiyonlarında Bozulma Nedenleri
       Neşe Karaaslan Bıyıklı1, Harika Alpay1, Cengiz Canpolat2, Su Berrak2, Halil Tuğtepe3, Sabahat İnanır4
 • Akut Böbrek Yetersizliği ile Prezente Olan İki Farklı Olgu: Renal Lenfoma ve Akciğer Kanseri Böbrek Metastazı
       Ayşe Serra UÇAR1, Yaşar ÇALIŞKAN2, Halil YAZICI2, Berna YELKEN2, Işın KILIÇASLAN3, Alaattin YILDIZ2, Mehmet Şükrü SEVER2
 • Metformin Kullanırken Diyare ve Akut Böbrek Yetmezliği Gelişen Hastada, Metformine Bağlı Laktik Asidoz: Olgu Sunumu
       Mustafa YAPRAK1, Mehmet Nuri TURAN1, Aygül ÇELTİK1, Meltem SEZİŞ DEMİRCİ1, Erhan TATAR1, Arzu Nazlı ZEKA2, Hüsnü PULLUKÇU2, Mehmet ÖZKAHYA1
 • Metformine Bağlı Nefrotik Sendrom
       Garip ŞAHİN1, Yusuf KARAKAŞ2, Fatih TAŞTEKİN2, Mustafa Fuat AÇIKALIN3
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.