2016, Cilt 25, Sayı 0
18 makale bulundu.
 • 114 RENAL TRANSPLANTASYON TEDAVİSİNİN SONUÇLARI
       Dr. Abdülgaflar VURAL, Dr. Hikmet TANBOĞA, Dr. M. Yaşar TÜLBEK, Dr. Müjdat YENİCESU
 • POSTTRANSPLANT ERİTROSİTOZDA ENALAPRİLİN ETKİNLİĞİ
       Dr. Ercan OK, Dr. Ahmet ÇÖKER, Dr. Seyhun KÜRŞAT, Dr. Hüseyin TÖZ, Dr. Yaman TOKAT, Dr. Fehmi AKÇİÇEK, Dr. ALİ BAŞÇI
 • BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTALARDA SERUM SOLUBL İNTERLÖKİN-2 RESEPTÖR DÜZEYİ ÖLÇÜMÜNÜN AKUT REJEKSİYON TANISINDAKİ DEĞERİ
       Dr. Kenan ATEŞ, Dr. Deniz AYLI, Dr. Murat DURANAY, Dr. Şehsuvar ERTÜRK, Dr. Bülent ERBAY, Dr. Neva! DUMAN, Dr. Hüseyin TUTKAK, Dr. Oktay KARATAN, Dr. Ergün ERTUG
 • RENAL ALLOGREFT ALICILARINDA HİPERLİPİDEMİNİN GEMFİBROZİLLE SAĞALTIMI
       Dr. Ercan Ok, Dr. Mete Alev, Dr. Seyhun Kürşat, Dr. Mahmut Töbü, Dr. Yaman Tokat, Dr. Fehmi Akçiçek, Dr. Gürhun Atabay, Dr. Ali Başçı
 • Enterokok ve Kandida Enfeksiyonuna Bağlı Kadaverik Renal Transplantasyon Alıcısında Gelişen Arteryel Mikotik Anevrizma Rüptürü
       Devrim BOZKURT1, Bilgin ARDA2, Sait ŞEN3, Mircelal KAZİMİ4, Cüneyt HOŞCOŞKUN4, Hüseyin TÖZ1
 • BÖBREK TRANSPLANTASYONU SONRASI TÜBERKÜLOZ İNFEKSİYONU
       Dr. Alaattin Yıldız1, Dr. M. Şükrü Sever1, Dr. Aydın Türkmen1, Dr. S. Tevfık Ecder1, Dr. Fatih Beşışık2, Dr. Levent Tabak3, Dr. Turhan Ece3, Dr. Işın Kılıçarslan4, Dr. Ergin Ark1
 • POSTTRANSPLANT DÖNEMDE EVLİLİK, HAMİLELİK VE FERTİLİZASYON
       Seyit Mehmet Kayacan1, Mehmet Şükrü Sever1, Aydın Türkmen1, Ahmet Vedat Çelik1, Alaattin Yıldız1, S.Tevfik Ecder1, Hayri Ermiş2
 • SIFIR SAAT BİOPSİLERDE SAPTANAN MORFOLOJİK BULGULAR VE ERKEN DÖNEMDE GREFT FONKSİYONUNA ETKİSİ
       Sait Şen1, Mehmet Özkahya2, Cüneyt Hoşcoşkun2, Gülçin Başdemir1
 • AKUT ÜRÎNER OBSTRÜKSİYONU OLAN RENAL TRANSPLANTASYONU! BİR HASTADA DİÜRETİK BÖBREK SİNTİGRAFİSİNİN KLİNİK DEĞERİ
       Ayşegül Dirlik1, Zehra Özcan1, Soner Duman2, Gülay Aşçı2, Süreyya Özbek3, Cüneyt Hoşçoşkun4, Kamil Kumanlıoğlu1
 • TRANSPLANT BÖBREK İĞNE BİOPSİLERİNDE İKİ BİOPSİ KORU, İKİ SINIFLAMA (BANFF 97 VE CCTT) VE İKİ ARAŞTIRICI ARASINDAKİ TANI UYUMU
       Sait Şen1, Gülçin Başdemir1, Soner Duman2, Cüneyt Hoşcoşkun3, Ali Veral1
 • HİPERTANSİF RENAL TRASPLANT HASTALARINDA MİBEFRADİL KULLANIMININ SİKLOSPORİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Gültekin Süleymanlar, Murat Tuncer, Metin Sarıkaya, Mehmet Öğüş*, Fevzi Ersoy, Gülsen Yakupoğlu, Tuncer Karpuzoğlu*
 • OGMENTASYON YAPILAN MESANELERDE RENAL TRANSPLANTASYON : HACETEPE DENEYİMİ
       Cem AKBAL1, Serdar TEKGÜL2, Seza ÖZEN3, Rezzan TOPALOĞLU3, Nesrin BEŞBAŞ3, Ayşin BAKKALOĞLU3, İlhan ERKAN2, Mehmet BAKKALOĞLU2
 • Böbrek Transplantasyonunda Tedarik Zinciri Yönetimi
       B. Ruhet GENÇ
 • Polikistik At Nalı Böbrekli Hipertansif Bir Vaka
       Alper KIRKPANTUR1, Bülent ALTUN2, Mahmut İlker YILMAZ1, Müjdat YENİCESU1
 • 2005–2010 Yılları Arasında Nefroloji Bölümünde Takip Edilen Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarının Geriye Dönük Analizi
       Salim ÖZENÇ1, Mahmut İlker YILMAZ2, Murat ÇELİKTEPE1, Cengizhan AÇIKEL3, Kenan SAĞLAM1, Ümit AYDOĞAN1
 • Böbrek Vericisi ve Alıcısı Değerlendirme ve Perioperatif Bakıma İlişkin Avrupa En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu
       Kenan KEVEN1, Aydın TÜRKMEN2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Hemodiyaliz, Periton Diyalizi ve Böbrek Trasplantasyonu Hastalarında Tiol/Disülfit Dengesi
       Yasemin ÜSTÜNDAĞ Budak1, Serdar KAHVECİOĞLU2, Hüseyin CELİK3, Murat ALIŞIK4, Özcan EREL4
 • Böbrek Transplantasyonu Sonrası Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi
       Dilek SOYLU1, Tülay ORTABAĞ2
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.