2016, Cilt 25, Sayı 0
10 makale bulundu.
 • DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT GLOMERULONEFRİT
       Dr. F. Müjgan AYNACI, Dr. Hilal MOCAN, Dr. Gülay KARAGÜZEL, Dr. Yakup ASLAN
 • KONVANSİYONEL İMMUNOSUPRESİF TEDAVİYE YANITSIZ PRİMER GLOMERULONEFRİT OLGULARINDA SİKLOSPORİN A TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
       Mustafa Güllülü1, Ediz Dalkılıç2, Kamil Dilek, Mahmut Yavuz1, Alpaslan Ersoy1, Yüksel Karakoç2, Güzin Gönüllü1, Mehmet Usta1, Mustafa Yurtkuran1
 • FARKLI SEYİRLİ DÖRT WEGENER GRANULOMATOZ OLGUSU
       Mahmut Yavuz1, Yusuf Karabulut1, Mustafa Güllülü1, Alpaslan Ersoy1, Ediz Dalkılıç1, Gülaydan Filiz2, Kamil Dilek1, Mustafa Yurtkuran1
 • NEFROTİK SENDROM İLE SEYREDEN KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ
       T.Rıfkı Evrenkaya1, E. Murat Atasoyu1, E. Gökhan Kandemir2, Ahmet Öztürk2, M. Yaşar Tülbek1
 • STANDART TEDAVİLERE DİRENÇLİ MEMBRANOPROLİFERATİF GLOMERULONEFRİTTE MYCOPHENOLATE MOFETIL TEDAVİSİ
       T.Rifki Evrenkaya, Enes Murat Atasoyu, M.Yaşar Tülbek
 • FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLONEFRİT GELİŞEN BİR BEHÇET HASTASI (OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ)
       Ali Rıza Odabaş, Ramazan Çetinkaya, Zekai Erman, Yılmaz Selçuk
 • TEDAVİYE DİRENÇLİ PRİMER GLOMERULER HASTALIKLARDA MİKOFENOLAT MOFETİL KULLANIMI (RETROSPEKTİF ANALİZ)
       Aydın Türkmen1, Savaş Öztürk2, Mine Besler3, Sevgi Şahin4, Gülizar Manga1, Mehmet Küçük1, Gülistan Bahat2, Ergin Ark1
 • Tip 2 Diyabetes Mellitusu Olan Bir Hastada Akut Eksudatif Diffüz Proliferatif Glomerulonefrit
       Alper KIRKPANTUR, Gürkan ÇELEBİ, Tayfun EYİLETEN, Mahmut İlker YILMAZ, Kayser ÇAĞLAR, Yusuf OĞUZ, Ayhan ÖZCAN, Abdülgaffar VURAL, Müjdat YENİCESU
 • Nefrotik Sendromun Nadir Bir Nedeni: C1q Nefropatisi
       Serhan PİŞKİNPAŞA1, Hadim AKOĞLU1, Ezgi ÇOŞKUN YENİGÜN1, Nihal ÖZKAYAR1, Eyüp KOÇ1, İpek IŞIK GÖNÜL2, Fatih DEDE1
 • Böbrek Biyopsisi Yapılan Olgularımızın Retrospektif Genel Değerlendirilmesi ve Histopatolojik Alt Gruplarının İncelenmesi
       Türker YILMAZ1, Alper ALP2, Hakan AKDAM2, İbrahim METEOĞLU3, Alparslan ÜNSAL4, Yavuz YENİÇERİOĞLU2, Harun AKAR2
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.