2016, Cilt 25, Sayı 0
2 makale bulundu.
  • SALMONELLA ENFEKSİYONUNUN HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM ETYOLOJİSİNDEKİ ROLÜ
         Özlem Erdoğan, Ayşe Öner, Mehmet Bülbül, Gülay Demircin, Feride Duru
  • Hemofagositik Lenfohistiositoz Gelişen Bir Atipik Hemolitik Üremik Sendrom Olgusu
         Sare Gülfem AKYÜZ1, Abdurrahman KARA2, Aysun ÇALTIK YILMAZ1, Mehmet BÜLBÜL1, Özlem ERDOĞAN1, Gülay DEMİRCİN1, Nilüfer ARDA3
  •  

    Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.