2016, Cilt 25, Sayı 0
54 makale bulundu.
 • DONÖR SPESİFİK TRANSFÜZYONLARIN (DST) ERKEN ve GEÇ DÖNEM RENAL ALLOGREFT FONKSİYONU ÜZERİNE ETKİSİ
       Dr. Kenan Ateş1, Dr. Bülent Erbay1, Dr. Erdal Anadol2, Dr. Neval Duman1, Dr. Yaşar Bedük3, Dr. Cihan Bumin2, Dr. Semih Aydıntuğ2, Dr. Nihat Arıkan3, Dr. Deniz Aylı1, Dr. Şehsuvar Ertiirk1, Dr. Sadık Ersöz2, Dr. Hüseyin Tutkak4, Dr. Oktay Karatan1, Dr. Ergün Ertuğ1
 • POSTTRANSPLANT DİYABETES MELLİTUS
       Dr. Ercan Ok1, Dr. Mahmut Töbü2, Dr. Göktuğ Önder2, Dr. Seyhun Kürşat1, Dr. Yaman Tokat3, Dr. Fehmi Akçiçek1, Dr. Cüneyt Hoşçoşkun3, Dr.Ali Başçı1
 • RENAL TRANSPLANT OLGUSUNDA NOCARDIA ENFEKSİYONU
       Dr.Ahmet ÇOKER1, Dr.Ercan OK1, Dr.Eray KARA1, Dr.Ayşın ZEYTİNOĞLU2, Dr.Yaman TOKAT1, Dr.Cüneyt HOŞCOŞKUN1, Dr.Hasan KAPLAN1, Dr.Özdenıir YARARBAŞ1
 • RENAL TRANSPLANTASYON SONRASINDA OLGULARIN RENAL TUBULER ASİDOZ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
       Dr. A. Özdemir1, Dr. I. Yegenağa, Bakioglu1, Dr. D. Güzey2, Dr. F. Türken1, Dr. İ. Titiz3, Dr. B. Güven1, Dr. Z. Bicik1, Dr. P. Seymen1, Dr. M. Aydın, Dr. Y. Özel1
 • RENAL PREZERVASYONDA WISCONSIN ÜNİVERSİTESİ SOLÜSYONUNUN İSKEMİK REPERFÜZYON HASARLAR ÜZERİNE ETKİSİ
       A. B. Memmedoğlu1, M. Bağışgil2, E. İnce3, G. Sultuybek3, İ. Seçkin4, M. Sarıyar5
 • RENAL TRANSPLANTASYONLU BİR HASTADA KORONER BYPASS OPERASYONU
       Dr. Tevfik Tezcaner, Dr. Cem Yorgancioğlu, Dr. Oğuz Moldibi, Dr. Zeki Çatav, Doç. Dr. I. Yaman Zorlutuna
 • YENİ RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA SANDIMMUN NEORAL'IN ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ
       Dr. Abdülkadir Unsal1, Dr. Aydın Türkmen2, Dr. Mustafa Yurtkuran3, Dr Ercan Ok1, Dr. Uluğ Eldegez2, Dr. Kamil Dilek3, Dr. Ali Başçı1, Dr. Ali Emin Aydın2, Dr. Mehmet Şükrü Sever2, Dr. Alpaslan Ersoy3, Dr. Yaman Tokat1
 • FEBRİL PNÖMONİK SENDROM DÜŞÜNÜLEN RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA BRONKO ALVEOLAR LAVAJ BULGULARI
       Dr. Sibel Ersan1, Dr. Funda Türkmen1, Dr. İdris Şahin1, Dr.Mustafa Aydın1, Dr. M.İzzet Titiz2, Dr.Yıldız Özel1
 • POSTTRANSPLANT SITOMEGALOVIRUS HASTALIĞI
       Aydın Türkmen1, Alaattin Yıldız1, Tevfik Ecder1, A.Emin Aydın2, Reha Erkoç1, Süleyman Türk1, Şükrü Palanduz3, Uluğ Eldegez2, M. Şükrü Sever1
 • L-CARNİTİN TEDAVİSİNİN HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA ERİTROSİT YAŞAM SÜRESİNE ETKİSİ
       S.Şen, M.Yüksel
 • DİYALİZ HASTALARINDA L-CARNİTİNE TEDAVİSİNİN ERİTROSİT OSMOTİK FRAJİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
       Saniye Şen
 • ERİTROSİT MEMBRAN SERTLİĞİ (VEYA) ERİTROSİT DEFORMABİLİTESİ; PROTEİNÜRİK HASTALARDA KAN VE PLAZMA VİSKOZİTELERİ
       Meltem (Ayaz) Pekpak1, Meltem Ercan2, Dildar Konukoğlu3, Ekrem Erek1
 • SİKLOSPORİN KULLANAN RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ
       Soner Duman, Ercan Ok, Göktuğ Önder, Hüseyin Töz, Mehmet Özkahya, Ali Çelik, Gülay Aşçı, Gürhun Atabay
 • DİYALİZ HASTALARINDA ERITROPOIETİNİN ERİTROSİT YAŞAM SÜRESİ, LİPİD PEROKSİDASYONU VE ERİTROSİT ANTİOKSİDAN SİSTEME ETKİSİ
       Saniye Şen1, Mahmut Yüksel2, Ahmet Belce3, Hafize Uzun3
 • RENAL GREFT FONKSİYONU ve BAZAL GLOMERULER ALAN
       Sait Şen1, Bülent Celasun2, Soner Duman3, Cüneyt Hoşçoşkun4
 • DİYALİZ HASTALARINDA ERİTROPOİETİN VE L-KARNİTİN TEDAVİSİNİN ANEMİ, ERİTROSİT YAŞAM VE OSMOTİK FRAJİLİTEYE ETKİSİ
       Saniye Şen1, Mahmut Yüksel2, Sedat Üstündağ1
 • RENAL TRANSPLANTASYON SONRASINDA OSTEONEKROZ GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ
       Sinan Trablus, Mehmet Rıza Altıparmak, Süheyla Apaydın, Ömer Başar, Kamil Serdengeçti, Meltem Pekpak, Muzaffer Sarıyar, Rezzan Ataman, Ekrem Erek
 • BİR RENAL TRANSPLANT ALICISINDA DE NOVO FOKAL SEGMENTAL GLOMERULOSKLEROZ VE TEKRARLAYAN IgA NEFROPATİSİ
       Seyit Mehmet Kayacan1, Alaattin Yıldız1, Işın Kılıçaslan2, Mehmet Şükrü Sever1
 • RENAL TRANSPANTLI OLGULARDA İDRAR KAÇAĞI TANISI: ULTRASONOGRAFİ, KLİNİK VE SİNTİGRAFİ BULGULARI
       Ayşegül Dirlik1, Rüya Erinç1, Zehra Özcan1, Soner Duman2, Mehmet Özkahya2, S. Süreyya Özbek3, Kamil Kumanlıoğlu1
 • ÇOCUK KADAVERİK BÖBREKLERİNİN ERİŞKİN ALICIYA EN BLOCK TRANSPLANTASYON
       Cüneyt Hoşcoşkun1, Soner Duman2, Ali İhsan Günal2, Hüseyin Töz2, Ayşegül Dirlik3, Süha Süreyya Özbek4, Murat Sözbilen1, Ercan Ok2, Ali Başçı2, Hasan Kaplan1
 • LENFOSELDE LAPAROSKOPİK FENESTRASYON YÖNTEMİ
       Cüneyt Hoşcoşkun1, Soner Duman2, Gülay Aşçı2, Hüseyin Töz2, Süha Süreyya Özbek3, Mehmet Özkahya2, Mehmet Erikoğlu1, Ercan Ok2, Ali Başçı2, Hasan Kaplan1
 • RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA PULSE METİLPREDNİZOLON TEDAVİSİ İLE İMMÜNSÜPRESYON İNDÜKSİYONU
       Oktay Oymak1, Bülent Tokgöz1, Hülya Taşkapan3, Ayhan Doğukan4, Zeki Yılmaz2, Erdoğan Sözüer2, Cengiz Utaş1
 • ULTRASONOGRAM REHBERLİĞİNDE TRANSPLANTE BÖBREK BİYOPSİSİ NE KADAR RİSKLİ?
       Soner Duman1, Süha Süreyya Özbek2, Sait Sen3, Gülçin Başdemir3, Hüseyin Töz1, Gülay Aşçı1, Mehmet Özkahya1, Necati Sezgin2, Ali Başçı1
 • RENAL TRANSPLANTASYON OLGUSUNDA VİRAL TÜBÜLOİNTERSTİSYEL NEFRİT (OLGU SUNUMU)
       Sait Şen1, Soner Duman2, Osman Zekioğlu1, Hüseyin Töz2, Aysın Zeytinoğlu3, Gülçin Başdemir1
 • ERİTROPOETİN TEDAVİSİ ALAN ÇOCUK PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KARNİTİN SUPPLEMANTASYONU'NUN ANEMİYE ETKİLERİ
       Celalettin Koşan1, Lale Sever2, Salim Çalışkan2, Özgür Kasapçopur2, Nil Arisoy2
 • RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI GELİŞEN PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ
       Hakan Erdoğan1, Sevgi Mir1, Caner Kabasakal1, Neşe Özkayın1, Neşe Çelebisoy2
 • RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI HUMAN PAPİLLOM VİRÜS OLGUSU
       Sevgi Mir1, Neşe Özkayın1, Taner Akalın2
 • Acute Pancreatitis: An Uncommon Cause of Acute Renal Failure in a Renal Transplanted Patient
       Mustafa Balal, Neslihan Seyrek, Saime Paydaş, İbrahim Karayaylalı
 • Renal Transplantasyon Uygulanan Hastalarda İmmünsupresif Tedavinin Monitorizasyonu
       Alper KIRKPANTUR, Mahmut İlker YILMAZ, Müjdat YENİCESU
 • Renal Transplantlı Hastalarda BK Virüs Nefropatisi: Bir Merkezin Deneyimi
       Berna MURAT YELKEN1, Işın KILIÇASLAN2, Yaşar ÇALIŞKAN1, Numan GÖRGÜLÜ1, Halil YAZICI1, Aydın TÜRKMEN1, Mehmet Şükrü SEVER1
 • Bir Renal Transplant Hastasında Everolimusa Bağlı Nefrotik Düzeyde Proteinüri
       Garip ŞAHİN1, N. Şule YAŞAR2, Evrim ÇİFTÇİ3, Ahmet Uğur YALÇIN1, Haluk KİPER4
 • Kronik Böbrek Hastalığı Anemisi
       Müjdat Yenicesu, Tayfun Eyileten, İlker Yılmaz
 • Renal Transplant Alıcılarında Diyaliz Dönemine Göre Safra Kesesi Taşı Riskinde Artış
       Mustafa Balal1, Erkan Demir2, Figen Binokay3, Saime Paydaş1, Yaşar Sertdemir4, Uğur Erken2, İbrahim Karayaylalı1, Neslihan Seyrek1
 • Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Hedef Hemoglobin Değerinin Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisi
       Mustafa Topal1, Fatih Dede2, Deniz Aylı2, Ekrem Abaylı1, Ulaş Özgür Özdoğan3, Tayfun Akalın1
 • Renal Transplant Alıcılarında Serum CRP, SAA ve C5a Düzeylerinin Akut Rejeksiyonun Erken Tanı ve Takibindeki Önemi
       Erkan Demir1, Eren Erken2, Uğur Erken1
 • Çocuklarda Kronik Böbrek Yetersizliği ve Anemi
       Harika Alpay, Neşe Karaaslan Bıyıklı
 • Renal Transplant Alıcılarında Post-transplant anti-HLA Antikorların Sıklığı ve Risk Etkenleri
       Burak SUVAK1, Kenan KEVEN1, Şule ŞENGÜL1, İlhan KURULTAK1, Acar TÜZÜNER2, Selçuk HAZİNEDAROĞLU2, Hüseyin TUTKAK3
 • Canlıdan Renal Transplantasyon Yapılan Olgularda Arteriyel Sertliği Etkileyen Faktörler
       Serpil Ergülü EŞMEN1, Müge ÖZCAN1, Şule ŞENGÜL1, Acar TÜZÜNER2, Selçuk HAZİNEDAROĞLU2, Arzu ENSARİ3, Gökhan NERGİZOĞLU1, Kenan KEVEN1
 • Posttransplant Genitoüriner Tüberküloz
       Zeynep BAL1, Mehtap ERKMEN UYAR1, Hamdi KARAKAYALI2
 • Böbrek Nakli Alıcılarında Vitamin D Düzeyi ve Endotel İşlev Bozukluğu
       Mehmet ALTAN1, Kenan KEVEN1, Şule ŞENGÜL1, İrem DİNÇER2, Aydan ONGUN2, Cansın TOLUNAY2, Nejat AKAR3, Yonca EĞİN3, Şehsuvar ERTÜRK1
 • Periton Diyalizi Hastalarında Hepsidin ile Anemi ve İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kontrol Gruplu Çalışma
       Zeki AYDIN1, Meltem GÜRSU1, Sami UZUN1, Serhat KARADAĞ1, Emel TATLI1, Abdullah ŞUMNU1, Yasemin DÖVENTAŞ ERDOĞAN2, Macit KOL DAŞ2, Savaş ÖZTÜRK1, Rümeyza KAZANCIOĞLU3
 • Renal Allograft Alıcısı Çocuk Hastada Takrolimus İlişkili Geri Dönüşümlü Posterior Ensefalopati Sendromu
       Elif ÇOMAK1, Çağla Serpil DOĞAN1, Arife USLU GÖKÇEOĞLU1, Mustafa KOYUN1, Özgür DUMAN2, Kamil KARAALİ3, Sema AKMAN1
 • Hepatit B Aşısına Bağlı HBS Antijen Yalancı Pozitifliği Olan Bir Olguda Başarılı Böbrek Nakli
       Tolga YILDIRIM1, Şeref Rahmi YILMAZ1, Ercan TÜRKMEN1, Mahmut ALTINDAL1, Fazıl Tuncay AKİ2, Yunus ERDEM1, Ünal YASAVUL1, Çetin TURGAN1
 • Ankilozan Spondilitli Bir Hemodiyaliz Hastasında Etanersept Tedavisine Beklenmeyen Olumlu Yanıt
       Mehmet Tuğrul SEZER1, Mehmet ŞAHİN2, Atila ALTUNTAŞ1
 • Rekombinant Eritropoietin ile Tedavi Edilen Hemodiyaliz Hastalarında Antieritropoietin Antikorlar
       Savaş ÖZTÜRK1, Alper GÜMÜŞ2, Vecihi MEMİLİ3, Muhammet Emin DÜZ2, Egemen CEBECİ1, Macit KOLDAŞ2, Rümeyza KAZANCIOĞLU4
 • Türkiye’de Böbrek Nakli Yapılan Hastalarda Anemi Prevalansı
       Alparslan MERDİN1, Seray KARAGÖZ1, Fatma AVCI1, Hüseyin KOÇAK2, Ayhan DİNÇKAN2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Renal Transplantasyonda Kalsinörin İnhibitörlerinden mTOR İnhibitörlerine Geçiş: Tek Merkez Deneyimi
       Ebru GÖK OĞUZ, Tolga YILDIRIM, Özgür MERHAMETSİZ, Özlem YAYAR, Güner KARAVELİ GÜRSOY, Ayhan HASPULAT, Zafer ERCAN, Hadim AKOĞLU, Seyit İbrahim AKDAĞ, Deniz AYLI
 • Diyabetik Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı ile Albüminüri Arasındaki İlişki
       Aydın ÜNAL1, İsmail KOÇYİĞİT1, İlkcan ÇERÇİ2, Ender DOĞAN2, Tamer ARIKAN1, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, Bülent TOKGÖZ1, Oktay OYMAK1
 • Transplant Renal Arter Stenozlu Olguda Gecikmiş Tanı, Doğru Tedavi
       Ayhan HASPULAT, Tolga YILDIRIM, Ebru GÖK OĞUZ, Özgür MERHAMETSİZ, Zafer ERCAN, Özlem YAYAR, Güner KARAVELİ GÜRSOY, Hadim AKOĞLU, İbrahim AKDAĞ, Deniz AYLI
 • Böbrek Nakli Sonrası Valgansiklovir Profilaksisi Altında Gelişen Varisella Zoster Enfeksiyonu
       Simge BARDAK1, Kenan TURGUTALP1, Mahmut Bakır KOYUNCU1, Gülden ERSÖZ2, Ahmet KIYKIM1
 • Geç Dönemde NODAT Gelişen Renal Transplantasyonlu Olgu
       Cengiz BULUT, Güner KARAVELİ GÜRSOY, Ebru GÖK OĞUZ, Özgür MERHAMETSİZ, Tuğba KİP TEYMUR, Gökhan ATILGAN, Başol CANBAKAN, Mehmet DENİZ AYLI
 • Renal Allograft Yetersizliğinde Eritropoetin Direnci: Olgu Sunumu
       Can HÜZMELİ, Mustafa SAĞLAM, Barış DÖNER
 • Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Demir Yükünün Fibroscan ile Değerlendirilmesi: Öncül Çalışma
       Orçun ALTUNÖREN1, Kadir GİŞİ2, Tuğba YILMAZ1, Ferhat KESLER1, Murat İSPİROĞLU2, Didem DEMİRCİOĞLU1, Safa Ersen GANİDAĞLI1, Yasemin COŞKUN YAVUZ1, Ali ÇETİNKAYA2, Özkan GÜNGÖR1
 • Hemodiyaliz ve Böbrek Nakli Hastalarında Anksiyete, Depresyon ve Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması
       Dilek BARUTÇU ATAŞ1, Hakkı ARIKAN1, Sabahat ALIŞIR ECDER2, Hilmi ÇİFTÇİ3
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.