2016, Cilt 25, Sayı 0
26 makale bulundu.
  • Rabdomiyoliz ve Hipovolemiye Bağlı Akut Üremi ile Başvuran Nefrotik Sendromlu Olgu Sunumu
         Nilüfer KUZEYLİ KAHRAMAN1, Gülçin KANTARCI2, Cüneyt KAHRAMAN3
  • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Üç Olguda Tirotoksikoz
         Murat Demir1, Mehmet Tuğrul Sezer1, Jale Ertürk2, Mustafa Yıldız3
  • Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Akut Böbrek Hasarı
         Bülent TOKGÖZ1, İsmail KOÇYİĞİT1, Gülşah POLAT2, Bülent ESER3, Aydın ÜNAL1, Leylagül KAYNAR3, Murat SİPAHİOĞLU1, Oktay OYMAK1, Cengiz UTAŞ1, Mustafa ÇETİN3
  • Altmış Beş Yaş ve Üzeri Hastalarda Böbrek Biyopsisi: Bir Klinikopatolojik Analiz
         Yusuf OĞUZ1, Fatih DEDE1, Ahmet Seyit AY2, Murat KARAMAN2, Tayfun EYİLETEN1, Alper KIRKPANTUR1, Mahmut İlker YILMAZ1
  • Hastanede Yatan Hastalarda Akut Böbrek Hasarı Tedavisinde Aralıklı Hemodiyaliz mi, Sürekli Hemodiyaliz mi?
         Ayşegül ORUÇ1, Alparslan ERSOY1, Ayşe HOYRAZLI2, Tümay ALTINAY1, Nimet AKTAŞ1, Abdülmecit YILDIZ1, Cuma Bülent GÜL1, Mustafa GÜLLÜLÜ1
  • Böbrek Biyopsilerinin Klinikopatolojik Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi
         Serhan PİŞKİNPAŞA, Fatih DEDE, Hadim AKOĞLU, Fatma DOĞRU, Ezgi Çoşkun YENİGÜN, Ramazan ÖZTÜRK, Nihal ÖZKAYAR, Didem TURGUT, Eyüp KOÇ, Ali Rıza ODABAŞ
  • Doğu Anadolu Bölgesi'nde Yenidoğan Döneminde Akut Böbrek Yetmezliği
         Mehmet MUTLU1, Yakup ASLAN2, İbrahim GÖKÇE3
  • Akut Böbrek Hasarıyla Tanı Alan Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri Olgusu
         Ezgi ÇOŞKUN YENİGÜN1, Didem TURGUT1, Simge BARDAK2, Serhan PİŞKİNPAŞA1, Nihal ÖZKAYAR1, Eyüp KOÇ1, Fatih DEDE1
  • Akut Böbrek Hasarında Beslenme Desteği
         Ayşe BİLGİÇ1, Ali AKÇAY1, Siren SEZER2
  • Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri ve Akut Böbrek Hasarı: Olgu Sunumu
         Abdullah ŞUMNU1, Halil DÖNMEZ2, Meltem GÜRSU1, Egemen CEBECİ1, Savaş ÖZTÜRK1, Işın KILIÇARSLAN3, Rümeyza KAZANCIOĞLU4
  • Deterjan Yeme Sonrası Akut Böbrek Hasarı
         Raziye YAZICI, Ali KARAGÖZ, İbrahim GÜNEY, Lütfullah ALTINTEPE
  • Renal ve Perirenal Apsenin Nadir Bir Nedeni: Candida albicans
         Serhan PİŞKİNPAŞA, Hadim AKOĞLU, Nihal ÖZKAYAR, Fatma AKYEL, Didem TURGUT, Fatih DEDE
  • Koroner Anjiyografi Yapılan Hastalarda Kontrast Madde Nefropatisini Saptamada Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalinin Yeri
         Canan ÇOLAK GÜLOĞLU1, Sevnaz ŞAHİN2, Öner ÖZDOĞAN3, Alper ALP1, Yusuf KURTULMUŞ4, Hülya ÇOLAK5, Hikmet TEKÇE6, Mehmet TANRISEV5
  • Foam Skleroterapiye Bağlı Nadir Bir Komplikasyon: Akut Böbrek Hasarı
         Müge EREK1, Ebru GÖK2, Mesudiye BULUT1, Didem TURGUT1, Nihal ÖZKAYAR1, Fatih DEDE1
  • Hindistan'da Bir Tersiyer Bakım Merkezinde Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Böbrek Hasarı Spektrumu ve Sonuçları
         Pavan MALLESHAPPA1, Anup CHAUDHARİ2, Hemant MEHTA2
  • Egzersizin İndüklediği Akut Böbrek Hasarı: Bir Renal Hipoürisemi Olgusu
         Simge BARDAK, Kenan TURGUTALP, Ahmet KIYKIM
  • Kronik Pankreatite İkincil Gelişen Oksalat Nefropatisi: Olgu Sunumu
         Nergiz BAYRAKCI1, Nihal ÖZKAYAR1, Aysel ÇOLAK2, Müge EREK ERSÖZEN1, Ebru GÖK OĞUZ3, Fatih DEDE1
  • Atipik Klinik Tabloyla Başvuran Böbrek Tutulumlu Multipl Miyelom
         Ahmet BEHLÜL1, Meltem GÜRSU1, Abdullah ŞUMNU1, Egemen CEBECİ1, Oktay ÖZKAN1
  • Siroz ve Böbrek Fonksiyon Bozukluğu
         Yavuz AYAR1, Alparslan ERSOY1, Halime SOYAK2
  • Akut Böbrek Hasarının Nadir Bir Nedeni; Epileptik Nöbete Bağlı Rabdomiyoliz
         Mehmet Nuri TURAN1, Hüseyin DURSUN2, Fatma Zehra AĞAN2, Asiye Gülşah KARACAOĞLU2
  • Hipotroidiye Bağlı Kas Yıkımı Sonrası Gelişen Akut Böbrek Hasarı
         Ramazan ULU1, Nevzat GÖZEL2, İrem Pembegül YİĞİT3, Ali GÜREL1, Ayhan DOĞUKAN1
  • Lityumun İndüklediği Nefrojenik Diyabetes İnsipitus ve Böbrek Yetmezliği: Bir Olgu Sunumu
         Veysel KIDIR, Atila ALTUNTAŞ, Salih İNAL, Mürüvvet AYBEK, Mehmet Tuğrul SEZER
  • Akut Böbrek Hasarı ile Gelen Primer Antifosfolipid Antikor Sendromu, Olgu Sunumu
         İlter BOZACI1, Garip ŞAHİN1, Neslihan ANDİÇ2, Esra MERCANTAŞ3, Gamze SERİN3
  • Böbrekler İçin Yeni Bir Düşman: Sentetik Kannabinoidler
         Alper ALP1, Hakan AKDAM2, Ayşe Gül ÖRMECİ3, İbrahim METEOĞLU3, Emel CEYLAN4, Alparslan ÜNSAL5, Yavuz YENİÇERİOĞLU2
  • Akrep Sokması Sonrası Akut Böbrek Hasarı
         Özkan GÜNGÖR, Berivan GANİDAĞLI, Gül İnci TÖRÜN, Egemen ŞENEL, Gülsüm AKKUŞ, Ertuğrul ERKEN, Orçun ALTUNÖREN
  • İntravenöz İmmünglobulin Tedavisi ile İlişkili Akut Böbrek Hasarı: Olgu Sunumu
         Fatih YILMAZ1, Muammer BİLİCİ2, Şebnem KARAÇAY ÖZKALAYCI3, Ali BORAZAN4
  •  

    Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.