2016, Cilt 25, Sayı 0
47 makale bulundu.
 • ÇOCUKLUK ÇAĞI İDİOPATİK NEFROTİK SENDROMLARINDA RELAPSLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ
       Dr. Ayşe Öner, Dr. Gülay Demircin, Dr. Mehmet Bülbül
 • MEMBRANOPROLİFERATİFGLOMERÜLONEFRİTİ VE MİNİMAL LEZYON HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA TİROİD FONKSİYONLARI
       Dr.Aytiil Noyan, Dr. Ali Anarat, Dr. Selman Yıldırım, Rüksan Anarat
 • İDİOPATİK NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA PNÖMOKOK AŞISININ ENFEKSİYON VE RÖLAPSLARA ETKİSİ
       Dr. Gülay Demircin, Dr.Ayşe Öner, Dr.Mehmet Bülbül, Dr.Ozlem Erdoğan
 • MİNİMAL LEZYON NEFROTİK SENDROMDA APOLİPOPROTEİN DEĞİŞİKLİKLERİ
       Hilal Mocan, Ayşe Aksoy, Alişan Yıldıran
 • İDYOPATİK MEMBRANOZ NEFROPATİ TEDAVİSİNDE PREDNİZOLON VE SİKLOFOSFAMİD KOMBİNASYONUNUN ETKİNLİĞİ
       Deniz Aylı1, Kenan Ateş2, Oktay Karatan2, Neval Duman2, Bülent Erbay2, Ergun Ertuğ2, Başol Canbakan3, Fahri Mandıroğlu1
 • NEFROTİK SENDROM İLE SEYREDEN KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ
       T.Rıfkı Evrenkaya1, E. Murat Atasoyu1, E. Gökhan Kandemir2, Ahmet Öztürk2, M. Yaşar Tülbek1
 • NEFROTİK SENDROMLU HASTALARDA FUROSEMİDİN ALBUMİN İLE İNVİTRO İNKÜBASYONU NATRİÜRETİK VE DİÜRETİK ETKİSİNE KATKIDA BULUNUR MU?
       Abdülkadir Unsal1, Dilek Erdener2, Ercan Ok1, Yusuf Kurtulmuş2, Hüseyin Töz1, Ali İhsan Günal1, Soner Duman1, Fehmi Akçiçek1, Ali Başçı1
 • PRİMER GLOMERÜLONEFRİTLİ OLGULARIMIZIN ÖZELLİKLERİ
       Mehmet Rıza Altıparmak1, Gülsüm Emel Pamuk2, Ömer Nuri Pamuk2, Süheyla Apaydın1, Meltem Pekpak1, Rezzan Ataman1, Kamil Serdengeçti1, Ekrem Erek1
 • TEDAVİYE DİRENÇLİ PRİMER GLOMERULER HASTALIKLARDA MİKOFENOLAT MOFETİL KULLANIMI (RETROSPEKTİF ANALİZ)
       Aydın Türkmen1, Savaş Öztürk2, Mine Besler3, Sevgi Şahin4, Gülizar Manga1, Mehmet Küçük1, Gülistan Bahat2, Ergin Ark1
 • HEPATİT B VİRÜSÜ İLE İLİŞKİLİ DİFFÜZ PROLİFERATİF GLOMERÜLONEFRİTİN OLUŞTURDUĞU NEFROTİK SENDROM VE CİDDİ BÖBREK YETMEZLİĞİNİN İMMÜNSUPRESİF İLAÇLARLA BAŞARILI TEDAVİSİ
       Mustafa Balal, Neslihan Seyrek, İbrahim Karayaylalı, Saime Paydaş
 • Kalıtsal Podosit Hastalıkları
       Zeynep Birsin Özçakar, Fatoş Yalçınkaya, Mesiha Ekim
 • İdiyopatik Membranöz Nefropatinin Başlangıç Tedavisinde Steroidler
       Savaş ÖZTÜRK1, Hatice KÜÇÜK2, Halil YAZICI3, Mehmet KÜÇÜK4, Vedat ÇELİK4, Sami UZUN1, Fuat ŞAR2, Aydın TÜRKMEN3, Rümeyza KAZANCIOĞLU1
 • Rabdomiyoliz ve Hipovolemiye Bağlı Akut Üremi ile Başvuran Nefrotik Sendromlu Olgu Sunumu
       Nilüfer KUZEYLİ KAHRAMAN1, Gülçin KANTARCI2, Cüneyt KAHRAMAN3
 • Truncus Arteriosus ile Birlikte Görülen Fokal Segmental Glomerüloskleroz Olgusu: Anjiyotensin Reseptör Antagonisti ve Siklosporin A'nın Etkinliği
       Yaşar ÇALIŞKAN1, Halil YAZICI1, Berna MURAT YELKEN1, Numan GÖRGÜLÜ1, Işın KILIÇASLAN2, Mustafa DEMİRTÜRK3, Aydın TÜRKMEN1, Mehmet Şükrü SEVER1
 • Fokal Segmental Glomerüloskleroz
       Erkan ŞENGÜL, Tayfun EYİLETEN, Müjdat YENİCESU
 • Nefrotik Sendromlu 84 Olgunun Retrospektif Analizi
       Ramazan Danış1, Şehmus Özmen2, Ergün Parmaksız2, Orhan Yazanel1
 • Deneysel Nefrotik Sendromda Plazma ve Böbrek Dokusunda Oksidatif Stres Durumu
       Metin Alış1, Fatih Bulucu1, Yavuz Baykal1, Levent Yamanel2, Volkan İnal2, Muhittin Serdar3, Ali Avcı4, Ahmet Aydın5
 • Primer Fokal Segmental Glomerülosklerozlu Hastalarda Steroid Tedavisinin Sonuçları
       Erkan Dervişoğlu1, Eda Arısoy Altun2, Betül Kalender1, Ahmet Yılmaz1, Kürşat Yıldız3
 • 2001-2007 Döneminde Nefrotik Sendromlu 152 Hastanın Analizi
       Davut Akın, Sehmus Özmen, Ramazan Danış
 • İdiyopatik Membranöz Nefropatinin Ender Bir Komplikasyonu: Kresentik Transformasyon
       Suat Ünver1, Aptullah Haholu2, Enes Murat Atasoyu1, Mustafa Karataş1, Recap Akcan1, T. Rıfkı Evrenkaya1
 • Deneysel Nefrotik Sendromda Böbrek Dokusunda ve Plazmada Oksidatif Stres Durumu
       Metin Alış1, Fatih Bulucu1, Yavuz Baykal1, Levent Yamanel2, Volkan İnal2, Muhittin Serdar3, Ali Avcı4, Ahmet Aydın5
 • Nefropatik Sendromlu Bir Hastada Karın Ağrısı
       Kübra Kaynar1, Özlen Bektaş2, Semih Gül1, Serdar Türkyılmaz3, Murat Buran2, Şükrü Ulusoy1
 • Refrakter Akut Humoral Renal Allograft Rejeksiyonunun Tek Doz Rituximab ile Başarılı Tedavisi
       Yalçın SOLAK, Hüseyin ATALAY, Süleyman TÜRK
 • İmmünsupresif Tedavilere Dirençli Birincil Fokal Segmental Glomerulosklerozlu Hastalarda Takrolimusun Etkinliği
       Mehmet USTA1, Alparslan ERSOY2, Cuma Bülent GÜL2, Serdar KAHVECİOĞLU3, İbrahim AKDAĞ4, Mustafa GÜLLÜLÜ2, Mahmut YAVUZ2, Kamil DİLEK2, Mustafa YURTKURAN2
 • Bir Hastada Kappa Hafif Zincir Hastalığıyla İlişkili Fokal Segmental Glomerüloskleroz
       Dilek TORUN1, Tuba CANPOLAT2, Rüya ÖZELSANCAK1
 • Vericiye Özgü Antikor Pozitif Olgularda Böbrek Nakli: Tek Merkez Deneyimi
       Kenan KEVEN1, Şule ŞENGÜL1, Acar TÜZÜNER2, Funda YALÇIN1, Hüseyin TUTKAK3
 • İdiopatik Fokal Segmental Glomerüloskleroz Olgularında Tedavi ve Sonuçlar: Bağışıklığı Baskılayıcı Ajanlar ya da Renin Anjiyotensin Sistem İnhibitörleri
       Yaşar ÇALIŞKAN, Hasan Tahsin ÖZPOLAT, Halil YAZICI, Berna YELKEN, Numan GÖRGÜLÜ, Nilgün AYSUNA, Aydın TÜRKMEN, Mehmet Şükrü SEVER
 • İmmünsupresif Tedavi Altındaki bir Myastenia Gravis Hastasında Nefrotik Sendrom
       Savaş SİPAHİ1, Özkan GÜNGÖR2, Selçuk YAYLACI3, Ahmet Bilal GENÇ3, Hakan DEMİRCİ3, Mustafa Volkan DEMİR3, Ali TAMER3
 • Nefrotik Sendromun Nadir Bir Nedeni: C1q Nefropatisi
       Serhan PİŞKİNPAŞA1, Hadim AKOĞLU1, Ezgi ÇOŞKUN YENİGÜN1, Nihal ÖZKAYAR1, Eyüp KOÇ1, İpek IŞIK GÖNÜL2, Fatih DEDE1
 • Akut Böbrek Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Glomerüler Tip Lezyon Olgusu
       Serhan PİŞKİNPAŞA1, Nihal ÖZKAYAR1, Ezgi YENİGÜN ÇOŞKUN1, Hadim AKOĞLU1, Eyüp KOÇ1, İpek Işık GÖNÜL2, Fatih DEDE1
 • Diyabetik Nefropatili Hastalarda Proteinüriye Bağlı Hemostatik Değişiklikler
       Sultan ÖZKURT1, Ahmet MUSMUL2, Gökhan TEMİZ1, İbrahim DOĞAN3, Mehmet SOYDAN1
 • Primer FSGS Hastalarında İmmunfloresan Boyamanın Önemi
       Hilmi Umut ÜNAL1, Mustafa ÇAKAR3, İbrahim YAVAN2, Selim KILIÇ4, Ayhan ÖZCAN2, Mahmut İlker YILMAZ1, Hakkı ÇETİNKAYA1, Mahmut GÖK1, Tayfun EYİLETEN1, Abdulgaffar VURAL1, Yusuf OĞUZ1
 • Adölesan Bir Kız Hastada Mikofenolat İlişkili Alopesi Mikofenolat ve Alopesi
       Belde KASAP1, Caner ALPARSLAN2, Alkan BAL2, Tuğçe ÇELİK2, Önder YAVAŞCAN1, Nejat AKSU1
 • Yetişkin Nefrotik Sendromun İlk Bulgusu Olarak Portal Ven Trombozu ile İlişkili Trombositopeni: Olgu Sunumu
       Kenan TURGUTALP1, Ümit KARABULUT1, Anıl TOMBAK2, Tolga KÖŞECİ1, Anıl ÖZGÜR3, Ahmet KIYKIM1
 • Erişkin Nefrotik Sendromlu Hastalarda Düşük T3 Sendromu
       Erhan TATAR1, Tolgay IŞIKYAKAR2, Özkan GÜNGÖR3, Kezban Pınar YENİAY1, Funda TAŞLI4, Ebru Sevinç OK1, Sait ŞEN5, Meltem SEZİŞ DEMİRCİ6, Ali BAŞÇI6
 • Membranoproliferatif Glomerülonefrit Tanılı Genç Kadın Hastada Üst Ekstremite Derin Ven Trombozu ve Homozigot MTHFR 1298A-C Mutasyonu Birlikteliği
       İsmail YILDIZ1, Dilek TORUN1, Rüya ÖZELSANCAK1, Uğur ÖZKAN2, Tuba CANPOLAT3
 • Böbrek Biyopsisi Yapılan Olgularımızın Retrospektif Genel Değerlendirilmesi ve Histopatolojik Alt Gruplarının İncelenmesi
       Türker YILMAZ1, Alper ALP2, Hakan AKDAM2, İbrahim METEOĞLU3, Alparslan ÜNSAL4, Yavuz YENİÇERİOĞLU2, Harun AKAR2
 • Nefrotik Sendromlu Hastalarda Proteinüri ve İdrar Anjiyotensinojen Düzeyleri Arasındaki İlişki
       Nergiz BAYRAKCI1, Nihal ÖZKAYAR1, İhsan ATEŞ2, Turan TURHAN3, Fatih DEDE1
 • Hipertansif Nefropatili bir Hastada Membranöz Nefropati ile Prezente Olan Sarkoidoz Olgusu
       Mehmet Nuri TURAN1, Mustafa YAPRAK1, Özkan GÜNGÖR1, Abdülkerim Furkan TAMER1, Banu SARSIK2, Halil BOZKAYA3, Nesrin MOĞULKOÇ4, Erhan TATAR1, Meltem SEZİŞ DEMİRCİ1
 • Tiroidektomili Bir Hastada Gelişen Nefrotik Sendromun Tiroidektomi Materyalinin Amiloidoz Yönünden Tekrar İncelenmesi ile Tanı Alması
       Fatih TAŞTEKİN1, Garip ŞAHİN2
 • Metformine Bağlı Nefrotik Sendrom
       Garip ŞAHİN1, Yusuf KARAKAŞ2, Fatih TAŞTEKİN2, Mustafa Fuat AÇIKALIN3
 • Hastanemiz Nefroloji Kliniğinde Böbrek Biyopsisi Yapılan Olguların Özelliklerinin Değerlendirilmesi
       Özger AKARSU1, Ferhan AYTUĞ2, Ahmet YAVUZ3, Ergün PARMAKSIZ4, Meral MEŞE4, Elif ARI BAKIR4, Zerrin BİCİK BAHÇEBAŞI4
 • Nefrotik Sendromlu Çocuk Hastada Polinöropati, Miyopati ve Hepatit Birlikteliği
       Elif BAHAT ÖZDOĞAN1, Seçil ARSLANSOYU ÇAMLAR1, Erdal IRMAK1, Sevdegül MUNGAN2, Murat ÇAKIR1, Sibel GAZİOĞLU3
 • Minimal Değişiklik Hastalığına Bağlı CA 125 Yüksekliği
       İlter BOZACI1, Garip ŞAHİN1, İbrahim VASİ2, Esra MERCANTAŞ2
 • Tedaviye Dirençli Primer Nefrotik Sendrom Hastalarının Klinik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Böbrek Sağkalımı Üzerine Etkileri
       Satılmış BİLGİN1, Abdullah ÖZKÖK1, Osman KÖSTEK1, Semih BAŞÇI1, Şeyma ÖZKANLI2, Ali Rıza ODABAŞ1
 • Birincil Membranöz Nefropatide C4d Varlığı ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ile Birlikteliği
       Esra GÖKÇE1, Mehtat ÜNLÜ2, Serkan YILDIZ3, Caner ÇAVDAR3, Sülen SARIOĞLU2, Taner ÇAMSARI3
 • Ondokuz Aylık Erkek Bir Hastada Olağandışı Fibriler Glomerülonefrit: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Cengiz ZEYBEK1, Ahmet BOLAT2, Halil ORMAN3, İbrahim YAVAN4, Ayhan ÖZCAN5
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.