2016, Cilt 25, Sayı 0
23 makale bulundu.
 • ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONU
       Dr. F. Müjgan AYNACI1, Dr. Hilal MOCAN1, Dr. Erol ERDURAN1, Dr. Adnan YAZICI2
 • POSTTRANSPLANT DİYABETES MELLİTUS
       Dr. Ercan Ok1, Dr. Mahmut Töbü2, Dr. Göktuğ Önder2, Dr. Seyhun Kürşat1, Dr. Yaman Tokat3, Dr. Fehmi Akçiçek1, Dr. Cüneyt Hoşçoşkun3, Dr.Ali Başçı1
 • İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISINDA DALDIRMA YÖNTEMLERİ (COUNTER ye ÇIPLAK GÖZ) İLE MİKROSKOBİK İNCELEMENİN ÖNEMİ
       Dr. Nejat Aksu, Dr. Sabri Dinçer, Dr. Hakan Erdoğan, Dr. Güldane Koturoğlu, Dr. Ramazan Çukan, Dr. Güzide Aksu, Dr. M. Coşkun Dorak, Dr. Savaş Kansoy
 • İDİOPATİK NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA PNÖMOKOK AŞISININ ENFEKSİYON VE RÖLAPSLARA ETKİSİ
       Dr. Gülay Demircin, Dr.Ayşe Öner, Dr.Mehmet Bülbül, Dr.Ozlem Erdoğan
 • ÇOCUKLUK ÇAĞI İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA İLK TEDAVİ SEÇENEĞİ NE OLMALIDIR?
       Dr. Sevgi Mir, Dr. Osman Dönmez, Dr. Caner Kabasakal, Dr. Ferah Sönmez, Dr. Alphan Cura
 • ÇOCUKLARDA SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ VE ENFEKSİYON
       Fatoş Yalçınkaya1, Necmiye Tümer1, Ayla Günlemez1, Mesiha Ekim1, Nuray Özkaya1, Murat Çakmak2, Sevcan Bakkaloğlu1
 • E.COLİ'NİN NEDEN OLDUĞU ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞINDA DEĞİŞİKLİKLER
       Mesiha Ekim, Zarife Kuloğlu, Derya Aysev, Şükrü Cin
 • İLKÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ÇOCUKLARDA SIVI ALIM VE BOŞALTIM DİNAMİĞİNİN İDRAR YANGI BULGULARINA ETKİSİ
       Alper Soylu1, Nur Çabuk1, Salih Kavukçu2, Mehmet Türkmen2
 • TOPLUMUMUZDAKİ İLKÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KIZ ÇOCUKLARINDA "TUVALET SONRASI TEMİZLİK YÖNTEMİNİN" SOSYOEKONOMİK YAPI VE ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONU İLE İLİŞKİSİ NEDİR?
       Nur Çabuk1, Alper Soylu1, Salih Kavukçu2, Mehmet Türkmen2
 • KOMPLİKE OLMAYAN TEKRARLAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNUN PATOGENEZİNDE HÜCRESEL, HUMORAL İMMÜNİTENİN VE FAGOSİTİK SİSTEMİN ROLÜ
       Ruhan Düşünsel1, Cihan Berkarda2, Fulya Tahan3, Türkan Patiroğlu1, Zübeyde Gündüz4
 • ÇOCUKLARDA MİKSİYOSİSTOÜRETROGRAFİ VE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İLİŞKİSİ
       Önder YAVAŞCAN, Orhan Deniz KARA, Hakan ERDOĞAN, Yahya AYDIN, Murat KANĞIN, Sümer SÜTÇÜOĞLU, Nejat AKSU
 • Hepatit C Enfeksiyonu ve Diyaliz: Genel bir Bakış
       Barış AFŞAR1, Rengin ELSÜRER1, Mahmut İlker YILMAZ2
 • Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Subkutanöz Zigomikoz Enfeksiyonunun Başarılı Bir Şekilde Tedavisi
       Bülent TOKGÖZ1, İsmail KOÇYİĞİT1, Orhan YILDIZ2, Aydın ÜNAL1, Murat H. SİPAHİOĞLU1, Atilla ÇORUH3, Işın SOYUER4, Oktay OYMAK1, Cengiz UTAŞ1
 • Wegener Granülomatozlu Olguda Böbrek Nakli Sonrası Erken Dönemde Polimikrobial Enfeksiyonlar
       Funda COŞKUN1, Sıtkı DİZDAR2, Alpaslan ERSOY3, Efnan ŞENTÜRK2, Emel ASLAN4, Halis AKALIN4, Ercüment EGE1
 • Crush Sendromunda Enfeksiyonların ve Bakteriyel Spektrumun Dağılımı
       Fadime ERSOY DURSUN1, Ali İhsan GÜNAL2, Alpagan Mustafa YILDIRIM3
 • İleri Yaşta Tanı Konan Medüller Sünger Böbrek Hastalığı Olgusu
       Erhan EKEN, Abdullah ÖZKÖK, Fatoş ARSLAN, Satılmış BİLGİN, Kübra AYDIN BAHAT, Ali BAKAN, Ömer Celal ELCİOĞLU, Ali Rıza ODABAŞ
 • Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Hastalarında Mannoz Bağlayıcı Lektin Serum Düzeyinin Peritonit ve Kateter Enfeksiyonuna Etkisi
       Ertuğrul ERKEN1, Dilek TORUN2, Nurzen SEZGIN3, Hasan MICOZKADIOĞLU2, Ayşegül ZÜMRÜTDAL2, Rüya ÖZELSANCAK2, İsmail YILDIZ2
 • Böbrek Nakli Alıcısında Rektoüretral Fistüle Bağlı Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu
       Ayşegül ORUÇ KOÇ1, Alparslan ERSOY2
 • Sadece Göz Tutulumu ile Relaps Görülen Granülomatöz Polianjitli Bir Olgu
       Süleyman KARAKÖSE, Selman ÜNVERDİ, Beyza ALGÜL DURAK, Eyüp KOÇ, Murat DURANAY
 • Tünelli Keçeli Hemodiyaliz Kataterlerinin %45 Etanol ve %4 Trisodyum Sitrattan Oluşan Karışım ile Kapanması Kateter İlişkili Enfeksiyonların ve Trombozun Önlenmesinde Etkindir
       Tamer ARIKAN1, Oktay OYMAK1, Erkan YILMAZ2, Aydın ÜNAL1, Nilüfer OĞUZHAN3, İsmail KO ÇYİĞİT1, Onur TUNCA1, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, Mustafa SOYLAK2, Bülent TOKGÖZ1
 • Hemodiyaliz Hastasında Linezolid İlişkili Pansitopeni
       Gizem VARKAL, Saime PAYDAŞ, Mehmet Celalettin GÜRAL, Tuba KORKMAZ
 • Hemodiyalizde Metastatik Enfeksiyonlar: 19 Olgunun Analizi
       Aydın ÜNAL1, Tamer ARIKAN2, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, İsmail KOÇYİĞİT1, Bülent TOKGÖZ1, Güven KAHRİMAN3, Oktay OYMAK1
 • Hemodiyaliz Ünitesinde Kateter Kaynaklı Bakteriyemi Etkeni: Cronobacter Sakazakii
       Fikriye MILLETLI SEZGIN1, Aydın GÜÇLÜ2, Elif SEVIM3, Ali SEVIM3
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.