2016, Cilt 25, Sayı 0
26 makale bulundu.
 • POSTTRANSPLANT PROTEİNURİNİN PROGNOSTİK ONEMİ
       Dr. Alaattin Yıldız1, Dr. M. Şükrü Sever1, Dr. Reha Erkoç1, Dr. Aydın Türkmen1, Dr. S. Tevfîk Ecder1, Dr. Süleyman Türk1, Dr. Işın Kılıçarslan2, Dr. Ergin Ark1
 • ERİTROSİT MEMBRAN SERTLİĞİ (VEYA) ERİTROSİT DEFORMABİLİTESİ; PROTEİNÜRİK HASTALARDA KAN VE PLAZMA VİSKOZİTELERİ
       Meltem (Ayaz) Pekpak1, Meltem Ercan2, Dildar Konukoğlu3, Ekrem Erek1
 • PROTEİNÜRİK HASTALARDA OKSIDATIF "STRESS" VE ESER ELEMENT SEVİYELERİ
       Meltem (Ayaz) Pekpak1, Dildar Konukoğlu2, Meltem Ercan3, Ekrem Erek1
 • BRUSELLOZDA BÖBREK TUTULUMU
       İdris Şahin, Filiz Arabacı, Hüseyin Avni Şahin, Yusuf Üstün, Rıdvan Mercan, Lokman Eminov
 • İdiyopatik Membranöz Nefropatinin Başlangıç Tedavisinde Steroidler
       Savaş ÖZTÜRK1, Hatice KÜÇÜK2, Halil YAZICI3, Mehmet KÜÇÜK4, Vedat ÇELİK4, Sami UZUN1, Fuat ŞAR2, Aydın TÜRKMEN3, Rümeyza KAZANCIOĞLU1
 • Bir Renal Transplant Hastasında Everolimusa Bağlı Nefrotik Düzeyde Proteinüri
       Garip ŞAHİN1, N. Şule YAŞAR2, Evrim ÇİFTÇİ3, Ahmet Uğur YALÇIN1, Haluk KİPER4
 • Kronik Böbrek Hastalığında Antihipertansif Tedavi İlkeleri
       Ali Kemal Kadiroğlu, Dede Şit, M. Emin Yılmaz
 • Otoimmün Tiroidit ve Membranöz Glomerülonefrit Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
       Gürkan ÇELEBİ1, Tayfun EYİLETEN2, Mahmut İlker YILMAZ2, İlker TAŞÇI1, Gökhan ERDEM1, Ayhan ÖZCAN3, Gökhan ÖZGÜR1, Kenan SAĞLAM1
 • Membranoproliferatif Glomerülonefritlerin Tedavisinde İmmünsupresif Ajanlar
       Tülin AKAGÜN, Yaşar ÇALIŞKAN, Ömer KAYA, Halil YAZICI, Berna YELKEN, Nadir ALPAY, Aydın TÜRKMEN
 • İdiopatik Fokal Segmental Glomerüloskleroz Olgularında Tedavi ve Sonuçlar: Bağışıklığı Baskılayıcı Ajanlar ya da Renin Anjiyotensin Sistem İnhibitörleri
       Yaşar ÇALIŞKAN, Hasan Tahsin ÖZPOLAT, Halil YAZICI, Berna YELKEN, Numan GÖRGÜLÜ, Nilgün AYSUNA, Aydın TÜRKMEN, Mehmet Şükrü SEVER
 • Diltiazemin Böbrek İşlevleri Üzerine Kısa Dönem Etkileri: Bir Kontrollü Klinik Çalışma
       Savaş ÖZTÜRK1, Zeki AYDIN1, Meltem GÜRSU1, Emre ABANOZ2, Sami UZUN1, Serhat KARADAĞ1, Mustafa YENİGÜN2, Rümeyza KAZANCIOĞLU3
 • Böbrek Biyopsilerinin Klinikopatolojik Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi
       Serhan PİŞKİNPAŞA, Fatih DEDE, Hadim AKOĞLU, Fatma DOĞRU, Ezgi Çoşkun YENİGÜN, Ramazan ÖZTÜRK, Nihal ÖZKAYAR, Didem TURGUT, Eyüp KOÇ, Ali Rıza ODABAŞ
 • Akut Böbrek Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Glomerüler Tip Lezyon Olgusu
       Serhan PİŞKİNPAŞA1, Nihal ÖZKAYAR1, Ezgi YENİGÜN ÇOŞKUN1, Hadim AKOĞLU1, Eyüp KOÇ1, İpek Işık GÖNÜL2, Fatih DEDE1
 • Fokal Segmental Glomerüloskleroz ve Membranöz Glomerülopatili Hastalarda Antiproteinürik Tedavinin Lipit Düzeylerine Etkisi
       Meltem GÜRSU1, Savaş ÖZTÜRK1, Hatice KÜÇÜK2, Zeki AYDIN1, Fuat ŞAR2, Halil YAZICI3, Mehmet KÜÇÜK4, Oktay ÖZKAN1, Aydın TÜRKMEN3, Rümeyza KAZANCIOĞLU5
 • Nefrotik Sendrom Kliniği ile Başvuran Aktif Akciğer Tüberkülozu: Olgu Sunumu
       Bennur Esen GÜLLÜ1, Serdar KAHVECİOĞLU1, Tuncay DAĞEL1, İbrahim DOĞAN1, Ayşe ERDOĞAN2
 • Kardiyoloji Pratiğinde Albüminüri/Proteinüri: Kardiyologlar İdrar Testi İstiyorlar mı?
       Tolga YILDIRIM1, Serhan PİŞKİNPAŞA1, Rahmi YILMAZ1, Aysun AYBAL KUTLUGÜN1, Yunus ERDEM1, Hilmi ÖZKUTLU2, Çetin TURGAN1, Mustafa ARICI1
 • Primer FSGS Hastalarında İmmunfloresan Boyamanın Önemi
       Hilmi Umut ÜNAL1, Mustafa ÇAKAR3, İbrahim YAVAN2, Selim KILIÇ4, Ayhan ÖZCAN2, Mahmut İlker YILMAZ1, Hakkı ÇETİNKAYA1, Mahmut GÖK1, Tayfun EYİLETEN1, Abdulgaffar VURAL1, Yusuf OĞUZ1
 • Böbrek Tutulumlu Amiloidoz Olgularının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
       Yavuz AYAR1, Alparslan ERSOY1, Abdülmecit YILDIZ2, Emel IŞIKTAŞ SAYILAR1, Sedat ÇELİKÇİ3, İsmail ARSLAN3, Mustafa Ferhat ÖKSÜZ4, Mustafa GÜLLÜLÜ2
 • İdrar N-Asetil-Beta-D Glukosaminidaz Aktivitesinin Değişik Evrelerdeki Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Kronik Böbrek Hastalarında İnflamasyon ve Proteinüriyle İlişkisi
       Gültekin GENÇTOY1, Serap ARIKAN2
 • Nefrotik Sendromlu Hastalarda Proteinüri ve İdrar Anjiyotensinojen Düzeyleri Arasındaki İlişki
       Nergiz BAYRAKCI1, Nihal ÖZKAYAR1, İhsan ATEŞ2, Turan TURHAN3, Fatih DEDE1
 • Diyabetik Nefropatili ve Diyabetik Olmayan Proteinürili Olgularda Plazma ve Tükürük İrisin Düzeyleri
       Ali GÜREL1, Hasan ATLI2, Deccane DÜZENCİ2, Süleyman AYDIN3, Ayhan DOĞUKAN2
 • Tiroidektomili Bir Hastada Gelişen Nefrotik Sendromun Tiroidektomi Materyalinin Amiloidoz Yönünden Tekrar İncelenmesi ile Tanı Alması
       Fatih TAŞTEKİN1, Garip ŞAHİN2
 • Metformine Bağlı Nefrotik Sendrom
       Garip ŞAHİN1, Yusuf KARAKAŞ2, Fatih TAŞTEKİN2, Mustafa Fuat AÇIKALIN3
 • Tedaviye Dirençli Primer Nefrotik Sendrom Hastalarının Klinik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Böbrek Sağkalımı Üzerine Etkileri
       Satılmış BİLGİN1, Abdullah ÖZKÖK1, Osman KÖSTEK1, Semih BAŞÇI1, Şeyma ÖZKANLI2, Ali Rıza ODABAŞ1
 • Proteinürisi Olan Kronik Böbrek Hastalarında Vitamin D’nin Pleotrofik Etkileri
       Saime PAYDAŞ1, Refika KARAER1, Ertan KARA2
 • Karaciğer Nakilli Wilson Hastasında Nakil Öncesi ve Sonrası Dönemde Proteinürinin Farklı Bir Nedeni
       Eda ALTUN, Saime PAYDAŞ, Bülent KAYA, Mustafa BALAL
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.